POIKKEUSJÄRJESTELYT YHÄ MAHDOLLISIA YHDISTYKSIEN VUOSIKOKOUKSISSA

Oikeusministeriö on arvioinut tarvetta jatkaa keväällä 2020 säädetyn väliaikaisen lain voimassaolon jatkamista eräiden säännösten osalta yhteisöjen kokouskäytännöistä syyskuun 2020 jälkeen. Väliaikaisessa laissa säädettiin mm. etäosallistumismahdollisuuksista ja asiamiehen käyttämisestä yhdistyksen kokouksissa koronapandemian aikana. Ministeriön päätöksellä 2.10.2020 väliaikaisen lain voimassa oloa jatkettiin 30.6.2021 asti.

Yhdistyksen hallitus voi lain mukaisesti sallia jäsenille etäosallistumisen, vaikka niiden säännöissä etäosallistuminen olisi erikseen kielletty tai sitä ei olisi sallittu. Yhdistyksen johdon tulee huolehtia siitä, että kaikilla jäsenillä on käytännössä riittävä mahdollisuus osallistua yhdistyksen kokouksen päätöksentekoon koronapandemiasta huolimatta. Tällöin voi olla tarpeen sallia osallistuminen asiamiehen välityksellä tai etänä. Jos yhdistyksen jäsenellä ei ole riittäviä digitaitoja etäosallistumiseen, voi käytännössä esiintyä tilanteita, joissa hänellä on tekninen "digiavustaja" kokouksessa, vaikka yhdistyslaki ei sitä nimenomaan sallikaan, koska rajoituksen noudattamista ei käytännössä voi valvoa etäosallistumisessa.

Osallistumistapojen valinnassa ja kokousten käytännön toteuttamisessa on syytä huomioida, että etäosallistumisessa ei välttämättä voida todeta varmasti, ketkä kaikki kokoukseen tosiasiassa osallistuvat jäsenten ja mahdollisten asiamiesten lisäksi.

Vaikka käytännössä kaikki kokouksen osallistujat osallistuisivat etäosallistuen, tulee kokouksella tästä huolimatta olla fyysinen kokouspaikka.