VUODEN 2023 TUNNUSTUSPALKINTO OULUN TAITEILIJASEURA -63 RY:LLE

Vasemmalta oikealle:
Mika Kiviniemi, Pekka Homanen, Päivi Pussila, Sanna Kananoja, Hannele Peltorinne. Teos heidän takanaan: Johanna Pöykkö / Yrityksiä ymmärtää elämän hauraus
Vasemmalta oikealle: Mika Kiviniemi, Pekka Homanen, Päivi Pussila, Sanna Kananoja, Hannele Peltorinne. Teos heidän takanaan: Johanna Pöykkö / Yrityksiä ymmärtää elämän hauraus

Suomen Kuvataidejärjestöjen Liitto on myöntänyt vuoden 2023 tunnustuspalkintonsa Oulun Taiteilijaseura -63 ry.lle. Palkinto myönnettiin kuvataiteilijan aseman ja toimeentulon edistämisen eteen tehdystä työstä.

Suomen Kuvataidejärjestöjen liitto ry jakaa vuosittain tunnustuspalkintona Eero Hiirosen nimikkomitalin Suomen Kuvataiteen päivänä 10.7. Vuoden 2023 palkinnonsaaja on Oulun Taiteilijaseura -63. Suomen Kuvataidejärjestöjen liitto ry onnittelee lämpimästi Oulun Taiteilijaseuraa ansaitusta tunnustuspalkinnosta!

Liiton hallitus on vuosittain valinnut vaihtuvan ajankohtaisen teeman jonka pohjalta on pyydetty ehdotuksia liiton jäsenyhdistyksiltä ympäri maata. Jäsenyhdistykset ovat saaneet ehdottaa henkilöä tai yhteisöä jonka ovat kokeneet osuvan annetun teeman puitteiseen. Liiton hallitus käsitteli ehdokkaat kokouksessaan käyden läpi perusteluja ja peilaten niitä teemaan. Tänä vuonna tuo teema oli kuvataiteilijan aseman ja toimeentulon edistämiseksi tehty työ. Ehdotuksia tuli eri puolilta maata. Oulun Taiteilijaseura -63 ehdotti itse omaa yhdistystään. Tunnustuspalkinnon myöntöperusteluissa selviää, että Oulun Taiteilijaseura on tehnyt sinnikkäästi päämäärätietoista työtä kuvataiteilijoiden eduksi ja samalla tehneet myös siihen liittyviä linjauksia kuten sen, että tehdystä työstä tulee saada palkkaa. Tätä ei voi liiaksi korostaa kuvataiteilijoiden alalla jonka julkinen rahoitus on kulttuurikentän matalin vaikka vaikutus kaupunkikuvassa ja arjessa on mittava. Näkyvyydellä ei elä.

Oulun Taiteilijaseura -63 ry on perustettu nimensä mukaisesti vuonna 1963 ja juhlii tänä vuonna 60-vuotista taivaltaan. He ovat tehneet alueellisesti pitkäjänteisesti työtä kuvataiteilijoiden aseman ja toimeentulon hyväksi jonka lisäksi he ovat kehittäneet palveluitaan pohjoispohjanmaalaisten ja kainuulaisten kuvataiteilijoiden osaamisen välittämiseksi. Vuonna 2026 tullaan heidän ansiostaan näkemään kuvataide merkittävänä osana Euroopan kulttuuripääkaupunkivuoden ohjelmistoa Oulussa. Seura toteuttaa mittavan Exploring ART -hankkeen, jossa taidetta tuodaan julkiseen tilaan. Vuonna 2026 Ouluun syntyy uusi taidealue, jonka teokset lunastetaan taiteilijoilta mikä tarjoaa vähintään kahdellekymmenelle kuvataiteilijalle tilaisuuden saada toimeentuloa taiteellisesta työstään. Taidealueen avoin teoshaku ei ole pelkästään alueellinen vaan siihen voivat osallistua alan ammattitaiteilijat ympäri Suomen. Hanke on suunniteltu alusta alkaen taiteilijalähtöiseksi ja vuosien sinnikäs työ tavoitteen eteen näkyy toteutettavana
suurhankkeena.

Omassa toiminnassaan seura on päämäärätietoisesti kehittänyt kuvataiteilijoiden osaamisen välityspalveluita joka tarjoaa mahdollisuuden tarttua työtilaisuuksiin etenkin niille jäsenille, joilla ei ole monissa toimeksiannoissa vaadittavaa toiminimeä. Palvelu synnyttää uutta luovaa toimintaa, joka rikastuttaa alueen kulttuurielämää ja -tarjontaa sekä parantaa kuvataiteilijoiden toimeentulomahdollisuuksia. Seura on toteuttanut myös itse ulkopuolisella rahoituksella toimeksiantoja, jotka ovat mahdollistaneet kuvataiteilijoiden palkkaamisen taiteelliseen työhön.

Oulun Taiteilijaseura on mukana välittäjänä vain sellaisissa yhteistyöprojekteissa, joissa taiteilija saa työstään korvauksen. Seuralle on tärkeää omalta osaltaan vaikuttaa rakenteisiin, jotta taiteilijoiden työstä ymmärretään maksaa kuten muistakin töistä.

Jäsenilleen Oulun Taiteilijaseura näyttäytyy mahdollistajana. Uusia palveluita ja toimintamalleja on kehitetty jäsenistön toiveita ja tarpeita kuunnellen. Viime vuosina tähän tarpeeseen on vastattu muun muassa avaamalla uusi mediatila Pimento, järjestämällä performanssiklubeja, edistämällä jäsenten kansainvälistymistä taidemessuilla sekä järjestämällä tilaisuuksia esittäytyä kuraattoreille. Jäsenillat puolestaan mahdollistavat verkostoitumisen sekä tarjoavat kollegiaalista tukea ja käytännön tietoa ja taitoa alalla toimimisesta.

Seuran toiminta on taiteilijalähtöistä ja yhteistyö niin seuran hallituksen, työntekijöiden kuin jäsenten välillä on vuorovaikutteista ja innostunutta. Seura valvoo jäsentensä etuja ja edistää alueellisen tasa-arvon toteutumista. Taiteilijoilla tulisi olla yhtäläiset mahdollisuudet harjoittaa ammattiaan asuinpaikasta riippumatta. Seura vaikuttaa useissa paikallisissa, alueellisissa ja valtakunnallisissa verkostoissa tavoitteidensa toteuttamiseksi. Seuran vakiintuneeseen toimintaan kuuluvat teosvälityspalvelut taidelainaamotoiminnan kautta ja vuosittainen teosvälitystapahtuma. Julkisen rahoituksen noustua on näyttelymaksuja alennettu. Seuran järjestämät yhteisnäyttelyt ja tapahtumat ovat jäsenille maksuttomia.

 

 

Palkinnolla näkyvyyttä kuvataiteelle

Suomen Kuvataidejärjestöjen Liitto on jakanut tunnustuspalkintoaan vuodesta 1993 alkaen lisätäkseen monimuotoisen kuvataiteen arvostusta ja näkyvyyttä (kts. palkinnon saajat vuodesta 1993 alkaen, linkki).

Tunnustuspalkinto myönnetään yhteisölle tai henkilölle tunnustuksena visuaalisen taiteen hyväksi tehdystä merkittävästä työstä. Palkintona myönnetään kuvanveistäjä Raimo Heinon suunnittelemaa professori, kuvanveistäjä Eero Hiirosen nimikkomitali.

Valinnan palkinnon saajasta tekee jäsenyhteisöjen ehdotusten perusteella liiton hallitus. Vuoden 2023 tunnustuspalkinnon saajaa ehdotti Oulun Taiteilijaseura -63 ry.

Lisätietoa ja tiedustelut:
Suomen Kuvataidejärjestöjen Liitto ry
Järjestökoordinaattori Riikka Puumalainen, koordinaattori@skjl.fi