Kuvataiteen tilastot 2021: Gallerioiden teosmyynti suurempaa kuin vuosiin

KUVATAITEEN TILASTOT 2021: GALLERIOIDEN TEOSMYYNTI SUUREMPAA KUIN VUOSIIN Suomalaisiin kuvataidekohteisiin tehtiin yhteensä noin 2,7 miljoonaa käyntiä vuonna 2021. Määrä on 14 prosenttia pienempi kuin edellisvuonna, ja lähes puolet pienempi kuin vuonna 2019. Tieto selviää nykytaiteen tiedotuskeskuksen Frame Contemporary Art Finlandin…

Suomen Taiteilijaseura selvitti näyttelypalkkiomallin laajentamista gallerioihin

SUOMEN TAITEILIJASEURA SELVITTI NÄYTTELYPALKKIOMALLIN LAAJENTAMISTA GALLERIOIHIN Suomen Taiteilijaseura on laatinut arvion kustannuksista näyttelypalkkiomallin laajentamiseksi ammattimaisesti toimiviin ei-kaupallisiin gallerioihin ja näyttelytiloihin. Näihin kuuluu esimerkiksi taiteilijavetoisia ja yhdistysten ylläpitämiä gallerioita. Opetus- ja kulttuuriministeriön asettama työryhmä ehdotti näyttelypalkkiojärjestelmää taiteilijoille ja näyttelynjärjestäjille kesäkuussa 2021…

Tekijäfoorumi: Uudessa tekijänoikeuslaissa edelleen puutteita

TEKIJÄFOORUMI: UUDESSA TEKIJÄNOIKEUSLAISSA EDELLEEN PUUTTEITA Kuvitus: Rakastaja Robert Pitkään valmistellun tekijänoikeuslain uudistuksen viimeiset, ratkaisevat vaiheet ovat käsillä toukokuussa 2022. Jotta asianmukaisen korvauksen periaate todella toteutuisi käytännössä, tulee muutama merkittävä puute esityksestä vielä korjata. Tekijäfoorumi välittää taiteilijoiden ja luovien sisältöjen tekijöiden…

Kuvataiteen alalle ensimmäistä kertaa yhteiset hallitusohjelmatavoitteet

KUVATAITEEN ALALLE ENSIMMÄISTÄ KERTAA YHTEISET HALLITUSOHJELMATAVOITTEET Kuvataiteen alan yhteiset hallitusohjelmatavoitteet 2023–2027 tavoittelevat kuvataidealan nostamista rahoituskuopasta. Suomen Taiteilijaseura, Kuvasto ja Frame Contemporary Art Finland edistävät alan tavoitteita ensimmäistä kertaa yhdessä. Kuvataiteen alan hallitusohjelmatavoitteet on ensimmäistä kertaa työstetty yhteistyössä alan järjestöjen kesken. Maaliskuussa…

Suomen Taiteilijaseuralle uusi strategia

SUOMEN TAITEILIJASEURALLE UUSI STRATEGIA Suomen Taiteilijaseuran uusi strategia vuosille 2022–2026 on valmistunut. Strategia korostaa vaikuttamisen ja edunvalvonnan roolia seuran toiminnassa. Toiminnan painopisteitä ovat myös viestintä, sidosryhmätyö sekä kuvataiteen asiantuntijapalvelut. Suomen Taiteilijaseuran edustajisto hyväksyi uuden strategian kokouksessaan joulukuussa. Suomen Taiteilijaseuran entistä…

Kulttuuribudjettia uhkaavat leikkaukset tuhoisia kuvataiteen yhteisöille

KULTTUURIBUDJETTIA UHKAAVAT LEIKKAUKSET TUHOISIA KUVATAITEEN YHTEISÖILLE Rahapelitoiminnan tuottojen edunsaajien valtionrahoitus vähenee kompensaatiosta huolimatta opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalla 43 miljoonaa euroa vuonna 2022. Taiteeseen ja kulttuuriin osoitettavat rahapelivarat ja tuoton alenemisen kompensaatio pienenevät kertaluonteisia eriä lukuun ottamatta noin 18,4 miljoonaa euroa,…

Kuvataiteen tilastot vuodelta 2020 on julkaistu

KUVATAITEEN TILASTOT VUODELTA 2020 ON JULKAISTU Suomalaisiin kuvataidekohteisiin tehtiin kaikkiaan noin 3,2 miljoonaa käyntiä vuonna 2020. Määrä on noin kolmasosan pienempi kuin vuonna 2019. Tieto selviää nykytaiteen tiedotuskeskuksen Frame Contemporary Art Finlandin julkaisemista kuvataiteen tilastoista. Kuvataidekohteista eniten käyntimäärien laskua nähtiin…

Näyttelypalkkiomalli vakiintuu valtion tuella

NÄYTTELYPALKKIOMALLI VAKIINTUU VALTION TUELLA Hallituksen ensi vuoden budjettiehdotukseen sisältyy miljoonan euron määräraha näyttelypalkkioiden vakiinnuttamiseen. Taiteilijoille maksettavat näyttelypalkkiot ovat vakiintumassa osaksi kuvataiteen julkista rahoitusta. Hallitus esittää ensi vuoden talousarvioon miljoonan euron määrärahaa näyttelypalkkiomallin vakiinnuttamiseen. Näyttelypalkkio on kuvataiteilijalle maksettava korvaus museonäyttelyn eteen tehdystä…

Rahanpesulakiin ja valvontarekisteriin taidealaa koskeva alakohtainen ohje

RAHANPESULAKIIN JA VALVONTAREKISTERIIN TAIDEALAA KOSKEVA ALAKOHTAINEN OHJE Aluehallintovirasto on julkaissut yleisohjeen liittyen joulukuussa 2019 voimaan tulleeseen rahanpesulakiin ja valvontarekisteriin. Yleisohjeeseen on liitetty taidealaa ja taiteen myyntiä koskeva alakohtainen ohje, joissa selvennetään lain soveltamista eri tilanteissa. Rahanpesun valvontarekisteriin tulee hakeutua, jos…

Kuvataiteen talon perustamista kartoittanut selvitys valmistunut

KUVATAITEEN TALON PERUSTAMISTA KARTOITTANUT SELVITYS VALMISTUNUT Kuvataiteen talo tulee tarjoamaan laajan palveluvalikoiman, jota kehitetään eri kohderyhmien tarpeiden mukaan. Kuvataiteen talo on kahdentoista taideorganisaation käynnistämä hanke, joka selvittää visuaalisille taiteille omistetun talon perustamista Helsinkiin. Maanantaina 14.6.2021 julkistettu selvitys Kuvataiteen talo – Uusi alku…