...taide-elämän elvyttämiseksi ja taiteilijain aseman parantamiseksi.

Suomen KuvataidejÄrjestÖjen Liitto (SKjL) perustettiin HelsingissÄ 20.5.1938 nimellä Suomen Kuvataiteilijain Liitto. AloitteentekijÖinÄ toimivat Tampereen, Turun ja Viipurin taiteilijaseurat.

///

HISTORIAA Ensimmäiset paikalliset taideyhdistykset perustettiin suurimpiin kaupunkeihin kuten Viipuriin, Turkuun ja Tampereelle 1800-luvun loppupuolella. Paikallisten taiteilijaseurojen perustamisaalto ajoittuu 1900-luvun alkuun. Samaan aikaan kuvataiteilijoiden määrä lähti selvään nousuun mm. kotimaisen taidekoulutuksen parantumisen myötä.

1930-luvun alussa virisi maakuntien taiteilijoiden keskuudessa toive saada aikaiseksi laajempaa keskinäistä toimintaa. Suomen taidekentällä vaikutti 1930-luvulla vajaat parikymmentä taideyhdistystä ja taiteilijajärjestöä. Aloitteen uudesta, Helsingin kuvataiteellista hegemoniaa tasapainottavasta, kuvataiteilijoiden valtakunnallisesta keskusjärjestöstä teki Viipurin taiteilijaseuran (1930) puheenjohtaja Viljo Kojo. Seura oli jo tehnyt alustavaa maakuntarajat ylittävää yhteistyötä kutsumalla omiin vuosinäyttelyihinsä muiden maakuntien taiteilijoita. Tampereen taiteilijaseura (1920) ja Turun taiteilijaseura (1924) ryhmittyivät keskusjärjestöaloitteen taakse ja Suomen Kuvaamataiteilijoiden Liiton perustava kokous pidettiin Helsingissä 20.5.1938.

Kokoukseen osallistuneet helsinkiläiset ja suurimpien maaseutukeskusten taiteilijat korostivat ”koko maata käsittävän liiton merkitystä ja...sen välttämättömyyttä eripuolilla maata asuvien kuvataiteilijain etujen valvojana”. Liiton ensimmäiseksi puheenjohtajaksi valittiin taiteilija William Lönnberg Helsingistä. Lokakuussa 1938 julkistettiin yhdeksänkohtainen ohjelmajulistus, jossa mainituista liiton tavoitteista ja tehtävistä keskeisin osa on säilynyt muodossa tai toisessa tähän päivään saakka. Liiton tehtäväksi muotoutui toimia maanlaajuisesti ”taide-elämän elvyttämiseksi ja taiteilijain aseman parantamiseksi”.

Koko maan kattavaan liitoon kuuluu vuonna 2018 53 rekisteröityä taiteilijaseuraa tai taideyhdistystä Ahvenanmaalta ja Hangosta aina Rovaniemelle saakka. Liitto osallistuu monilla valtakunnallisilla foorumeilla kuvataidetta ja kuvataiteilijoita koskevaan päätöksentekoon. Liitolla on edustajansa useissa kuvataiteen toimielimissä ja sen rooli paikallisen ja valtakunnallisen taidekentän välittäjänä on tärkeä. Jäseniksi voivat päästä taiteilijaseurat, joiden jäsenistössä on kuvataiteen ammattiliittojen jäseniä. Liiton toimisto sijaitsee Helsingissä Mannerheimintiellä.