MHAW 2022 YHDISTÄÄ PAIKALLISET KUVATAITEILIJA -JA MIELENTERVEYSJÄRJESTÖT

työpaja

Mental Health Art Week on MIELI Suomen Mielenterveys ry:n yhteistyössä paikallisjärjestöjensä kanssa 23.-29.5.2022 järjestämä tapahtumaviikko, jonka aikana yhteisöt yhteistyökumppaneineen järjestävät alueillaan mielenhyvinvointia pohtivia, tulkitsevia ja edistäviä kulttuuri- ja taidetapahtumia eri ikäisille. Taidetapahtumien tarkoituksena on alentaa niin tapahtumiin osallistuvien kuin tapahtumia järjestävienkin kynnystä keskustella mielenterveydestä ja sen merkityksestä.

Vuonna 2014 ensimmäistä kertaa järjestetty MHAW kokoaa toukokuussa 2022 toimijoita yhteen jo kahdeksatta kertaa. Tänä vuonna tapahtuma järjestetään ensi kertaa yhteistyössä Suomen Kuvataidejärjestöjen Liiton kanssa. Paikallisten MIELI -yhdistyksien kumppaneina nähdään kuvataiteilijayhdistyksiä Helsingistä, Kotkasta, Kouvolasta, Lappeenrannasta, Raumalta, Turusta ja Vaasasta. Kaikkiaan tapahtumaviikon aikana taideohjelmaa järjestetään 20 paikkakunnalla.

Avoimempaa keskustelua mielen hyvinvoinnista

"Koska yksi MHAW -viikon tavoitteista on rikkoa mielenterveyden haasteisiin liittyvää stigmaa taide työkalunaan, on paikallisten mielenterveys- ja kuvataiteilijayhdistyksien yhteistyö tapahtumien ideoimisessa ja luomisessa hyvinkin luonteva! Jo pitkään jatkunut sosiaalinen eristäytyminen on entisestään kasvattanut mielen kuormitusta - taide on oivallinen tulkki purkaa ja käsitellä myös lähivuosien tapahtumia. Uusi yhteistyö on jo luonut siemeniä pysyvämmillekin kumppanuuksille. Olemme päässeet keskustelemaan lisäksi siitä, miten taiteellinen työskentely voi toimia itseymmärryksen välineenä", iloitsee tapahtumaviikkoa MIELI ry:ssa koordinoiva Melis Ari-Gürhanli.

Huomiota myös taiteilijan mielenterveyteen

Suomen Kuvataidejärjestöjen Liitolle on ollut tärkeää, että vuoden 2022 toivo ja rohkeus -teemaa kommentoivien näyttelyiden ja yleisötapahtumien lisäksi viikon aikana huomiota kiinnitetään kuvataiteilijan mielenhyvinvointiin ja taiteilija-ammatin kuormittavuuteen. Aihe näkyy paitsi MHAW -viikon aikana järjestettävissä tapahtumissa, myös MIELI ry:n verkkosivuilla ja Taiteilija -lehdessä julkaistavissa artikkeleissa.

Kuvataiteilija Toni Hautamäki: ”Kun teen taidetta, olen vapaa”

Kirsi-Marja Moberg: Taiteen tekeminen polkuna taiteilijan itseymmärrykseen

Kuvataiteilijayhdistyksistä tapahtumaviikkoa ovat järjestämässä Etelä-Karjalan Taiteilijaseura ry, Helsingin Taiteilijaseura ry, Kaakon taide ry, Kotkan Taiteilijaseura ry, Kouvolan Taiteilijaseura KOUTA ry, Rauman Taidegraafikot ry, Turun Taiteilijaseura ry ja Vaasan Taiteilijaseura ry.

Mental Health Art Week 2022 on osa MIELI ry:n 125-vuotisjuhlavuotta, jonka pääviesti on “Mielenterveys kuuluu kaikille.” Tapahtuman ohjelma julkaistaan kokonaisuudessaan viikolla 20, mutta ohjelmiston otteisiin voi tutustua jo nyt tapahtuman verkkosivuilla.

Lisätietoa ja tiedustelut:
MIELI ry, suunnittelija Melis Ari-Gürhanli, melis.ari@mieli.fi
Suomen Kuvataidejärjestöjen Liitto ry, toiminnanjohtaja Venla Styrman, venla.styrman@skjl.fi