EDUNVALVONTA JA YHTEISKUNNALLINEN VAIKUTTAMINEN

Suomen Kuvataidejärjestöjen Liitto tähtää vuosina 2018–2022 strategiansa mukaisesti kuvataiteen järjestökentän, kuvataiteilijoiden toimeentulon ja kuvataiteen arvostuksen valtakunnalliseen parantamiseen. Liitto vaikuttaa toiminnallaan ja kannanotoillaan siihen, että yleinen tietoisuus taiteilija-ammatista ja sen erityispiirteistä paranee.

Liitto laatii lausuntoja kuvataide-, kulttuuri- ja kuvataiteen koulutuspolitiikkaan liittyvistä kysymyksistä ja järjestää erityisesti kuvataiteen välittäjäportaan ajankohtaisia aiheita käsitteleviä keskustelutilaisuuksia ja seminaareja.

Kuvataidevaalit.fi_IG

HALLITUSOHJELMATAVOITTEET 2019-2023

Liitto edistää yhdessä sisarliittojensa MUU ry:n, Suomen Kuvanveistäjäliiton, Suomen Taidegraafikot ry:n, Taidemaalariliiton ja Valokuvataiteilijoiden liiton kanssa Suomen Taiteilijaseuran vuonna 2019 laadittujen hallitusohjelmatavoitteiden toteutumista.

  1. Nostetaan kuvataiteen rahoitus muiden taiteenalojen tasolle
  2. Taiteen ja kulttuurin rahoitus nostettava pysyvästi vähintään yhteen prosenttiin valtion budjetista
  3. Valtion taiteilija-apurahojen tasoa nostettava ja lukumäärää lisättävä
  4. Lisätään valtion taiteilijaeläkkeiden määrää
  5. Vakiinnutetaan näyttelypalkkiojärjestelmä
  6. Vahvistetaan taiteen prosenttiperiaatetta
  7. Kehitetään taiteilijoiden toimeentulopalettia
  8. Kuvataiteen välittäjäportaan kehittäminen

Lue lisää hallitusohjelmatavoitteista (pdf).