Kevään kuntavaalit lähestyvät – osallistu alueelliseen vaikuttamistyöhön

KEVÄÄN KUNTAVAALIT LÄHESTYVÄT: OSALLISTU ALUEELLISEEN VAIKUTTAMISTYÖHÖN Suomen Taiteilijaseuran ja jäsenliittojen vaikuttamistyön fokus on syksyn ajan tiukasti tulevissa kuntavaaleissa. Kampanjoinnin kolme kärkiteemaa ovat jo viime syksynä julkaistut: julkisen taiteen tukeminen, näyttelypalkkiojärjestelmän vakiinnuttamisen edistäminen sekä taiteilijoiden työskentelyedellytyksien ja taiteen välittäjäportaan toiminnan vahvistaminen kunnissa. Suora…

Suomen Taiteilijaseuralta päivitetyt taidekilpailusäännöt ja julkisen taiteen tilausmallien ohjeistukset

SUOMEN TAITEILIJASEURALTA PÄIVITETYT TAIDEKILPAILUSÄÄNNÖT JA JULKISEN TAITEEN TILAUSMALLIEN OHJEISTUKSET Suomen Taiteilijaseura on vuonna 2019 käynnistänyt mittavan julkisen taiteen strategiaprosessin. Työn tavoitteena on lisätä julkisen taiteen tilaamisen hyviä käytäntöjä, palvella taiteen tilaajia entistä joustavammin sekä turvata taiteilijan asema tilausprosesseissa. Uudistustyössä kuultiin…

Opetus-ja kulttuuriministeriö suosittelee näyttelypalkkiokokeilun vakinaistamista

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ SUOSITTELEE NÄYTTELYPALKKIOKOKEILUN VAKINAISTAMISTA Kaksivuotisesta näyttelypalkkiokokeilusta saadut tulokset ovat myönteisiä; sekä museot että taiteilijat pitivät tukea tarpeellisena. Näyttelypalkkiot ovat osaltaan parantaneet taitelijan taloudellista asemaa sekä mahdollistaneet taitelijan laajemman osallistumisen näyttelyiden valmisteluun ja toteutukseen. Opetus- ja kulttuuriministeriön 26.5.2020 julkaisemassa…