POIKKEUSOLOT SALLIVAT OSALLISTUMISEN KEVÄTKOKOUKSEEN ETÄNÄ

8876461273_d3fd288a9b_b

Suomen Kuvataidejärjestöjen Liiton sääntömääräinen kevätkokous järjestetään lauantaina 29.8.2020 klo 12.00 alkaen. Koronaviruspandemiasta johtuen kevätkokous järjestetään poikkeuksellisesti vasta syyskauden alkajaisiksi ja pääsääntöisesti Zoom -verkkokokoustyökalun välityksellä. Yhdistyslain 17:n 2 momentin ensimmäisestä virkkeestä poiketen 1.5.2020 voimaan astunut väliaikainen sääntely mahdollistaa etäosallistumisen 30.9.2020 mennessä pidettävässä yhdistyksen kokouksessa, vaikka tällaista järjestelyä ei olisi sallittu yhdistyksen säännöissä.

Kokouksen virallisena pitopaikkana toimivat liiton toimitilat (Mannerheimintie 19 b, Helsinki), josta käsin kokous myös organisoidaan. Kokoukseen on mahdollista osallistua myös paikan päällä, mutta pyydämme suosimaan etäosallistumista. Valvomme kokoontumisrajoituksien toteutumista tarvittavin poikkeusjärjestelyin.

Pyydämme ilmoittamaan kokousedustajan/edustajien yhteystiedot alla olevalla lomakkeella 21.8.2020 mennessä. Pyydämme lisäksi tietoa osallistuuko edustaja kokoukseen etänä vaiko fyysisesti kokouspaikalla. Zoom -verkkokokoustyökalu mahdollistaa osallistumisen nettiyhteydellä varustetun laitteen (tietokone, älypuhelin tai tabletti) välityksellä. Lähetämme kokousosallistujalle linkin kokousalustalle, mahdollista lisämateriaalia sekä pyynnön valtakirjan toimittamiseksi sähköisesti 22.8.2020.

Ilmoita yhteisön edustaja(t) liiton kevätkokoukseen
Osallistuuko edustaja kokoukseen *
Osallistuuko mahdollinen toinen edustaja kokoukseen

YHDISTYSTEN KEVÄTKOKOUKSISTA

Oikeusministeriö on esittänyt väliaikaista sääntelyä, jolla yhdistysten vuosikokoukset ja ja muut laissa tarkoitetut vastaavat kokoukset voidaan myöhentää niin, että ne tulee pitää syyskuun loppuun mennessä. Yhteisön hallituksen tulee kuitenkin laatia tilinpäätös viimeistään kesäkuun loppuun mennessä. Ehdotetulla lainmuutoksella myös helpotetaan kokousten järjestämistä etäosallistumisen ja valtuutusten avulla. Yhdistyksen hallitus voi sallia jäsenille etäosallistumisen, vaikka niiden säännöissä etäosallistuminen olisi erikseen kielletty tai sitä ei olisi sallittu.

Mahdollisuus yhdistyksen kevät- ja syyskokouksen yhdistämiseen on arvioitava tapauskohtaisesti. Kokonaisarvioinnissa on otettava huomioon ainakin yhdistyksen säännöt, päätettävät asiat, terveydensuojelulliset tarpeet yhdistyksen jäsenkunta huomioonottaen sekä arvio siitä, ettei siirrosta aiheudu vahinkoa yhdistykselle tai sen jäsenille.

Valtioneuvosto hyväksyi lakiesityksen yleisistunnossaan 30.4.2020. Väliaikainen sääntely on voimassa syyskuun loppuun asti.

Oikeusministeriön tiedote 16.4.2020 "Yhtiöille ja yhdistyksille mahdollisuus myöhentää vuosikokouksiaan"

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi väliaikaisesta poikkeamisesta yhdistyslaista pandemian leviämisen rajoittamiseksi 16.4.2020

Lisätietoa: toiminnanjohtaja Venla Styrman, venla.styrman@skjl.fi