Teemu Kangas, Halkokasa, tussi paperille, 2015, SKjN:n vuosinäyttely JIPPO & SYYT- 2.9.-
16.10.2016 Haihatus
Teemu Kangas, Halkokasa, tussi paperille, 2015, SKjN:n vuosinäyttely JIPPO & SYYT- 2.9.- 16.10.2016 Haihatus

KANSAINVÄLISYYS Suomen Kuvataidejärjestöjen Liitto seuraa liittoa vastaavien kansainvälisten kuvataidejärjestöjen toimintaa ja verkostoituu niiden kanssa yhteistoiminnan vireyttämiseksi. Liitto kehittää yhteistoimintaa erityisesti Suomen lähialueilla mm. näyttelyiden osalta.

VALTAKUNNALLISUUS Liitto on mukana valtakunnallisesti kuvataiteilijoita koskevassa päätöksenteossa sekä edustustensa kautta että lausunnoin ja kannanotoin.

ALUEELLISUUS Suomen Kuvataidejärjestöjen Liitto pyrkii tasoittamaan alueellisia eroja maamme eri osissa asuvien kuvataiteilijoiden toimeentulossa, työskentelymahdollisuuksissa sekä eri kuvataidelajien esille tulemisessa ja kuvataidepalveluissa.

NÄYTTELYT Suomen Kuvataidejärjestöjen Liitto järjestää vuosittain useita näyttelyitä eri puolilla Suomea. Näyttelytoiminnallaan SKjL edistää kuvataiteen merkitystä, arvostusta ja vaikutusta koko Suomen alueella. Liiton tavoitteena on taiteen monimuotoisuuden ja taiteilijoiden tasavertaisten toimintamahdollisuuksien tukeminen ympäri Suomea. SKjL:n vuosinäyttelyssä jaetaan vuosittain Aspa-stipendi (1500 €) yhdelle näyttelyyn osallistuvalle taiteilijalle. Stipendillä halutaan tukea ja kannustaa eteenpäin taiteilijaa, joka voi olla joko uransa alussa oleva tai jo taidemaailmassa enemmän ansioitunut tekijä.

TIEDOTUS Suomen Kuvataidejärjestöjen Liitto tiedottaa jäsenistöään ajankohtaisista asioista jäsenkirjeiden ja muiden tiedotteiden välityksellä. Jäsenkirje lähetetään liiton jäsenyhdistysten yhteyshenkilöille sähköisenä versiona. Liitto toteuttaa edunvalvontaa neuvomalla jäsenyhdistyksiä ja jäsentaiteilijoita kuvataiteilijoiden työskentelyyn ym. liittyvissä kysymyksissä.

TUNNUSTUSPALKINTO Suomen Kuvataidejärjestöjen Liitto on jakanut tunnustuspalkintoa vuodesta 1993 alkaen. Tunnustuspalkinto myönnetään yhteisölle tai henkilölle tunnustuksena kuvataiteen hyväksi tehdystä valtakunnallisesti merkittävästä työstä. Vuosina 1993-2017 tunnustuspalkintona myönnettiin kuvanveistäjä Raimo Heimon suunnittelemaa Taisto Ahtola -mitalia (1973). Vuonna 2019 liiton merkittävimmäksi tunnustuspalkinnoksi nousi Heinon suunnittelema professori Eero Hiirosen nimikkomitali (1981).

MUU TOIMINTA Liiton vuonna 2017 aloittamalla kuraattoriyhteistyöllä edistetään taiteilijoiden ja kuraattorien kohtaamista sekä pyritään tunnistamaan ja poistamaan taidemaailman syrjiviä rakenteita. SKjL:on toimintaan kuuluu myös keskustelu- ja koulutustilaisuuksien sekä seminaarien järjestäminen kuvataiteilijoita koskevista ajankohtaisista aiheista.