Informationsverksamhet

Finlands Bildkonstorganisationers Förbund håller kontakt med sina medlemsorganisationer genom medlemsbrev och genom att arrangera gemensamma sammankomster. SKjL arrangerar diskussions- och utbildningstillfällen samt seminarier i aktuella Read more