TAIDELAINAAMOVERKOSTON SYYSTAPAAMINEN

51205B9E-411A-4585-8E99-AEC5AAFA6D6F

Taidelainaamoverkoston syystapaaminen
30.9.2022 klo 9-12

Suomen Kuvataidejärjestöjen Liiton jäsenyhteisöt ylläpitävät kaikkiaan 24 taidelainaamoa, minkä lisäksi taidelainaamotoiminnan käynnistämistä valmistellaan usealla paikkakunnalla.

Kutsumme nyt kaikki verkostomme taidelainaamot syystapaamiseen, jossa keskustelemme verkoston kuulumisista sekä keskitymme erityisesti kahteen yhteiseen teemaan; viestintään ja sopimuskäytänteisiin. Mukaan keskusteluun kutsumme myös uudet verkostomme toimijat sekä taidelainaamotoimintaa vasta käynnistävien yhteisöjen edustajat.

Tapaamisen toisessa osassa jakaannumme vertaisryhmiin, joiden teemat kokoamme ilmoittautumislomakkeen ennakkokysymysten vastausten perusteella. Tapaamisen lopuksi toivomme voivamme hahmotella vertaistoiminnan jatkoaskeleet ja sen kuinka onnistuisimme aiempaa paremmin huomioimaan toiminnan eri vaiheissa olevien taidelainaamojen tarpeet.

Tilaisuus on avoin kaikille Suomen Kuvataidejärjestöjen Liiton jäsenyhteisöjen ylläpitämien taidelainaamojen henkilökunnan jäsenille ja luottamushenkilöille. Ilmoittautuminen tilaisuuteen päättyy keskiviikkona 28.9.2022. Tilaisuutta ei sen keskustelevasta luonteesta johtuen tallenneta.

Ohjelma

klo 9.00 Tervetuloa - Taidelainaamoverkoston esittely
klo 9.15 Verkoston kuulumiset - Taidelainaamojen edustajat esittäytyvät
klo 9.45 Teema: Verkoston yhtenäinen viestintä
klo 10.00 Teema: Taidelainaamojen sopimuskäytänteet
klo 10.30 Tauko
klo 10.40 Vertaiskeskustelut - Jakautuminen pienryhmiin
klo 11.30 Mitä seuraavaksi? - Pienryhmien teemojen purkaminen ja loppukeskustelu

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen tilaisuuteen on päättynyt.

Lisätietoa ja tiedustelut:
Suomen Kuvataidejärjestöjen Liitto ry:n ent. toiminnanjohtaja
Venla Styrman, venla.styrman@kuvataiteentalo.fi