SUOMEN TAITEILIJASEURA SELVITTI NÄYTTELYPALKKIOMALLIN LAAJENTAMISTA GALLERIOIHIN

B461F98B-C265-49BD-BC9B-8072CC543814-scaled

Suomen Taiteilijaseura on laatinut arvion kustannuksista näyttelypalkkiomallin laajentamiseksi ammattimaisesti toimiviin ei-kaupallisiin gallerioihin ja näyttelytiloihin. Näihin kuuluu esimerkiksi taiteilijavetoisia ja yhdistysten ylläpitämiä gallerioita. Opetus- ja kulttuuriministeriön asettama työryhmä ehdotti näyttelypalkkiojärjestelmää taiteilijoille ja näyttelynjärjestäjille kesäkuussa 2021 julkistetussa loppuraportissa. Kuluvana vuonna on otettu käyttöön Museoviraston kautta museoille jaettava avustus näyttelypalkkioihin työryhmän suositusten mukaan.

Suomen Taiteilijaseura arvioi gallerioille tehdyn kyselyn pohjalta, että näyttelypalkkioiden käyttöön ottaminen ei-kaupallisella galleriakentällä kustantaisi noin 1,8 miljoonaa euroa vuodessa. Nykyinen avustus museoille on 1 miljoonaa euroa vuodessa, joten yhteensä laajennetun mallin kustannusarvio olisi 2,8 miljoonaa euroa vuosittain.

Arvio laadittiin kyselyn pohjalta

Arvio laadittiin suomalaisille ei-kaupallisille gallerioille ja niitä vastaaville näyttelytiloille tammikuussa 2022 lähetetyn kyselyn pohjalta. Kyselyssä kartoitettiin gallerioiden vuonna 2019 järjestämien näyttelyiden määrää, taiteilijoiden määrää näyttelyä kohden sekä näyttelytilojen kokoa. Gallerioilta kysyttiin myös, perivätkö ne näyttelyvuokraa.

Gallerioiden ilmoittamien näyttely- ja taiteilijamäärien perusteella laskettiin tarvittavien näyttelypalkkioiden suuruus. Palkkiot laskettiin opetus- ja kulttuuriministeriön asettaman näyttelypalkkiotyöryhmän suositusten pohjalta. Suomen Taiteilijaseura on laatinut näihin suosituksiin perustuvan ehdotuksen mallin soveltamiseksi gallerioissa.

Kyselyyn vastanneiden gallerioiden ja näyttelytilojen osalta laskettiin vuosittaisten palkkiosummien keskiarvo galleriaa kohden (17 200 € ilman palkkion sivukuluja*, 21 500 € sivukulujen* kanssa). Sen perusteella arvioitiin kaikkien näyttelypalkkiosummien suuruudeksi yhteensä 1 785 000 € euroa vuodessa (ilman sivukuluja 1 430 000 €).

Kyseessä on suunta-antava arvio kustannuksista. Näyttelyiden määrä ja niihin osallistuvien taiteilijoiden määrä vaihtelee vuosittain, ja myös galleriakentässä tapahtuu jatkuvasti muutoksia.

Lisätietoa:
Suomen Taiteilijaseura selvitti näyttelypalkkiojärjestelmän laajentamisen kustannusarvion, 22.6.2022