Kulttuuripolitiikka

VALTAKUNNALLISESTI

Suomen Kuvataidejärjestöjen liitto vaikuttaa toiminnallaan ja kannanotoillaan siihen, että yleinen tietoisuus taiteilija-ammatista ja sen erityispiirteistä paranisi. Liitto tiedottaa viranomaisia erityisesti taiteilijoiden toimeentuloon liittyvissä sosiaalis-taloudellisissa kysymyksissä.

Liitto antaa lausuntoja ministeriöiden ja opetushallituksen kuvataide-, kulttuuri- ja kuvataiteen koulutuspolitiikkaan liittyvistä uudistushankkeista. Lisäksi liitto vaikuttaa kuvataiteesta käytävään yhteiskunnallisen keskusteluun antamalla haastatteluita, julkaisemalla taidekritiikkejä ja mielipidekirjoituksia lehtiin.

Liitto tähtää vuosina 2018–2022 strategiansa mukaisesti kuvataiteen järjestökentän, kuvataiteilijoiden toimeentulon parantamiseksi ja kuvataiteen arvostuksen parantamiseen koko Suomen alueella.

 

ALUEELLISESTI

Suomen Kuvataidejärjestöjen liitto tekee alueellista yhteistyötä eri organisaatioiden kanssa edistääkseen paikallisten taiteilijaseurojen ja kuvataiteilijoiden mahdollisuuksia toimia ja päästä esille omalla alueellaan. SKjL ottaa kantaa yhdistysten toimi- ja näyttelytilojen puolesta. Vetoomukset tilaongelmien poistamiseksi ovat tärkeitä keinoja tukea taiteilijoiden toimintaedellytyksiä.

Mitaleilla, kunniakirjoilla ja stipendeillä sekä tunnustuspalkinnolla pyritään lisäämään suomalaisten kuvataiteilijoiden, monimuotoisen kuvataiteen ja kuvataiteen järjestökentän arvostusta ja näkyvyyttä koko Suomen alueella. SKjL jakaa vuonna 2018 Voipaala-mitalia ja kunniakirjoja menestyksekkäästi toimineille jäsenyhdistyksilleen tai taiteilijoille. Lisäksi liitto myöntää 1.500 €:n arvoisen ASPA-stipendin ansioituneelle taiteilijalle. Vuonna 2018 SKjL:n tunnustuspalkinto jaetaan 23. kerran kuvataiteen hyväksi toimineelle henkilölle tai yhteisölle. Tunnustuspalkintona on SKjL:n Taisto Ahtola -mitali.


EDUSTAJAT TOIMIELIMISSÄ

Suomen Kuvataidejärjestöjen Liitto ry:tä edustavat kuvataiteen valtakunnallisissa toimielimissä seuraavat:

Suomen Taiteilijaseuran hallitus (2018-2019)

Hallitus, varsinainen jÄsen:

Minna Kangasmaa, Oulu

HenkilÖkohtainen varajÄsen:

Margarita Rosselló Ramón, Turku


Suomen Taiteilijaseuran edustajisto (2019)

Edustajisto, varsinaiset jÄsenet:

Jenni Sokura, Lappeenranta
Laura Melkinen, Joensuu
Karoliina Paappa, Tampere
Tuija Hirvonen-Puhakka, Joensuu

Edustajisto, varajÄsenet:

Virpi Lehtonen, Järvenpää
Liisa-Maria Tiihonen, Kemi
Jan Heinonen, Vantaa
Suvi Heusala, Tampere


Suomen Pohjoismainen Taideliitto (2017-)

Vuosikokous, varsinainen jÄsen:        

Karoliina Paappa, Tampere

Vuosikokous, varajÄsen:  

Martta Tuomaala, Helsinki


Suomen Taideakatemian sÄÄtiÖ (2019-2021):

 

Hallitus, varsinainen jÄsen:    

Raija Kuisma, Pori

Hallitus, varajÄsen:

Anne Lehtelä, Tampere


Suomen Taideakatemian sÄÄtiÖ (2019-2021):

 

YhtiÖkokous, varsinainen jÄsen:    

Laura Melkinen, Joensuu

YhtiÖkokous, varajÄsen:

Raimo Jaatinen, Helsinki


Kuvataiteilijain huoltosÄÄtiÖ (2019):

Varsinainen jÄsen:    

Minna Kangasmaa, Oulu

VarajÄsen:

Margarita Rosselló Ramón, Turku


Kuvasto ry (2019):

 

Hallitus, varsinainen jÄsen:    

Anne Lehtelä, Tampere

Vuosikokous, varsinainen jÄsen:

Martta Tuomaala, Helsinki