LIITON JÄSENYHTEISÖ: VASTAA TAITEILIJASEUROJEN TULONMENETYKSIÄ SELVITTÄVÄÄN KYSELYYN

Koronaviruspandemiasta johtuvasta poikkeustilasta ja valtioneuvoston asettamista kokoontumisrajoituksista ja muista taide- ja kulttuuritoimijoiden toimintaa rajoittavista asetuksista johtuen Suomen Taiteilijaseura on 17.3.2020 tehnyt laskennallisen arvion ansionmenetyksistä koko kuvataiteilijakuntaa koskien kolmen kuukauden ajalta (n. 17,3 miljoonaa euroa). Frame Contemporary Art Finland on 26.3.2020 julkaistussa kuvataideorganisaatioille tehdyn kyselyn tuloksissaan kertonut 14 % kävijämäärien laskusta vuoteen 2018 verrattuna. Tämä tarkoittaa menetettyjä taidemyynnin tuloja ja muita tulonhankinnan menetyksiä.

Suomen Kuvataidejärjestöjen Liitto pyrkii erillisellä selvityksellä kokonaiskuvan määrittelyyn erityisesti taiteilijaseurojen näkökulmasta. Vastauksia käytetään hyväksi vaikuttamistyössä sekä yhteisten linjausten muodostamisessa Suomen Taiteilijaseuran ja muiden kuvataiteen liittojen kesken.

Pyydämme vastauksia maanantaihin 30.3.2020 mennessä. Pyydämme vastaamaan kyselyyn siitäkin huolimatta, ettei pandemia ole vaikuttanut yhteisönne toimintaan. Vastatkaa parhaan asiantuntemuksenne mukaan ja käyttäkää arviota/keskiarvoa silloin kun täsmällistä tietoa ei ole saatavilla.
Kiitämme avustanne!

Lisätietoa ja tiedustelut:
Toiminnanjohtaja Venla Styrman, venla.styrman(a)skjl.fi