Hae jäseneksi

HAKEMUS Suomen Kuvataidejärjestöjen Liiton jäseneksi haetaan vapaamuotoisella hakemuksella. Yhdistyksen jäsenhakemus osoitetaan liiton hallitukselle, joka valitsee uudet jäsenyhdistykset. Varsinaista hakuaikaa ei ole, sillä liiton hallitus käsittelee hakemukset aina lähinnä seuraavassa kokouksessaan. Valinnoissa painotetaan taiteilijaseuran/-yhdistyksen ammattimaista ja monipuolista sekä vaikuttavuudeltaan merkittävää toimintaa kuvataiteen kentällä.

LIITTEET Hakemuksen liitteenä on oltava yhdistyksen viimeisin toimintakertomus ja mahdollinen esite tms. pidemmän aikavälin toimintaa valottava dokumentti sekä säännöt. Uuden yhdistyksen osalta riittävät tältä osin säännöt ja toimintasuunnitelma.

JÄSENLUETTELO Lisäksi tarvitaan yhdistyksen jäsenluettelo, josta tulee ilmetä taiteilijajäsenten nimien ohella heidän mahdollinen kuulumisensa kuvataiteen ammattiliittoihin (käytettävät lyhenteet TML, STG, SKL, VTL ja MUU).