KUVATAITEEN ALALLE ENSIMMÄISTÄ KERTAA YHTEISET HALLITUSOHJELMATAVOITTEET

STS hallitusohjelmatavoitteet
STS hallitusohjelmatavoitteet 2

Kuvataiteen alan yhteiset hallitusohjelmatavoitteet 2023–2027 tavoittelevat kuvataidealan nostamista rahoituskuopasta. Suomen Taiteilijaseura, Kuvasto ja Frame Contemporary Art Finland edistävät alan tavoitteita ensimmäistä kertaa yhdessä.

Kuvataiteen alan hallitusohjelmatavoitteet on ensimmäistä kertaa työstetty yhteistyössä alan järjestöjen kesken. Maaliskuussa 2022 julkaistut tavoitteet esittävät kuvataiteen rahoituksen kasvattamista yhteensä 15 miljoonalla eurolla. Kasvu vastaisi kuvataiteen rahoituksen nostamista yhdenvertaiseen asemaan muiden taiteenalojen kanssa. Lisärahoituksella voitaisiin vahvistaa kuvataiteen saavutettavuutta sekä edistää kuvataidealan työllisyyttä.

Hallitusohjelmatavoitteet on jaettu kolmeen kokonaisuuteen: Luova osaaminen vahvistaa SuomeaArvostetaan kuvataiteilijan työtä ja Toimeentuloa kuvataiteesta. Taiteilijapoliittisten tavoitteiden lisäksi kuvataidealan vahvistamista tavoitellaan alan työllistävien yhteisöjen vahvemmalla asemalla sekä laajentamalla keinovalikoimaa, jolla kuvataiteilija voi ansaita taiteellisella työllään. Uutena tavoitteena on esimerkiksi näyttelypalkkiomallin laajentaminen taidegallerioihin.

Suomen Taiteilijaseura edistää yhdessä nykytaiteen asiantuntijaorganisaatio ja tiedotuskeskus Frame Contemporary Art Finlandin kanssa Luova osaaminen vahvistaa Suomea -kokonaisuuden tavoitteita. Kuvasto edistää Suomen Taiteilijaseuran kanssa visuaalisen alan taiteilijoiden tekijänoikeuksiin liittyviä tavoitteita.