KULTTUURIBUDJETTIA UHKAAVAT LEIKKAUKSET TUHOISIA KUVATAITEEN YHTEISÖILLE

B3CF0A30-4E7D-43A1-8113-B0B48FD1B465 2

Rahapelitoiminnan tuottojen edunsaajien valtionrahoitus vähenee kompensaatiosta huolimatta opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalla 43 miljoonaa euroa vuonna 2022. Taiteeseen ja kulttuuriin osoitettavat rahapelivarat ja tuoton alenemisen kompensaatio pienenevät kertaluonteisia eriä lukuun ottamatta noin 18,4 miljoonaa euroa, eli 11 prosenttia kuluvaan vuoteen verrattuna. 

Suurimmalla osalla taiteen ja kulttuurin niistä toimijoista, joiden toiminta rahoitetaan rahapelivaroista, rahoitustaso alenee noin 15 prosentilla. Sen mukaisesti vähenevät avustukset eri taiteenaloille, mediakasvatukseen, kulttuuriin osallistumiseen ja sen saavutettavuuden edistämiseen, kuntien ja alueellisen kulttuuritoiminnan kehittämiseen, kulttuurivientiin, erikoismuseoille, alan yhteisöille sekä lastenkulttuuriin ja kulttuuri-instituuteille.

Vaikutukset kuvataiteen toimialaan ovat synkkiä. Kuvataiteen julkinen rahoitus on alkujaankin heikko, vain 1 % valtion kulttuuribudjetista. Leikkauslistan kärkipäässä on Valtion taideteostoimikunta, jonka määrärahaa ollaan vähentämässä 50 %. Tilanteella on vakavat ja välittömät negatiiviset seuraukset niin valtion omiin taidehankintoihin kuin valtion mahdollisuuksiin sisällyttää taide osana rakennushankkeitaan. Kipeimmin leikkaukset osuvat taiteilijoihin, joiden tulot vähenevät entisestään.

Merkittäviä 15 prosentin leikkauksia kohdistetaan paitsi kuvataiteen taiteilija-apurahoihin myös järjestöjen erityis- ja toiminta-avustuksiin. Leikkaukset yhteisöjen avustuksiin vähentävät välillisesti kuvataiteilijoiden toimeentuloa ja työtilaisuuksia sekä heikentävät taidesisältöjen saavutettavuutta valtakunnallisesti.

Leikkaukset ovat kohtuuttomia ympäri maata merkittävää kulttuurityötä tekeville taiteilijaseuroille ja muille kuvataideyhteisöille ja uhkaavat peruuttamattomalla tavalla alkujaankin erittäin niukasti rahoitettujen yhteisöjen toimintamahdollisuuksia. Seuraukset ovat kohtalokkaat myös kuvataiteen hauraalle valtakunnalliselle rakenteelle. Tulevaisuudessa avustuksiin tullee lisäksi kohdistumaan entistäkin suurempaa painetta ja uusien kuvataiteen yhteisöjen nouseminen valtion toiminta-avustuksen piiriin hankaloituu entisestään.

"Hallituksen omassa hallitusohjelmassa tavoitteiksi on asetettu kulttuurin toimintaedellytysten vahvistuminen ja kulttuuripalveluiden saavutettavuuden lisääminen", muistutetaan Suomen Taiteilijaseuran, Framen ja Kuvaston 14.10.2021 julkaisemassa kannanotossa. Lisäksi hallitusohjelmassa mainitaan pyrkimys kasvattaa kulttuurin ja taiteen määrärahojen osuutta valtion budjetissa asteittain yhteen prosenttiin. Leikkaukset ovat suoraan ristiriidassa hallitusohjelman tavoitteisiin nähden.

Suomen Taiteilijaseura, Frame ja Kuvasto toteavat myös kannanotossaan, että leikkausten sijaan kuvataiteen ala tarvitsee pikemminkin tukea ja panostuksia. Niitä tarvitaan koronapandemian vaikutuksista toipumiseen sekä alan pitkäjänteiseen rakenteelliseen kehittämiseen, jotta taiteilijoilla on työskentelymahdollisuuksia ja suomalaisilla mahdollisuus kokea kuvataidetta.