KESKUSTELUTILAISUUS: YMPÄRISTÖAHDISTUS – TAIDEKENTTÄ ILMASTOKRIISIN AIKAKAUDELLA

Torstaina 16.5.2019 klo 15.30-18.00
Galleria Rantakasarmi, Suomenlinna

Kaipaatko visioita paremmasta tulevaisuudesta? Miten ilmastotoiminta voisi olla osa taideyhteisöjen arkea? Kumpi ahdistaa enemmän; ilmastonmuutos vai vaatimus päästövähennyksistä?

Kaikille kiinnostuneille avoimessa keskustelutilaisuudessa aihetta alustavat BIOS -tutkimusyksikön Antti Majava, kuraattori Anna-Kaisa Koski sekä #ilmastohellä -kampanjan Elina Suoyrjö (Titanik) ja Hanna Tyvelä (B-galleria). Tilaisuudessa on runsaasti aikaa keskustelulle, kysymyksille ja yleisön puheenvuoroille.

-----

B-gallerian ja Titanikin Ilmastohellä-yhteistyön lähtökohtana on jaettu huoli ja turhautuminen poliittisten ilmastotoimien riittämättömyydestä. Toiminta perustuu taideyhteisöjen verkostoitumiseen sekä ilmastotoiminnan vaikutuskeinojen tunnistamiseen ja opetteluun. Ilmastohellän tavoitteena on juurruttaa yhteisöllisin keinoin ilmastotoiminta pysyväksi osaksi taideyhteisöjen arkea. Ilmastohellä on poliittisesti sitoutumaton.

Hanna Tyvelä on arkkitehtuurin tutkija sekä turkulaista nykytaidetila B-galleriaa vapaaehtoisvoimin pyörittävän Suunnitelma B ry:n puheenjohtaja. Elina Suoyrjö on kuraattori ja turkulaisen taiteilijayhdistys Arte ry:n ja nykytaidetila Titanikin toiminnanjohtaja. #Ilmastohellä #Climatetender

Anna-Kaisa Koski on kuraattori, yhteiskehittäjä ja kirjoittaja. Hänen työskentelyään ohjaa mahdollisten tulevaisuuksien kartoittaminen avainsanoinaan ilmastokriisin pysäyttäminen, feminismi, yhdessätekeminen ja aktivismi. Koski on valmistunut kuraattoriksi Aalto-yliopistosta, ja hän asuu ja työskentelee Helsingissä ja Savonlinnassa.

BIOS -tutkimusyksikön Antti Majava on työskentelyssään tuonut pitkäjänteisesti yhteen tieteen, taiteen ja muiden alojen osaajia ja näkökulmia. Hän on Mustarinda-seuran perustajajäsen ja sen kautta luonut alustan materiaaliset reunaehdot huomioivien taiteellisten ja arkisten käytäntöjen kokeilulle ja vakiinnuttamiselle. Sosioekologisia menetelmiä hyödyntävässä väitöskirjatyössään hän tutkii luonnon, yhteiskunnan ja tieteen vaikutusta taideilmiöiden kehittymisessä ja vastaavasti taiteen roolia sosioekologisissa ja tieteellisissä murroksissa.

-----

Suomen Kuvataidejärjestöjen Liitto on mukana #korvaamaton -kampanjassa nostamassa esiin kuvataidekentän näkökulmia ilmastonmuutoksen teemoista.

Galleria Rantakasarmissa on tilaisuuden aikaan esillä Merja Simbergin näyttely Sparkles On The Sea. Lisätietoa näyttelystä ja Galleria Rantakasarmista on löydettävissä Helsingin Taiteilijaseuran verkkosivuilta.