JÄSENPALVELUT

Suomen Kuvataidejärjestöjen Liitto neuvoo ja ohjaa jäsenyhteisöjään sekä toimii valtakunnallisena yhdyssiteenä ja tukiverkkona. Liiton tavoitteena on kehittää jäsenyhdistysten verkostoitumista ja identiteettiä vahvemmaksi ja edistää paikallisten taiteilijajärjestöjen vaikutusmahdollisuuksia kunnallisessa kulttuuri- ja taidetoiminnassa.

Liiton hallitus luottamustehtävineen sekä liiton edustukset tarjoavat mahdollisuuden vaikuttaa niin liiton toimintaan kuin laajemminkin kuvataidekentän päätöksentekoon.

KOULUTUS

Liitto tarjoaa jäsenistölleen koulutuspalveluita ja työkaluja ajankohtaisista yhdistystoiminnan aiheista tukeakseen jäsenistöään menestyksekkäiksi järjestökentän toimijoiksi.

Liitto tekee koulutuksellista yhteistyötä aikuisopisto Kansalaisfoorumin kanssa. Liitto suunnittelee yhdessä Kansalaisfoorumin kanssa jäsenistölleen kohdennettuja koulutuskokonaisuuksia, minkä lisäksi jäsenyhteisöjen edustajat voivat osallistua Kansalaisfoorumin avoimiin koulutuksiin maksutta tai alennettuun jäsenhintaan.

Tutustu Kansalaisfoorumin koulutustarjontaan täällä (linkki). Tilaa Kansalaisfoorumin jäsenille suunnattu uutiskirje täällä (linkki).

Liitto tekee lisäksi tiivistä yhteistyötä kuvataidekentän toimijoiden kanssa kattaakseen jäsenkoulutuksillaan myös visuaalisen alan ajankohtaiset erityiskysymykset.

KURSSITUKI

Kansalaisfoorumi tarjoaa liiton jäsenyhteisöille suunnitteluapua ja taloudellista tukea kurssitoiminnan (esimerkiksi kuvataidekurssit ammattilaisille tai harrastajille) kustannuksiin. Jäsenyhteisöt voivat hakea jäsenille tarkoitettua korkeampaa kurssitukea. Tukea maksetaan opintotuntien ja -kulujen mukaan.

Yhdistyskohtaiset kurssituntikiintiöt ovat vuosittain haettavissa marraskuussa. Lue lisää vuoden 2022 kurssituen hakemisesta täällä (linkki).

Lisätietoa kurssituesta antaa Kansalaisfoorumin koulutussuunnittelija Minna Lepistö (puhelin: 044 298 1708, sähköposti: minna.lepisto@kansalaisfoorumi.fi)

JÄSENTAPAAMISET: VERTAISUUS JA VERKOSTOITUMINEN

Liitto tapaa jäsenistöään vuosittaisissa, kahdenkeskisissä jäsentapaamisissa ja tarjoaa jäsenyhteisöjen välisiä vertais- ja verkottumistapaamisia. Tapaamiset järjestetään saavutettavasti sähköisiä kokoontumisalustoja hyödyntäen. Vertaistapaamisia järjestetään taiteilijaseurojen toimintaa, esimerkiksi taidelainaamot ja galleriat, tukevien teemojen ympärille.

Taiteilijaseurojen aamu- ja päiväkahvit tarjoavat matalan kynnyksen kollegiaalisen tapaamisympäristön vertaistuen tarjoamiseksi ja arjen ongelmatilanteiden ratkaisemiseksi. Liitto järjestää kahta kahvitilaisuuksien sarjaa; toista taiteilijaseurojen toiminnanjohtajille, toista luottamushenkilöille. Lue lisää ja ilmoittaudu mukaan (linkki).

LAKIMIESPALVELUT

Liitto tarjoaa jäsenyhteisöilleen oikeudellista neuvontaa yhdistyslainsäädäntöön liittyvissä yleiskysymyksissä yhteistyössä Suomen Taiteilijaseuran kanssa. Neuvonta on tarkoitettu yhteisöjäsenille, ei yhteisöjäsenten yksilöjäsenille. Pääsääntöisesti oikeudellista neuvontaa ei tarjota jäsenten välisissä konfliktitilanteissa eikä yhteisöjen sisäisissä hallinnollisissa konflikteissa. Lainsäädännöllistä neuvoa kaivatessasi ota ensin yhteyttä liiton toiminnanjohtajaan, joka neuvoo asiassa eteenpäin.

VIESTINTÄ

Liitto julkaisee jäsenyhteisöilleen suunnattua jäsentiedotetta, joka kerää paitsi liiton myös kentän ajankohtaiset aiheet erityisesti yhteisötoimijan näkökulmasta. Jäsentiedote välitetään jäsenyhteisöjen vastuuhenkilöille osoitteisiin, jotka on ilmoitettu liitolle jäsentietokyselyn yhteydessä. Tietojen päivityspyyntö toimitetaan jäsenistölle kerran vuodessa. Yhteystietojen muutokset voi ilmoittaa liiton järjestösihteerille osoitteeseen sihteeri@skjl.fi.

Liiton Facebook -ilmoitustaulun seuraaminen on hyvä tapa pysyä ajan tasalla taidekentän tapahtumista. Ilmoitustaululla julkaistaan arkipäivisin tietoa kuvataidealan tapahtumista sekä apuraha-, näyttely-, projekti- ja residenssihauista. Ilmoitustaulua pääsee lukemaan, vaikkei itse olisi liittynyt Facebookiin.

Jäsenyhteisöt voivat tiedottaa toiminnastaan liiton Facebook -sivun ja liiton sidosryhmilleen välittämän kuratoidun uutiskirjeen kautta. Ilmoituksia voi lähettää julkaistavaksi sähköpostilla liiton toimistolle osoitteeseen info@skjl.fi.

 
Liitto tekee viestinnällistä yhteistyötä Suomen Taiteilijaseuran kanssa; Taiteilijaseuran ammattikuvataiteilijoille suunnatun uutiskirjeen voi tilata suoraan Taiteilijaseuran kotisivuilta. Sivuilta löytyy myös ilmoitustaulu ja Kuinka elää kuvataiteella -infopankki. Suomen Taiteilijaseuran kustantama Taiteilija -lehti edustaa kaikkia jäsenliittojaan, myös Suomen Kuvataidejärjestöjen Liittoa.

JÄSENKOULUTUKSET KEVÄÄLLÄ 2022

Julkaisemme lisätietoa kevään koulutustarjonnasta vuoden 2022 toiminta-avustuspäätösten tultua.

2.2. – 13.4.2022
Kansalaisfoorumi: Ystävänä yleisö (maksullinen) Lue lisää.

10.-15.2.2022
Kanslaisfoorumi: Digitaalinen osallistaminen yhdistyksen kehittäjänä (maksullinen) Lue lisää.

JÄSENKOULUTUKSET SYKSYLLÄ 2021

1.9.2021 klo 9-11
Webinaarisarja: Taidelainaamo välittäjänä  Lue lisää.

6.10.2021 klo 9-11
Canvan perusteet Lue lisää.

6.-20.10.2021
Kansalaisfoorumi: Näin toimii yhdistys -webinaarisarja (maksullinen) Lue lisää.

20.10.2021 klo 9-11
Tekijänoikeutta taiteilijaseuroille Lue lisää.

26.10.-9.11.2021
Kansalaisfoorumi: Yhdistyksen verotus -webinaarisarja (maksullinen) Lue lisää.

3.11.2021 klo 14-16
Yhdistyksen toiminnan markkinointi verkossa Lue lisää.


Kansalaisfoorumi: Kulttuurien välistä viestintää (maksullinen) Lue lisää.

Kansalaisfoorumi: Digifasilitoinnin ABC yhdistystoimijoille (maksullinen) Lue lisää.

JÄSENKOULUTUKSET KEVÄÄLLÄ 2021

10.2.2021 klo 15-16
Vaikuttamistyön koulutus yhteistyössä Suomen Taiteilijaseuran ja KULTA ry:n kanssa. Lue lisää.

3.3.2021 klo 13-14
Tietoisku taiteilijaseuroille: Mikä Kansalaisfoorumi? Lue lisää.

17.3., 14.4. ja 2.6.2021 klo 9-11
Webinaarisarja: Taidelainaamo välittäjänä, yhteistyössä Taiteen edistämiskeskuksen kanssa. Lue lisää.

28.4.2021 klo 9.30-10.30
Tietoisku taiteilijaseuroille EU:n tietosuoja-asetuksesta: Mikä GDPR? Lue lisää.

Tutustu myös Kansalaisfoorumin koulutustarjontaan täällä.

EDUT JÄSENYHTEISÖJEN TAITEILIJOILLE

  • Liiton taiteilijaresidenssi, Aspan ateljee on tarkoitettu ensisijaisesti jäsenyhteisöjen taiteilijoiden käyttöön. Vuokrahinnat ovat jäsenille 50% alhaisemmat. Residenssihaku on auki vuosittain loka-marraskuussa.
  • Jäsenyhteisöjen taiteilijat saavat Taide -lehden jäsenhintaan yhteisöjen yhteistilauksina. Tutustu Taide-lehden tilausohjeisiin vuodelle 2022.
  • Liiton ikkunagalleria, Galleria SEINÄ on tarkoitettu ainoastaan liiton jäsenyhteisöjen taiteilijoiden töiden esittelyä varten. Näyttelyhaku on auki vuosittain syyskuussa.
  • Jäsenyhteisöjen taiteilijat voivat osallistua liiton järjestämiin valtakunnallisiin näyttelyihin ja taiteilijoille suunnattuihin seminaareihin ja koulutustilaisuuksiin.

JÄSENKORTTI

Liitto jakaa vuosittain lähes 7.000 jäsenkorttia jäsenyhteisöjensä taiteilijajäsenille. Jäsenkortti on mahdollista saada paperisessa tai sähköisessä muodossa. Jäsenkortilla pääsee ilmaiseksi tai alennettuun hintaan taidemuseoihin ja saa alennusta taidetarvikemyymälöiden tuotteista ympäri maata. Lue lisää vuoden 2022 jäsenkortista täältä (linkki).

Suomen Kuvataidejärjestöjen Liitto suosittelee, että kortin haltijalle myönnetään vapaa pääsy taidemuseoihin. | Finlands Bildkonstorganisationers Förbund rekommenderar att kortinnehavaren beviljas gratis inträde till konstmuseer. | The Union of Finnish Art Association recommends to grant a free entry to the holder of present card to the art museums.

TAIDEMUSEOT

Liiton jäsenkorttia näyttämällä pääsee ilmaiseksi tai alennettuun hintaan taidemuseoiden näyttelyihin. Käytäntö vaihtelee museoittain ja paikkakunnittain.

Esimerkiksi Helsingissä:

  • Amos Rexiin ja HAM Helsingin Taidemuseoon on jäsenkortilla vapaa pääsy.
  • EMMA - Espoon modernin taiteen museo ja Didrichsenin taidemuseo myöntävät pääsylipusta 2 euron alennuksen.
  • Kansallisgallerian taidemuseoihin (Nykytaiteen museo Kiasma, Ateneumin taidemuseo ja Sinebrychoffin taidemuseo) voi liiton korttia näyttämällä hankkia yhden 15 €:n pääsylipun hinnalla vuosikortin, joka käy kaikkiin kolmeen museoon.

TAIDETARVIKKEET

Liiton jäsenkorttia näyttämällä saa alennusta ainakin alla mainittujen taidetarvike- ja kehysmyymälöiden tuotteista. Etu on pääsääntöisesti voimassa vain myymälässä, ei verkkokaupassa.

Katso listaus kokonaisuudessaan tästä. Päivitämme tiedon taidetarvikemyymälöiden eduista vuosittain tammikuussa.

Liiton vuosittain julkaisema jäsenkortti on aina voimassa uuden ilmestymiseen asti. Lisätietoja jäsenpalveluista ja jäsenkortista antaa liiton järjestösihteeri sihteeri@skjl.fi.