EDUNVALVONTA JA YHTEISKUNNALLINEN VAIKUTTAMINEN

Suomen Kuvataidejärjestöjen Liitto tähtää vuosina 2018–2022 strategiansa mukaisesti kuvataiteen järjestökentän, kuvataiteilijoiden toimeentulon ja kuvataiteen arvostuksen valtakunnalliseen parantamiseen. Liitto vaikuttaa toiminnallaan ja kannanotoillaan siihen, että yleinen tietoisuus taiteilija-ammatista ja sen erityispiirteistä paranee. Liitto tiedottaa viranomaisia erityisesti taiteilijoiden toimeentuloon liittyvissä sosiaalis-taloudellisissa kysymyksissä.

Liitto antaa lausuntoja ministeriöiden ja opetushallituksen kuvataide-, kulttuuri- ja kuvataiteen koulutuspolitiikkaan liittyvistä uudistushankkeista. Lisäksi liitto vaikuttaa kuvataiteesta käytävään yhteiskunnallisen keskusteluun antamalla haastatteluita ja julkaisemalla mielipidekirjoituksia. Liitto järjestää mahdollisuuksiensa mukaan ajankohtaisia kulttuuripolitiikan aiheita käsitteleviä keskustelutilaisuuksia ja seminaareja.

Kuvataidevaalit.fi_IG

HALLITUSOHJELMATAVOITTEET 2019-2023

Liitto edistää toimintavuonna yhdessä sisarliittojensa MUU ry:n, Suomen Kuvanveistäjäliiton, Suomen Taidegraafikot ry:n, Taidemaalariliiton ja Valokuvataiteilijoiden liiton kanssa Suomen Taiteilijaseuran vuonna 2019 laadittujen hallitusohjelmatavoitteiden toteutumista.

  1. Nostetaan kuvataiteen rahoitus muiden taiteenalojen tasolle
  2. Taiteen ja kulttuurin rahoitus nostettava pysyvästi vähintään yhteen prosenttiin valtion budjetista
  3. Valtion taiteilija-apurahojen tasoa nostettava ja lukumäärää lisättävä
  4. Lisätään valtion taiteilijaeläkkeiden määrää
  5. Vakiinnutetaan näyttelypalkkiojärjestelmä
  6. Vahvistetaan taiteen prosenttiperiaatetta
  7. Kehitetään taiteilijoiden toimeentulopalettia
  8. Kuvataiteen välittäjäportaan kehittäminen

Lue lisää hallitusohjelmatavoitteista (pdf).