OUTI AHO

RAJA-AITA

2.-30.4.2020

Kuvataiteilija Outi Aho tutkii teoksessaan ihmisen suhdetta elinympäristöönsä. Hänen suurikokoiset piirroksensa kuvaavat ihmisen työn tuloksena syntyneitä tiloja ja paikkoja, joissa näkyy ihmisen vaikutus, mutta ilman ihmisen läsnäoloa. Teokset  pohjautuvat itsekoettuihin ja olemassaoleviin paikkoihin, joiden herättämät mielikuvat ja tunteet välittyvät käden piirtämänä jälkenä paperille hitaasti ja rauhassa keskittymällä piirtämisen prosessiin. 

”Tällä hetkellä minua kiinnosta erityisesti luonnon ja ihmisen toiminnan vuorovaikutus. Arkiympäristössämme näkyvät ajan kerrostumat ja ne jäljet, jota jätämme jälkeemme. Ne kertovat elämästämme, elintavoistamme ja niiden muutoksista.  Teoksiani voi kuitenkin lähestyä ja tutkia useiden näkökulmien kautta, sillä hidas tekemisen tapani antaa teoksille aikaa kehittyä kerroksellisiksi ja monisisältöisiksi kokonaisuuksiksi. Se, miten tulkitsemme luonnon ja rakennetun ympäristön suhdetta on aina sidoksissa sen yhteiskunnan arvoihin missä elämme.”

Outi Aho on Tampereen Taiteilijaseuran jäsen. Hän on opiskellut kuvataidetta sekä  Turun Taideakatemiassa (AMK) että Kankaanpään taidekoulussa (YAMK). 

Raja-aita, 2020
korkeus 112 cm leveys 187 cm,  kuitukärkinen mustekynä paperille

Taiteilijan kotisivut | Kuvataiteilijamatrikkeli

Galleria SEINÄ on Suomen Kuvataidejärjestöjen Liiton ylläpitämä ikkunagalleria Helsingin keskustassa, Töölössä. Galleria sijaitsee vilkkaasti liikennöidyn Mannerheimintien varrella, aivan joukkoliikenteen pysäkkien läheisyydessä. Galleria SEINÄ on avoinna kaupunkilaisille vuorokauden ympäri pandemian aiheuttamasta poikkeustilasta huolimatta. 

GALLERIA SEINÄ, MANNERHEIMINTIE 19 b, 00250 HELSINKI