JÄSENPALVELUT

Suomen Kuvataidejärjestöjen Liitto toimii jäsenyhteisöjensä valtakunnallisena yhdyssiteenä ja tukiverkostona. Liiton jäsenpalvelut keskittyvät kuvataiteen yhteisöille suunnattuihin neuvonta- ja tukipalveluihin.

Jäsenyhteisöjen edustajista koostuva liiton hallitus luottamustehtävineen sekä liiton edustukset tarjoavat mahdollisuuden vaikuttaa niin liiton toimintaan kuin kuvataiteen alan päätöksentekoon laajemminkin.

Toimintakalenterit

Koulutus

Liitto tekee koulutuksellista yhteistyötä kuvataiteen alan asiantuntijaorganisaatioiden ja aikuisopisto Kansalaisfoorumin kanssa. 

Yhteistyössä Kansalaisfoorumin kanssa liitto tarjoaa koulutusta erityisesti yhdistystoiminnan ajankohtaisista teemoista sekä esimerkiksi viestinnästä. Jäsenyhteisöjen edustajat voivat myös osallistua maksutta tai alennettuun jäsenhintaan Kansalaisfoorumin järjestämiin avoimiin koulutuksiin.

Yhteistyössä kuvataiteen asiantuntijaorganisaatioiden kanssa liitto kattaa koulutuksiensa alakohtaisia teemoja kuten tekijänoikeuksiin tai sopimusteknisiin seikkoihin liittyviä osa-alueita.

Kansalaisfoorumin ajankohtaiseen avoimeen koulutustarjontaan voi tutustua Kansalaisfoorumin verkkosivuilla tai tilaamalla jäsenille suunnatun uutiskirjeen.

Vain liiton jäsenyhteisöille suunnatuista koulutuksista liitto viestii verkkosivuillaan ja jäsentiedotteissaan.

Jäsenkoulutukset syksyllä 2022

13.9.2022 klo 13-14.30
Kansalaisfoorumi: Canvan perusteet (täynnä)
Lue lisää.

22.-27.9.2022
Kansalaisfoorumi: Digitaalinen osallistaminen yhdistyksen kehittäjänä
Lue lisää.

4.10.2022 klo 13-14.30
Kansalaisfoorumi: Canvan jatkot (täynnä)
Lue lisää.

5.10.2022 klo 17-18.30
Kansalaisfoorumi: Yhdistys palkan ja kulukorvausten maksajana
Lue lisää.

18.10.-3.11.2022
Kansalaisfoorumi: Videoinnin ja striimauksen perusteet
Lue lisää.

26.10.2022 klo 17-18.30
Kansalaisfoorumi: Näin toimii Palkka.fi -palvelu
Lue lisää.

2.11.-7.12.2022
Kansalaisfoorumi: Missä yleisö luuraa?
Lue lisää.

10.-17.11.2022
Kansalaisfoorumi: Äänenlaatua striimeihin
Lue lisää.

10.11.2022 klo 17-19.30
Kansalaisfoorumi: Ensiaskeleet osallistamiseen verkko­sovellusten avulla
Lue lisää.

Katso menneet koulutukset.

Viestintä

Liitto julkaisee jäsenyhteisöilleen suunnattua jäsentiedotetta, joka kerää paitsi liiton, myös muut alan ajankohtaiset uutiset keskittyen yhteisötoimijan näkökulmaan. Tiedote täydentää liiton muita viestinnän kanavia; verkkosivuja ja sosiaalisen median alustoja.

Jäsentiedote toimitetaan jäsenyhteisöjen avainhenkilöille, joiden yhteystiedot päivittyvät liiton yhteystietorekisteriin vuosittaisen jäsentietojen päivityspyynnön yhteydessä. Yhteystietojen muutoksia voi ilmoittaa pitkin vuotta osoitteeseen koordinaattori@skjl.fi.

Liiton Facebook -ilmoitustaulun seuraaminen on hyvä tapa pysyä ajan tasalla kuvataiteen apuraha-, näyttely-, projekti- ja residenssihauista. Ilmoitustaulu päivittyy arkipäivisin ja sitä pääsee lukemaan, vaikkei olisi itse liittynyt Facebookiin. Huom. ilmoitustaululla ei julkaista näyttelymainontaa sen suuresta määrästä johtuen.

Seuraa liiton muita sosiaalisen median kanavia:

Kuvataiteilijoille suunnattu uutiskirje ja tietopankki

Liitto tekee viestinnällistä yhteistyötä Suomen Taiteilijaseuran kanssa. Työnjaollisesti Suomen Taiteilijaseura keskittyy viestimään ammattikuvataiteilijoille. Taiteilijoille suunnatun uutiskirjeen voi tilata seuran verkkosivuilta. Sivuilta löytyy myös ilmoitustaulu ja Kuinka elää kuvataiteella -infopankki.

Taiteilija -lehti edustaa kaikkia Suomen Taiteilijaseuran jäsenliittoja, myös Suomen Kuvataidejärjestöjen Liittoa.

Neuvonta

Liitto neuvoo jäsenyhteisöjään alan erityiskysymyksissä ja yhdistystoimintaan liittyvissä ongelmatilanteissa.

Liitto tarjoaa oikeudellista neuvontaa yhdistyslainsäädäntöön liittyvissä kysymyksissä yhteistyössä Suomen Taiteilijaseuran kanssa. Neuvonta on tarkoitettu liiton yhteisöjäsenille, ei jäsenyhteisöjen taiteilijajäsenille. Pääsääntöisesti oikeudellista neuvontaa ei tarjota jäsenten välisissä riitatilanteissa eikä yhteisöjen sisäisissä hallinnollisissa konflikteissa.

Neuvoa kaivatessa otetaan ensin yhteyttä omaan liiton henkilökuntaan, joka arvioi tilanteen ja ohjaa eteenpäin. Tyypillisiä neuvontapyyntöjä ovat esimerkiksi:

 • yhdistyslaki
 • sopimusasiat (esimerkiksi näyttely- ja taidelainaamotoiminnan sopimukset)
 • yhteisön vakuutukset
 • palkat ja palkkiot
 • työnantajatehtävä ja henkilöstö
 • tekijänoikeudet

Neuvonta-asioissa yhteys järjestökoordinaattoriin: koordinaattori@skjl.fi

Verkosto- ja vertaistapaamiset

Liitto järjestää jäsenyhteisöjensä välisiä vertais- ja verkottumistapaamisia. Tapaamiset järjestetään sähköisiä kokoontumisalustoja hyödyntäen, jotta osallistuminen on paikkakunnasta riippumatta mahdollista.

Vuonna 2022 vertaistapaamisia järjestetään suurempien taiteilijaseurojen toiminnanjohtajien kesken sekä taidelainaamojen ja gallerioiden verkostoille. Myös vuonna 2021 alkaneet rahoitusteemaiset Lisää rahaa kuvataiteelle! -tapaamiset valtionavustusta saavien taiteilijaseurojen kesken jatkuvat.

Olethan meihin yhteydessä, jos yhteisönne toivoo kahdenkeskistä jäsentapaamista tai esittelyä liiton toiminnasta esimerkiksi hallituksenne jäsenille.

Kurssituki

Kansalaisfoorumi tarjoaa liiton jäsenyhteisöille suunnitteluapua ja taloudellista tukea kurssitoiminnan kustannuksiin (esimerkiksi kuvataidekurssit harrastajille tai ammattilaisille). Liiton jäsenyhteisöt voivat hakea Kansalaisfoorumin jäsenille tarkoitettua korkeampaa kurssitukea, jota voidaan myöntää opintotuntien ja -kulujen mukaan.

Yhdistyskohtaiset kurssituntikiintiöt ovat vuosittain haettavissa marraskuussa. Lisätietoa vuoden 2022 kurssituen hakemisesta löydät täältä (linkki).

Lisätietoa kurssituesta antaa Kansalaisfoorumin koulutussuunnittelija Minna Lepistö (p. 044 298 1708, minna.lepisto@kansalaisfoorumi.fi)

Taidelainaamojen välittäjätoiminnan kehittäminen

Liitto tarjoaa jäsenetuna jäsenyhteisöjensä taidelainaamoille mahdollisuutta liittyä liiton yhdessä Gruppo Softwaren ja taidelainaamojen verkoston kanssa suunnitteleman toiminnanohjausjärjestelmän käyttäjiksi.

Toiminnanohjausjärjestelmä on taidelainaamojen tarpeisiin rakennettu ja räätälöity taustaohjelmisto, joka käsittää mm. lainaamojen kesken yhtenäisen verkkokaupan selainnäkymän ja työkalun teosvalikoimien, taiteilija- ja asiakasrekisterien, sopimuksien ja raporttien hallinnoimiseksi.

Taidelainaamojen välittäjätoiminnan kehittämiseksi liitto on vuodesta 2021 alkaen tehnyt yhteistyötä Taiteen edistämiskeskuksen Taiteilijan asiantuntijuuden ja välittäjätoiminnan kehittämisohjelman läänintaiteilija Annika Dahlstenin kanssa ja järjestänyt vertaisuuteen ja oppimisen jakamiseen perustuvaa webinaarien sarjaa.

Kuulisimme mielellämme uutisistanne

Pyrimme liitossa seuraamaan jäsenistömme kuulumisia ajantasaisesti; lisääthän meidät (info@skjl.fi) yhteisönne tiedotuslistalle! Välitämme tietoa jäsenyhteisöjen ajankohtaisista uutisista myös sosiaalisen median kanavissamme.

Edut jäsenyhteisöjen taiteilijajäsenille

Jäsenkortti

Liitto jakaa vuosittain n. 7.000 jäsenkorttia jäsenyhteisöjen taiteilijajäsenille. Jäsenkortin voi saada joko paperisessa tai sähköisessä muodossa. Kunkin vuoden jäsenkortti on voimassa uuden ilmestymiseen asti. Jäsenkortit toimitetaan jäsenyhteisöille tammi-helmikuussa edellisvuoden lopussa tehdyn korttitilauksen mukaisesti. Lue lisää vuoden 2024 jäsenkorttien tilaamisesta täältä.

Paperinen kortti on käyntikorttikokoinen kartonkinen kortti, jotka toimitetaan jäsenyhteisön toivomaan postiosoitteeseen. Jäsenyhteisö vastaa jäsenkorttien nimeämisestä ja jakamisesta taiteilijajäsenilleen.

Sähköinen jäsenkortti toimii matkapuhelimeen ladattavassa sovelluksessa. Sähköiset jäsenkortit rekisteröidään liitolle toimitetun jäsenluettelon ja taiteilijajäsenten sähköpostiosoitteiden perusteella. Ohjeet sähköisen jäsenkortin käyttöönottamiseksi löytyvät täältä.

Liiton jäsenkorttia näyttämällä pääsee ilmaiseksi tai alennettuun hintaan taidemuseoihin sekä saa alennusta taidetarvikemyymälöiden tuotteista ympäri maata.

Taidemuseot

Liiton jäsenkortin esittämällä voi joihinkin taidemuseoihin saada sisäänpääsyn ilmaiseksi tai alennettuun hintaan. Käytäntö vaihtelee museoittain ja paikkakunnittain, voit tiedustella oman paikkakuntasi taidemuseoiden käytäntöjä suoraan museoilta.

Esimerkiksi pääkaupunkiseudulla:

 • Kansallisgallerian taidemuseot Helsingissä (nykytaiteen museo Kiasma, Ateneumin taidemuseo, Sinebrychoffin taidemuseo): Suomen Kuvataidejärjestöjen liiton kortilla voi ostaa Kansallisgallerian A-kortin, joka on vuoden voimassa kaikissa kolmessa museossa. Kortin hinta on 30 €. Ei alennusta yksittäisen pääsylipun hinnasta.
 • HAM - Helsingin taidemuseo: Suomen Kuvataidejärjestöjen Liiton jäsenkortilla ilmainen sisäänpääsy
 • Amos Rexin taidemuseo, Helsinki: Suomen Kuvataidejärjestöjen Liiton jäsenkortilla ilmainen sisäänpääsy
 • EMMA - Espoon modernin taiteen museo: Suomen Kuvataidejärjestöjen Liiton jäsenkortilla on oikeutettu alennettuun pääsymaksun hintaan 10 €
 • Didrichsenin taidemuseo, Helsinki: Suomen Kuvataidejärjestöjen Liiton jäsenkortilla saa Didrichsenin taidemuseosta alelipun hintaan 14 €.

 

Taidetarvikkeet

Liiton jäsenkortin esittämällä saa alennusta ainakin alla mainittujen taidetarvike- ja kehysmyymälöiden tuotteista. Edut ovat pääsääntöisesti voimassa myymälöissä, eivät liikkeiden verkkokaupoissa.

Katso listaus kokonaisuudessaan tästä (pdf).

Puuttuuko listastamme alennusta tarjoava taho? Vinkkaa meille taidetarvikeliikkeestä lähettämällä sähköpostia osoitteeseen koordinaattori@skjl.fi.