Kuntavaalit 2021: Kuvataidetta kuntaan - taiteilijoiden ja kuntalaisten hyväksi

Suomen Kuvataidejärjestöjen Liitto osallistuu kevään 2021 kuntavaalikampanjointiin yhteistyössä Suomen Taiteilijaseuran ja sisarliittojensa, Muu ry:n, Suomen Kuvanveistäjäliiton, Suomen Taidegraafikoiden, Taidemaalariliiton ja Valokuvataiteilijoiden liiton kanssa. Kuvataiteen liittojen kuntavaalikampanja vetoaa elävän, moninaisen ja korkeatasoisen kuvataidekentän ylläpitämisen puolesta kunnissa.

Suomen Taiteilijaseuran koordinoi kampanjakokonaisuutta, vaikuttamismateriaalin tuotantoa ja jakelua sekä valtakunnallista puoluetason vaikuttamista. Kuvataiteen liitot vastaavat kampanjasivustosta Kuvataidevaalit.fi ja sen sisältämän vaalikoneen tuotannosta. Liitot kampanjoivat myös omissa viestintäkanavissaan ja jakavat tietoa yhteisistä kvaalitavoitteista. Suomen Kuvataidejärjestöjen Liitto koordinoi alueellista vaikuttamista ja toimii paikallisten taiteilijaseurojen tukena vaikuttamistyössä. Tule mukaan kampanjoimaan!

Olemme julkaisseet vaikuttamistyön tietopaketin kuvataiteilijayhdistyksien käyttöön


Tietopaketin ja kampanjan graafisen materiaalin saat pyydettäessä liiton toimistolta. Järjestämme yhteistyössä Suomen Taiteilijaseuran ja KULTA ry:n kanssa etäkoulutuksen 10.2.2021 täydentämään kuntavaalivaikuttamisen aineistopakettia.

Taiteilijaseuroille ja muille alueellisille kuvataidetoimijoille suunnattuun infopakettiin on koottu tietoa kuntavaaleista, vaalikampanjamme tavoitteet ja materiaalit sekä aikataulu. Kampanjointi voi taiteilijaseuran näkökulmasta tarkoittaa ehdokkaiden suoraa kontaktointia, kampanjaa varten luodun visuaalisen materiaalin ja artikkeleiden jakamista sosiaalisen median kanavissa tai virtuaalisen tapahtuman, esimerkiksi keskustelutilaisuuden järjestämistä. Kannustamme pandemiatilanteesta johtuen ensisijaisesti striimattavien tai muuten tallennettavissa ja verkossa jaettavien tapahtumien järjestämiseen.

Jaamme mielellämme tietoa kanavissamme paikallisesta vaikuttamistyöstä nostamalla esimerkkejä taiteilijoiden ja kuvataidetoimijoiden toiminnasta eri puolilta maata sekä kuntien hyviä keinoja ja malleja tukea kuvataidekenttää. Kampanjan tunnisteet somessa ovat #kuvataidettakuntaan #sinämahdollistat

Kuntavaalitavoitteemme

Kuvataide on suositumpaa kuin koskaan. Vuonna 2019 suomalaisissa taidemuseoissa, gallerioissa ja kuvataidetapahtumissa vieraili yli 4,8 miljoonaa kävijää. Suomessa on elävä ja monipuolinen kuvataidekenttä, joka houkuttelee niin kuntalaisia kuin matkailijoita kulttuurin pariin.

Taiteen ja kulttuurin läsnäolo on kunnalle arvokas vetovoimatekijä. Taiteilijat tuovat kuntaan elinvoimaa, taidemuseot ja galleriat tuottavat elämyksiä kuntalaisille, ja julkiset taideteokset vahvistavat kunnan identiteettiä ja taiteen saavutettavuutta. Aktiivisella kulttuuritoiminnalla on myös mittavia kerrannaisvaikutuksia alueiden elinkeinoelämään.

sts_somenostot_012

Taiteilijat ja taidetoimijat luovat työllään kuntaan kulttuurista, sosiaalista ja taloudellista arvoa. Kunta voi houkutella luovia osaajia huolehtimalla, että taiteilijoilla on alueella ammattinsa harjoittamiseen hyvät edellytykset, kuten työtilaisuuksia ja työtiloja. Tärkeää on myös tukea paikallisia taiteen myynti- ja näyttelytoimijoita kuten gallerioita ja taidelainaamoja. Kunta voi lisäksi itse työllistää taiteen ja luovien alojen osaajia eri toimintasektoreilla. Kulttuuriala työllistää Suomessa jo yli 100 000 henkilöä, ja talouden arvonlisäyksestä sen osuus on 3,3 prosenttia.

sts_somenostot_013

Museoiden kävijämäärät ovat kasvaneet 2010-luvulla yli 50 prosenttia, ja monissa kunnissa ne ovat alueen suosituimpia vierailukohteita. Taidenäyttelyn pitäminen on myös kuvataiteilijan työn ydin. Näyttelypalkkio on taiteilijalle maksettava korvaus näyttelyssä tehdystä työstä, kuten ripustuksesta ja yleisötilaisuuksista. Kunnat ovat museoiden suurin ylläpitäjätaho Suomessa, ja museoiden elinvoimaisuus sekä toimintamahdollisuudet tulee turvata myös vastaisuudessa. Kunnan on tärkeää edistää ja ylläpitää reiluja korvauskäytäntöjä kaikessa kulttuuritoiminnassaan.

sts_somenostot_014

Julkisella taiteella on suomalaisten vankka tuki. Yli 70 prosenttia kansalaisista haluaa taidetta arkiympäristöönsä, kuten työpaikoille, kouluihin ja asuinalueille. Taidehankkeet luovat asukkaille laadukasta rakennettua ympäristöä ja tarjoavat työtä ammattitaiteilijoille. Arkiympäristöön sijoitettu taide on kaikkien saavutettavissa. Lähes kolmannes Suomen kunnista on jo sitoutunut prosenttiperiaatteeseen, eli käyttää osan rakennushankkeidensa budjetista taiteeseen. Kunta voi myös velvoittaa yksityiset rakennuttajat taiteen hankkimiseen. Taiteen tilaamisen ja rahoittamisen tapoja on monia.

Lisätietoa ja yhteydenotot:

Kampanjatavoitteet, vaikuttamistyö
Annukka Vähäsöyrinki
Toiminnanjohtaja, Suomen Taiteilijaseura
annukka.vahasoyrinki@artists.fi

Kampanjamateriaalit, viestintä
Rosa Kuosmanen
Viestintäpäällikkö, Suomen Taiteilijaseura
rosa.kuosmanen@artists.fi

Alueellinen vaikuttaminen, vaalikone, kampanjasivusto
Venla Styrman
Toiminnanjohtaja, Suomen Kuvataidejärjestöjen Liitto
venla.styrman@skjl.fi