EDUNVALVONTA

Suomen Kuvataidejärjestöjen Liitto tähtää vuosina 2018–2022 strategiansa mukaisesti kuvataiteen järjestökentän rakenteiden tukemiseen ja kuvataiteen tunnettuuden ja alueellisen yhdenvertaisuuden edistämiseen.

Suomen Kuvataidejärjestöjen Liitto on yksi Suomen Taiteilijaseuran kuudesta jäsenjärjestöstäLiitto tukee seuran kuvataiteilijapoliittisia pyrkimyksiä sisarliittojensa kanssa. Kuvataiteen yhteisöihin suuntautuvaa edunvalvontatyötä liitto tekee yhteistyössä Frame Contemporary Art Finlandin kanssa.

Suomen Kuvataidejärjestöjen Liitto vaikuttaa aktiivisesti valtakunnallisten taiteilijayhteisöjen välisissä yhteistyöelimissä ja hallituksissa. Liitto on Kuvasto ry:n, Kuvataiteen talo ry:n ja Sivistysliitto Kansalaisfoorumi SKAF ry:n jäsen. Kaikki edustajamme löydät täältä.

Kevään 2021 kuntavaalikampanjaamme voit tutustua täällä.

Kuvataiteen alan yhteiset hallitusohjelmatavoitteet 2023-2027

Kuvataiteen alan yhteiset hallitusohjelmatavoitteet 2023–2027 tavoittelevat kuvataidealan nostamista rahoituskuopasta. Suomen Taiteilijaseura, Kuvasto ja Frame Contemporary Art Finland edistävät alan tavoitteita ensimmäistä kertaa yhdessä.

Kuvataiteen alan hallitusohjelmatavoitteet on ensimmäistä kertaa työstetty yhteistyössä alan järjestöjen kesken. Maaliskuussa 2022 julkaistut tavoitteet esittävät kuvataiteen rahoituksen kasvattamista yhteensä 15 miljoonalla eurolla. Kasvu vastaisi kuvataiteen rahoituksen nostamista yhdenvertaiseen asemaan muiden taiteenalojen kanssa. Lisärahoituksella voitaisiin vahvistaa kuvataiteen saavutettavuutta sekä edistää kuvataidealan työllisyyttä.

Hallitusohjelmatavoitteet on jaettu kolmeen kokonaisuuteen: Luova osaaminen vahvistaa SuomeaArvostetaan kuvataiteilijan työtä ja Toimeentuloa kuvataiteesta. Taiteilijapoliittisten tavoitteiden lisäksi kuvataidealan vahvistamista tavoitellaan alan työllistävien yhteisöjen vahvemmalla asemalla sekä laajentamalla keinovalikoimaa, jolla kuvataiteilija voi ansaita taiteellisella työllään. Uutena tavoitteena on esimerkiksi näyttelypalkkiomallin laajentaminen taidegallerioihin.

Suomen Taiteilijaseura edistää yhdessä nykytaiteen asiantuntijaorganisaatio ja tiedotuskeskus Frame Contemporary Art Finlandin kanssa Luova osaaminen vahvistaa Suomea -kokonaisuuden tavoitteita. Kuvasto edistää Suomen Taiteilijaseuran kanssa visuaalisen alan taiteilijoiden tekijänoikeuksiin liittyviä tavoitteita.

Lisätietoa:
Kuvasto: Kuvataiteen alalle yhteiset hallitusohjelmatavoitteet 9.3.2022
Suomen Taiteilijaseuran hallitusohjelmatavoitteet: 10 ratkaisua kuvataidealan vahvistamiseksi 9.3.2022