Koronapandemia ja näyttelytoiminta: Voimassa olevat vaatimukset ja suositukset

KORONAPANDEMIA JA NÄYTTELYTOIMINTA: VOIMASSA OLEVAT VAATIMUKSET JA SUOSITUKSET Suomen Taiteilijaseura ylläpitää päivittyvää sivustoa ohjeista kuvataiteilijoille ja näyttelyjärjestäjille koronaviruksen vaikutuksista. Sivulta löytyy tietoa mm. kuvataiteilijan työttömyysturvaan liittyen. Lue lisää (linkki). Alla oleva ohjeistus on kerätty Suomen Taiteilijaseuran juristin Aura Lehtosen ohjeiden mukaisesti. Suomessa…

Koronakriisin uusi toimenpidetaso: Ohjeistuksia galleriatoimijoille

KORONAKRIISIN UUSI TOIMENPIDETASO: OHJEISTUKSIA GALLERIATOIMIJOILLE Covid-19-tautitapausten määrä ja ilmaantuvuus on kohonnut helmikuun 2021 alun jälkeen nopeasti. Useissa osissa maata on siirrytty epidemian leviämisvaiheeseen. Voimassa on sekä koko maata koskevia että alueellisia rajoituksia ja suosituksia, jotka riippuvat alueen epidemian vaiheesta. Lainsäädännön…

Pandemia haastaa kansainvälistä residenssitoimintaa

PANDEMIA HAASTAA KANSAINVÄLISTÄ RESIDENSSITOIMINTAA Koronavirukseen liittyvät matkustusrajoitukset ovat tiukentuneet ja kansainvälinen residenssitoiminta elää haasteellista aikaa. Suomeen voi matkustaa vain välttämättömästä ja perustellusta syystä; Schengen alueelta sallitaan vain välttämättömin työmatkaliikenne. Rajavartiolaitoksen ohjeistuksessa maahantulosta käytetään termejä: normalisoitunut rajaliikenne, rajoitusluokka 1 ja rajoitusluokka…

Poikkeusjärjestelyt yhä mahdollisia yhdistyksien vuosikokouksissa

POIKKEUSJÄRJESTELYT YHÄ MAHDOLLISIA YHDISTYKSIEN VUOSIKOKOUKSISSA Oikeusministeriö on arvioinut tarvetta jatkaa keväällä 2020 säädetyn väliaikaisen lain voimassaoloa yhteisöjen kokouskäytäntöihin kohdentuvien säännösten osalta. Väliaikaisessa laissa säädettiin mm. etäosallistumismahdollisuuksista ja asiamiehen käyttämisestä yhdistyksen kokouksissa koronapandemian aikana. Oikeusministeriö on 2.10.2020 päättänyt jatkaa väliaikaisen lain…

Kartoitamme: Senaatti-kiinteistöt tarjoaa tilojaan näyttelytoimintaan

KARTOITAMME: SENAATTI-KIINTEISTÖT TARJOAA TILOJAAN NÄYTTELYTOIMINTAAN Valtionhallinnon toimitila-asiantuntija Senaatti-kiinteistöt on seurannut visuaalisen alan koronapandemiasta aiheutunutta näyttelytilaisuuksien peruuntumista ja ilmaissut halukkuutensa auttaa näyttelynjärjestäjiä tarjoamalla ympäri maata sijaitsevia tilojaan näyttelytoimintaan nimellistä korvausta vastaan. Senaatti-kiinteistöjen ehto tilan tarjoamiselle on näyttelyn peruuntuminen koronapandemiasta ja sen…

Valtioneuvosto linjannut koronarajoitusten purkua: Yleisötiloja avataan vaiheittain

VALTIONEUVOSTO LINJANNUT KORONARAJOITUSTEN PURKUA: YLEISÖTILOJA AVATAAN VAIHEITTAIN Koronavirusepidemian kasvu on pysähtynyt Suomessa rajoitustoimien ja hygieniakäyttäytymisen selvän parantumisen kautta. Vaikka epidemia on tällä hetkellä suvantovaiheessa, on edelleen olemassa uhka sen kiihtymisestä uudelleen. Hallitus linjasi neuvottelussaan 3.-4.5.2020 strategiasta ja suunnitelmasta, jolla koronakriisiä…

Suositukset näyttelynjärjestäjille koskien peruuntuneita ja siirtyneitä näyttelyitä

SUOSITUKSET NÄYTTELYNJÄRJESTÄJILLE KOSKIEN PERUUNTUNEITA JA SIIRTYNEITÄ NÄYTTELYITÄ Koronaviruksen vuoksi tehdyt kokoontumisrajoitukset ovat vaikuttaneet gallerioiden ja näyttelytilojen toimintaan eri puolilla Suomea. Lukuisia näyttelyitä on jouduttu perumaan tai siirtämään, mikä aiheuttaa tulonmenetyksiä ja kustannuksia niin taiteilijoille kuin näyttelynjärjestäjillekin. Tilanne on erittäin valitettava…

Jäsenyhteisö: Vastaa taiteilijaseurojen tulonmenetyksiä selvittävään kyselyyn

JÄSENYHTEISÖ: VASTAA TAITEILIJASEUROJEN TULONMENETYKSIÄ SELVITTÄVÄÄN KYSELYYN Koronaviruspandemiasta johtuvasta poikkeustilasta ja valtioneuvoston asettamista kokoontumisrajoituksista ja muista taide- ja kulttuuritoimijoiden toimintaa rajoittavista asetuksista johtuen Suomen Taiteilijaseura on 17.3.2020 tehnyt laskennallisen arvion ansionmenetyksistä koko kuvataiteilijakuntaa koskien kolmen kuukauden ajalta (n. 17,3 miljoonaa euroa). Frame…

Aspan ateljeen residenssikauden alkua lykätään

ASPAN ATELJEEN RESIDENSSIKAUDEN ALKUA LYKÄTÄÄN Aspan ateljeen residenssikauden alku siirtyy viikolle 18 koronaviruspandemiasta johtuvasta poikkeustilasta ja valtioneuvoston asettamista liikkumisrajoituksista johtuen. Liikkuminen Uudeltamaalta ja Uudellemaalle on kiellettyä hallituksen 25.3.2020 päätöksen mukaisesti 19.4.2020 asti. Myös maakunnan sisäistä liikkumista suositellaan vältettävän. Seuraamme tilannetta…

Koronapandemia siirtää liiton jäsenkokousta

KORONAPANDEMIA SIIRTÄÄ LIITON JÄSENKOKOUSTA Koronaviruspandemiasta johtuvan poikkeustilan vuoksi Suomen Kuvataidejärjestöjen Liiton vuosikokous siirtyy järjestettäväksi lauantaina 29.8.2020. Kokousajankohta siirretään mahdollisimman pitkälle valtioneuvoston antaman valiaikaisen sääntelyn puitteissa kuitenkin niin, ettei poikkeusjärjestelystä aiheudu haittaa liiton toiminnalle. Olemme sitoutuneet järjestämään jäsenkokouksemme tavalla, jossa kenenkään…