2018 Heinäkuu

Galleria SEINÄn heinäkuun 2018 taiteilija on Anni Kristiina. Galleria SEINÄ on Suomen Kuvataidejärjestöjen Liiton ylläpitämä ikkunagalleria toimitilansa yhteydessä Helsingissä (Mannerheimintie 19 b, 00250 Helsinki). Galleria SEINÄ esittelee SKjL:n jäsenyhdistysten taiteilijoiden teoksia ja on avoinna ympäri vuorokauden 24/7.

 

 

 

 

 

 

 

Inner Sircle, lyijykynä, 90cm x 50cm, 2018
Inner Sircle, lyijykynä, 90cm x 50cm, 2018

Teokset, Inner sircle ja Conversation, ovat osa teoskokonaisuutta, jossa käsittelen erilaisia
vuorovaikutussuhteita. Olen ollut viimeaikoina erityisen kiinnostunut ihmisten keskinäisistä
suhteista, ihmisen suhteesta itseensä, sekä suhteesta ympäröivään maailmaan. Olen käsitellyt
näitä vuorovaikutussuhteita pääasiassa ihmiskehoa kuvaamalla. Olen kiinnostunut ihmiskehon
kuvaamisesta osittain myös visuaalisena, orgaanisena, jopa abstraktina muotona.

Työskentelen tällä hetkellä ensisijaisesti piirtämällä, suurehkojen lyijykynäpiirustusten
parissa ja työstän laajempaa henkilökuvien teoskokonaisuutta. Se, kuinka pystyn ihmistä
kuvaamalla, käsittelemään ja tuomaan esille ristiriitoja ja ajatuksia, sekä välittämään niitä
eteenpäin katsojalle, on todella kiinnostavaa.

Olemme kaikki eri tavoin sidotut itseemme, sekä siihen kuinka olemme suhteessa muuhun
maailmaan.

www.annikristiina.com

Conversation, lyijykynä, 90cm x 50cm, 2017.
Conversation, lyijykynä, 90cm x 50cm, 2017.