Tietosuoja ja evästeet

Rekisterinpitäjä: Suomen Kuvataidejärjestöjen Liitto ry
Y-tunnus: 0403637-7

Yleistä henkilötietojen käytöstä

Noudatamme henkilötietojen käsittelyssä toukokuussa 2016 voimaan astunutta ja 25.5.2018 alkaen kansallisesti sovellettavaa EU:n tietosuoja-asetusta (GDPR). Käsittelemme vain sellaisia henkilötietoja, joiden käsittely on perusteltua asiakassuhteeseen, sopimuksiin, sivuston käyttöön, lakisääteisiin velvoitteisiin tai henkilön suostumukseen perustuen.

Käytämme sivuston lomakkeiden kautta tullutta henkilödataa ko. toiminnan järjestämiseen ja yhteydenpitoon. Lomakkeiden välityksellä kerätyt henkilötiedot perustuvat aina rekisteröidyn suostumukseen (lomakkeiden käyttäminen on vapaaehtoista).

Säilytämme lomakkeiden kautta kertyneitä henkilötietoja sen ajan kuin se on toiminnan toteuttamisen kannalta tarpeellista. Yksilöityihin henkilötietoihin on pääsy vain rekisterinpitäjän henkilökunnalla. Rekisterinpitäjä varmistaa, että henkilöt, joilla on oikeus käsitellä henkilötietoja, ovat sitoutuneet noudattamaan salassapitovelvollisuutta tai heitä koskee asianmukainen lakisääteinen salassapitovelvollisuus. Emme luovuta saatuja tietoja eteenpäin ilman erillistä suostumusta.

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää rekisterinpitäjää poistamaan rekisteröityä koskevat henkilötiedot. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus poistaa rekisteröityä koskevat henkilötiedot mikäli rekisteröity haluaa peruuttaa antamansa suostumuksen tai mikäli kyseisiä henkilötietoja ei enää tarvita palvelun tai asiakassuhteen hoitamiseksi. Rekisterinpitäjän ei tarvitse poistaa henkilötietoja rekisteristä mikäli laki edellyttää henkilötietojen säilyttämistä.

Evästeistä

Suomen Kuvataidejärjestöjen Liiton ylläpitämä Skjl.fi -sivusto kerää verkkosivukävijöistään IP-osoitteeseen perustuvaa selailudataa, jota käytetään sivuston sisältökehitykseen. Sivustomme käyttää kävijäseurantaevästeitä, joiden avulla analysoimme sivustoliikennettä (Google Analytics). Analytics tunnistaa sivustolla jo aiemmin käyneet ja siellä ensimmäistä kertaa vierailevat kävijät, ja kerää tietoa mm. vierailluista sivuista ja sivustolla vietetystä ajasta.

Käyttämällä sivustoa hyväksyt evästeiden käytön. Jos et halua luovuttaa selailutietojasi missään muodossa, voit kieltää kaikkien evästeiden käytön selaimesi asetuksista.

Ole meihin yhteydessä tietosuojakysymyksiin liittyen:

Suomen Kuvataidejärjestöjen Liitto ry
info@skjl.fi

Tietosuojaseloste

Tietojesi suojaaminen ja yksityisyytesi kunnioittaminen on meille tärkeää. EU:n uusi tietosuoja-asetus astui voimaan 25.5.2018. Asetus vahvistaa oikeuksiasi ja antaa sinulle paremman mahdollisuuden kontrolloida henkilötietojasi ja yksityisyyttäsi. Emme missään tilanteessa luovuta tai myy yhteystietoja ulkopuolisille tahoille. Tietosi tulevat vain Suomen Kuvataidejärjestöjen Liiton käyttöön. Mikäli sinulla on kysyttävää, voit olla milloin tahansa meihin yhteydessä.

YLEISTÄ
Laadittu henkilötietolain (523/99) 10 §:n pohjalta. Laatimispäivämäärä 5.5.2019.

REKISTERIN PITÄJÄ
Suomen Kuvataidejärjestöjen Liitto ry
Y-tunnus: 0403637-7
Postiosoite: Mannerheimintie 19 b, 00250 Helsinki
Sähköpostiosoite: info@skjl.fi

REKISTERISTÄ VASTAAVA HENKILÖ
Toiminnanjohtaja
Postiosoite: Mannerheimintie 19 b, 00250 Helsinki
Sähköpostiosoite: info@skjl.fi

REKISTERIN NIMI
Suomen Kuvataidejärjestöjen Liitto ry:n jäsen- ja yhteystietorekisteri.

REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE
Rekisteröidyn suostumuksella Suomen Kuvataidejärjestöjen Liitto ry:n palveluihin ja tapahtumiin liittyvä viestiminen (uutiskirjeen vastaanottajiin pohjaava yhteystietorekisteri).

Henkilötietojen käsittely perustuu henkilöstä riippuen joko rekisteröidyn itsensä antamaan suostumukseen, sopimukseen tai rekisteröidyn saamaan oikeutettuun etuun (asiakassuhde, jäsenyys).

Yhdistyksen jäsenrekisterin tarkoituksena on kerätä yhdistyksen jäsenistä yhdistyslain (503/1989) 11 §:n vaatimat henkilötiedot ja muut yhdistyksen toimintaa varten tarpeelliset tiedot. Yhteys- ja jäsenyystietoja kerätään jäsenasioiden hoitamista, tiedotusta ja laskutusta varten. Tiedoista voidaan koota tilastoja, joista yksittäistä jäsentä ei ole mahdollista tunnistaa.

REKISTERIN SISÄLTÄMÄT TIEDOT
Jäsenrekisteri

  • Jäsenyhteisön yhteystiedot (puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenviestinnästä vastaavan nimi, sähköpostiosoite ja puhelinnumero)
  • Jäsenyhteisön ylläpitämän taidelainaamon yhteystiedot (yhteyshenkilön nimi, sähköpostiosoite, osoite, puhelinnumero)
  • Jäsenyhteisön ylläpitämän gallerian yhteystiedot (yhteyshenkilön nimi, sähköpostiosoite, osoite, puhelinnumero)
  • Jäsenmaksutiedot (jäsenmäärä, laskutukset ja maksusuoritukset)

Yhteystietorekisteri (sidosryhmät)

  • Nimi, sähköpostiosoite
  • Lähetetyn viestinnän (uutiskirje, tiedotteet) reagointitiedot (esimerkiksi viestien avaaminen, viesteissä olevien linkkien avaaminen)

Yllä listatut tiedot muodostavat rekisterin enimmäislaajuuden. Rekisterinpitäjä varaa oikeuden kerätä ja/tai säilyttää kustakin rekisteriin kuuluvasta henkilöstä kaikki tai vain osan yllä listatuista tiedoista rekisterissään.

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET
Rekisteröidyn itsensä Suomen Kuvataidejärjestöjen Liitto ry:n verkkosivustolla (www.skjl.fi) tai muissa yhteyksissä (sähköpostitse kerättävät jäsenkyselyt) antamat tiedot sekä julkiset tietolähteet.

TIETOJEN LUOVUTUS
Rekisteriin tallennettuja tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta yhdistyksen ulkopuolelle, kolmannelle osapuolelle ilman rekisteröidyn suostumusta.

TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI ETA:N ULKOPUOLELLE
Suomen Kuvataidejärjestöjen Liitto ry käyttää uutiskirjeviestinnässä suomalaisen Gruppo Software Oy:n australialaista Campaign Monitor -sähköpostipalvelua, jolloin henkilötietoja siirtyy Euroopan Unionin ulkopuolelle. Henkilötiedot ovat kuitenkin suojattuna henkilötietolain edellyttämällä tavalla.

REKISTERIN SUOJAUS
Rekisterin sisältö on sähköisessä Gruppo-järjestelmässä, joka on salasanalla suojattu. Tietoaineistojen käsittely edellyttää pääkäyttäjän myöntämää käyttäjätunnusta. Sähköiseen aineistoon on pääsy vain siihen oikeutetulla työntekijällä.

TARKASTUSOIKEUS
Henkilötietolain 26. §:n mukaisesti rekisteröidyn on oikeus tarkastaa mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteella:

Suomen Kuvataidejärjestöjen Liitto ry
Mannerheimintie 19 b
00250 Helsinki

REKISTERITIETOJEN KORJAAMINEN

Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn henkilön vaatimuksesta oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto.