Suomen Kuvataidejärjestöjen Liitto järjestää suunnittelukilpailun yhteistyössä Aalto-yliopiston kanssa

Suomen Kuvataidejärjestöjen Liitto (SKjL) ja Aalto-yliopisto järjestävät arkkitehtiopiskelijoille suunnittelukilpailun syksyllä 2017. Kilpailun tavoitteena on suunnitella Suomen Kuvataidejärjestöjen Liitolle uusi taiteilijaresidenssi, erämaa-ateljee Karjalohjan Vilniemeen. Aalto-yliopiston arkkitehtiopiskelijat Tuuli Kanerva ja Sarita Poptani on valittu kilpailuun osallistujiksi, lisäksi Katri Tikkanen tekee diplomityötään maisema-arkkitehtuuriin. Voittajaa valittaessa tullaan painottamaan raikkaita ja ennakkoluulottomia arkkitehtonisia ratkaisuja. Taiteen edistämiskeskus on tukenut kilpailuhanketta.

Kilpailun vastuuhenkilönä toimii Aalto-yliopiston arkkitehtuurin laitoksen johtaja, professori Pekka Heikkinen. Ohjausryhmässä on edustajia SKjL:stä ja Aalto-yliopistosta sekä Lohjan kaupungista. Kilpailun aloitusseminaari on Lohjan pääkirjaston Järnefelt-salissa 5.9. klo 10 alkaen.

Suomen Kuvataidejärjestöjen liitto sai 1940-luvulla suomalaisen taiteilija ja kulttuuripersoona Georg Sigurd Wettenhovi-Aspan (1870-1946) testamenttilahjoituksen nojalla haltuunsa tontin sekä ateljeerakennuksen Karjalohjalla, Uudellamaalla. Wettenhovi-Aspa rakennutti 1900-luvun alussa Vilniemeen itse suunnittelemansa pyramidikattoisen huvilan, jossa oli ateljee. Huonokuntoinen huvila purettiin vuonna 1981 ja tilalle rakennettiin vuonna 1994 saunamökki, joka nimettiin tontin lahjoittajan mukaan ”Aspan ateljeeksi”. Tällä hetkellä saunamökki toimii kuvataiteilijoiden loma- ja virkistyskäytössä kesäaikaan.

Kilpailun jälkeen SKjL käynnistää varainkeruukampanjan, joka mahdollistaa aikanaan visuaalisesti korkeatasoisen, ympärivuotiseen käyttöön tulevan, suomalaisesta puusta kestävän kehityksen periaatteita noudattavan erämaa-ateljeen rakentamisen komealle paikalle Lohjanjärven rantaan. Uuden residenssi-ateljeen tarkoituksena on lisätä ja parantaa taiteilijoiden mahdollisuutta työskennellä rauhallisessa työympäristössä. Lisäksi ateljeessa voidaan järjestää seminaareja sekä kurssitoimintaa.

Suomen Kuvataidejärjestöjen Liitto ry (SKjL) on vuonna 1938 Helsingissä perustettu valtakunnallinen paikallisten ja alueellisten taiteilijaseurojen kattojärjestö, johon kuuluu 53 jäsenyhdistystä. SKjL on yksi kuudesta Suomen Taiteilijaseuran jäsenjärjestöstä. SKjL:n keskeisenä tehtävänä on kuvataiteilijoiden alueellinen edunvalvonta. Lisäksi se pyrkii tasoittamaan eroja maamme eri osissa asuvien kuvataiteilijoiden työskentelymahdollisuuksissa ja toimeentulossa sekä eri kuvataidelajien esille tulemisessa ja kuvataidepalveluissa.

Lisätietoja:
Suomen Kuvataidejärjestöjen Liitto
Puheenjohtaja, Minna Kangasmaa puh. 09-8364 9961
Vilniemi-toimikunta, Ritva Harle puh. 050-383 2393