SKjL - kartta; jäsenorganisaatiot

Finlands Bildkonstorganisationers Förbund rf

Finlands Bildkonstorganisationers Förbund rf (SKjL) är en rikstäckande takorganisation som grundades 1938. Organisationens medlemmar består av 56 konstnärsföreningar runtom i landet. Förbundets syfte är att fungera som föreningarnas sammanbindande länk och platform för samarbete med syftet att främja bildkonstens position i hela landet.

Finlands Bildkonstorganisationers Förbund rf strävar till att främja regional jämlikhet, konstnärsföreningarnas ställning samt bildkonstnärers sysselsättning särskilt på mindre orter utanför huvudstadsområdet. SKjL delar information och erbjuder utbildning, verktyg och rådgivningstjänster till sina medlemsföreningar. Förbundet upprätthåller även fönstergalleriet SEINÄ i organisationens verksamhetslokaler i Helsingfors, samt producerar en bildkonstfestival vart tredje år. Förbundets residensverksamhet Aspan Ateljee i Karislojo erbjuder medlemsföreningarnas konstnärer förmånliga retreat- och arbetsvistelser.

Kontaktuppgifter

Finlands Bildkonstorganisationers Förbund rf
Mannerheimvägen 19 b
FI-00250 Helsingfors

E-mail: info@skjl.fi

Medlemskap

Registrerade finländska bildkonstnärsföreningar som accepterar föreningens syfte och förbinder sig att följa förbundets regler och beslut är välkomna att bli fullvärdiga medlemmar i Finlands Bildkonstorganisationers Förbund rf.

För att ansöka om medlemskap, fyll i formuläret nedan. Det finns ingen utlyst söktid utan föreningens styrelse behandlar ansökningar löpande dvs under nästa styrelsemöte efter att ansökan har lämnats in. Vid evaluering betonas konstnärsföreningens professionella och mångsidiga verksamhet samt organisationens inflytande och betydelse för det visuella konstfältet.

Förutom formuläret skickas föreningens senaste verksamhetsberättelse, broschyr eller andra dokument som lyfter fram organisationens långsiktiga verksamhet och stadgar in som bilaga till ansökan. Bifoga även en uppdaterad lista över föreningens medlemmar, som ska innehålla förutom namnen på konstnärsmedlemmarna även deras eventuella medlemskap i konstnärsförbund (använd förkortningarna TML/ Målarförbundet rf, STG/ Finlands Konstgrafiker rf, SKL/ Finska Skulptörförbundet rf, VTL/ Fotokonstnärernas förbund rf och MUU/ Muu rf).

Bilagorna skickas till Finlands Bildkonstorganisationers Förbund via e-post info@skjl.fi (rubricera meddelandet  Medlemsansökan / konstnärsföreningens namn) eller per post till: Finlands Bildkonstorganisationers Förbund rf, Mannerheimvägen 19 b, 00250 Helsingfors.

Den årliga medlemsavgiften bekräftas av föreningens medlemsmöte. Storleken på medlemsavgiften bestäms utifrån antalet konstnärsmedlemmar i organisationen.

Ansökningsformular för medlemskap

Ansökningsformulär för medlemskap