VALTIONEUVOSTO KIELTÄÄ YLI KYMMENEN HENGEN KOKOONTUMISET JA SUOSITTELEE VÄLTTÄMÄÄN TARPEETONTA OLEILUA JULKISILLA PAIKOILLA

17.3.2020

Valtioneuvosto on 16.3.2020 linjannut lisätoimenpiteistä koronavirustilanteen hoitamiseksi Suomessa. Hallituksen linjauksien mukaisesti julkiset kokoontumiset rajoitetaan kymmeneen henkilöön ja tarpeetonta oleilua yleisillä paikoilla suositellaan välttämään.

Valtion ja kuntien museot, teatterit, kulttuuritalot, kirjastot, kirjastoautot, Kansallisarkiston asiakas- ja tutkijasalipalvelut, harrastustilat ja –paikat, urheilutilat, nuoriso- ja kerhotilat, järjestöjen kokoontumistilat, vanhusten päivätoiminta, kuntouttava työtoiminta ja työkeskukset suljetaan. Yksityisen ja kolmannen sektorin toimijoiden suositellaan toimivan samoin. Linjaukset ovat voimassa 13.4.2020 asti.

Suomen Kuvataidejärjestöjen Liitto kehottaa jäsenistöään noudattamaan viranomaisten ohjeistusta näyttely-, taidelainaamo- ja muussa toiminnassaan.

Lisätietoa:

Hallitus on todennut yhteistoiminnassa tasavallan presidentin kanssa Suomen olevan poikkeusoloissa koronavirustilanteen vuoksi 16.3.2020

Aluehallintovirastot määräävät oppilaitokset suljettavaksi ja kieltävät yli 10 hengen yleisötilaisuudet 17.3.2020

LIITTO SUOSITTELEE SIISTEYSTASON NOSTAMISTA JA HARKINTAA YLEISÖTILAISUUKSIEN JÄRJESTÄMISESSÄ

12.3.2020

Suomen hallitus on tänään 12.3.2020 suosittanut kaikkien yli 500 hengen yleisötilaisuuksien peruuttamista toukokuun loppuun saakka koronaviruksen leviämisen hillitsemiseksi. Lisäksi suositellaan, että myös muiden kokoontumisten järjestäjät harkitsevat riskiarvioiden pohjalta vastaavien tilaisuuksien järjestämistä. Toistaiseksi alle 500 hengen tilaisuuksien järjestäminen tai niiden peruminen on järjestäjän omassa harkinnassa.

Kehotamme jäsenistöämme seuraamaan ja noudattamaan viranomaisten ohjeistuksia epidemiatilanteen hillitsemiseksi.

Puhtauden ja turvallisuuden vuoksi suosittelemme taidelainaamo- ja galleriatiloissa seuraavia toimenpiteitä:

  • Siisteystasoa on syytä nostaa ja tehostaa kaikkien kosketuspintojen (pöytätasot, kahvat, kaiteet, maksupäätteet, näppäimistöt ja muut työvälineet) puhdistamista tehokkaammilla puhdistusaineilla.
  • Yleisötiloissa on syytä olla tarjolla saippuaa, paperisia käsipyyhkeitä ja käsidesiä.
  • Henkilökunta on syytä sitouttaa hyvään käsihygieniaan sekä pysymään poissa töistä lievimmissäkin sairaustapauksissa.
  • Kutsuvierasavajaisten järjestämisessä on syytä käyttää harkintaa.
  • Etätyötä on syytä suosia, jos työtehtävät sen mahdollistavat. 
  • Muista kuin välttämättömistä työmatkoista on syytä luopua.
  • Vain välttämättömimmät fyysistä läsnäoloa vaativat kokoukset on syytä järjestää; muissa tapauksissa suositellaan suosittavan sähköisiä kokousalustoja.

Lisätietoa:

Työterveyslaitoksen toimintaohje

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ajankohtainen selvitys epidemian etenemisestä

Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestön SAK: Miten koronavirus vaikuttaa työelämään?

Kelan ohjeet tartuntapäivärahasta

Valtioneuvoston tiedote 12.3.2020