LIITOLLE UUSI JÄSENYHTEISÖ: UUDEN TEKSTIILITAITEEN YHDISTYS UUTE RY

Kuva: UUTE ry/ Sunna Kangas, Verkkokalvolta tajuntaan, 2020
Kuva: UUTE ry/ Sunna Kangas, Verkkokalvolta tajuntaan, 2020

Vuonna 2014 perustettu Uuden tekstiilitaiteen yhdistys UUTE ry on toimintansa vakiinnuttanut valtakunnallinen ja kansainvälinen toimija. Yhdistyksen tarkoituksena on kehittää tekstiilitaidetta vapaana taiteena ja edistää tekstiilitaiteen asemaa taiteen kentässä. Yhdistyksen jäseneksi voidaan hyväksyä ammattimaisesti toimiva tekstiilitaiteilija, joka käyttää kuvataiteen kenttään luettavissa teoksissaan tekstiiliä konkreettisena tai
käsitteellisenä lähtökohtana. UUTE ry edustaa tekstiilitaiteen alan historiallista ja kansainvälistä jatkumoa vapaana taiteena, eikä edusta sovellettua taidetta, designia, tai käyttökäsityötä.

Uuden tekstiilitaiteen yhdistys UUTE ry:n jäsenhakemus hyväksyttiin liiton hallituksen kokouksessa 29.1.2021.

UUDEN TEKSTIILITAITEEN YHDISTYS UUTE RY

Jäsenmäärä: 8 (2020)
Perustamisvuosi: 2014

Verkkosivut
Facebook
Instagram