Liiton tavoitteena on taiteen monimuotoisuuden ja taiteilijoiden tasavertaisten toimintamahdollisuuksien tukeminen ympäri Suomea.

SKjL on järjestänyt vuosinäyttelyitä vuodesta 1938. Vuosinäyttelyt ovat jurytettyjä ja niihin voivat hakea kaikki suomalaiset tai Suomessa asuvat taiteilijat ja taiteilijaryhmät sekä kuvataiteen korkeakouluopiskelijat. 

///

Suomen Kuvataidejärjestöjen Liitto järjestää vuosittain näyttelyitä eri puolilla Suomea. Näyttelytoiminnallaan SKjL edistää kuvataiteen merkitystä, arvostusta ja vaikutusta valtakunnallisesti. Liiton tavoitteena on taiteen monimuotoisuuden ja taiteilijoiden tasavertaisten toimintamahdollisuuksien tukeminen ympäri Suomea.

Näyttelyyn hakeminen ei edellytä taiteilijajärjestöjen jäsenyyttä. Liiton näyttelyistä ei peritä lainkaan myyntiprovisiota. Liiton näyttelyissä käytetään sähköistä Open Curat –näyttelyn haku- ja kuratointijärjestelmää. Näyttelyiden teokset valittiin sähköisen hakumateriaalin pohjalta.

Suomen Kuvataidejärjestöjen Liiton vuosinäyttelyssä jaetaan vuosittain Aspa stipendi yhdelle näyttelyyn osallistuvalle taiteilijalle. Stipendillä halutaan tukea ja kannustaa eteenpäin taiteilijaa, joka voi olla joko uransa alussa oleva tai jo taidemaailmassa enemmän ansioitunut tekijä.

Hanna Makkonen, Palvelu pelaa, 2016, sekatekniikka, SKjL:n vuosinäyttely Onni Lapuan
taidemuseossa 10.2.-27.5.2017.
Hanna Makkonen, Palvelu pelaa, 2016, sekatekniikka, SKjL:n vuosinäyttely Onni Lapuan taidemuseossa 10.2.-27.5.2017.

///

Vuonna 2017 liiton näyttelykäytänteitä uudistettiin puheenjohtajan johdolla käynnistämällä kuraattoriyhteistyö, jolla edistetään taiteilijoiden ja kuraattorien kohtaamista sekä pyritään tunnistamaan ja poistamaan taidemaailman syrjiviä rakenteita. Kuraattoriyhteistyötä kehitettiin Taideyliopiston Kuvataideakatemian Praxis-koulutusohjelman ja Suomen Kuraattoriyhdistys ry:n kanssa.