POIKKEUSOLOT SALLIVAT OSALLISTUMISEN KEVÄTKOKOUKSEEN ETÄNÄ

8876461273_d3fd288a9b_b

Koronaviruspandemiasta johtuvan poikkeustilan vuoksi Suomen Kuvataidejärjestöjen Liiton kevätkokous järjestetään pääsääntöisesti Zoom -verkkokokoustyökalun välityksellä. Kokous järjestetään lauantaina 29.8.2020 klo 12.00. Kokouksen virallisena pitopaikkana toimivat liiton toimitilat Helsingissä osoitteessa Mannerheimintie 19 b. Kokoukseen on mahdollista osallistua myös paikan päällä, mutta suosittemme etäosallistumista ja valvomme kokoontumisrajoituksien toteutumista tarvittavin poikkeusjärjestelyin. Kokouskutsu ja -materiaali toimitetaan jäsenistölle kahta viikkoa ennen kokousajankohtaa.

Kevätkokouksen yhteydessä ennakkoilmoituksen mukaisesti pidettäväksi suunniteltu jäsenyhteisöjen taidelainaamoille suunniteltu verkostotapaaminen siirtyy järjestettäväksi myöhemmin syksyllä 2020.

Pyydämme ilmoittamaan kokousedustajan/edustajien yhteystiedot alla olevalla lomakkeella 21.8.2020 mennessä. Pyydämme lisäksi tietoa osallistuuko edustaja kokoukseen etänä vaiko fyysisesti kokouspaikalla. Zoom -verkkokokoustyökalu mahdollistaa osallistumisen nettiyhteydellä varustetun laitteen (tietokone, älypuhelin tai tabletti) välityksellä. Linkki kokousalustalle sekä pyyntö valtakirjan toimittamiseksi sähköpostitse lähetetään kokousedustajille 24.8.2020.

Ilmoita yhteisön edustaja(t) liiton kevätkokoukseen
Osallistuuko edustaja kokoukseen *
Osallistuuko mahdollinen toinen edustaja kokoukseen

YHDISTYSTEN KEVÄTKOKOUKSISTA

Valtioneuvoston ja aluehallintovirastojen 17.3.2020 antamat määräykset koskevat myös yhdistyksen jäsenkokouksia. Määräyksen mukaan yli 10 hengen yleisten kokousten ja yleisötilaisuuksien järjestäminen on kielletty 31.5.2020 asti.

Oikeusministeriö on esittänyt väliaikaista sääntelyä, jolla yhdistysten vuosikokoukset ja ja muut laissa tarkoitetut vastaavat kokoukset voidaan myöhentää niin, että ne tulee pitää syyskuun loppuun mennessä. Yhteisön hallituksen tulee kuitenkin laatia tilinpäätös viimeistään kesäkuun loppuun mennessä. Ehdotetulla lainmuutoksella myös helpotetaan kokousten järjestämistä etäosallistumisen ja valtuutusten avulla. Yhdistyksen hallitus voi sallia jäsenille etäosallistumisen, vaikka niiden säännöissä etäosallistuminen olisi erikseen kielletty tai sitä ei olisi sallittu.

Mahdollisuus yhdistyksen kevät- ja syyskokouksen yhdistämiseen on arvioitava tapauskohtaisesti. Kokonaisarvioinnissa on otettava huomioon ainakin yhdistyksen säännöt, päätettävät asiat, terveydensuojelulliset tarpeet yhdistyksen jäsenkunta huomioonottaen sekä arvio siitä, ettei siirrosta aiheudu vahinkoa yhdistykselle tai sen jäsenille.

Valtioneuvosto hyväksyi lakiesityksen yleisistunnossaan 30.4.2020. Väliaikainen sääntely on voimassa syyskuun loppuun asti.

Oikeusministeriön tiedote 16.4.2020 "Yhtiöille ja yhdistyksille mahdollisuus myöhentää vuosikokouksiaan"

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi väliaikaisesta poikkeamisesta yhdistyslaista pandemian leviämisen rajoittamiseksi 16.4.2020

Lisätietoa: toiminnanjohtaja Venla Styrman, venla.styrman@skjl.fi