JÄSENYHTEISÖ: TOIMI AJOISSA VUODEN 2022 JÄSENKORTTIEN TILAAMISEKSI

9A825825-2126-4AA5-BDFD-482222A45A71

Suomen Kuvataidejärjestöjen Liitto tarjoaa vuoden 2022 jäsenkortin jäsenyhteisöjensä taiteilijajäsenille edellisvuoden tapaan paperisen lisäksi sähköisessä muodossa. Vuodelle 2022 taiteilijajäsenen ei kuitenkaan ole mahdollista saada käyttöönsä siirtymäajan kaltaisesti molempia korttimuotoja. Vuodelle 2022 taiteilijan tulee tehdä valinta korttimuotojen välillä.

Paperinen kortti on edellisvuosien tapaan käyntikorttikokoinen kartonkinen kortti. Paperiset kortit toimitetaan jäsenyhteisön toivomaan osoitteeseen, minkä jälkeen jäsenyhteisö vastaa itse jäsenkorttien jakamisesta. Sähköinen jäsenkortti on sovellus Androidille ja OS:lle ja sen voivat ladata kaikki, joilla on toimiva älypuhelin tai tabletti.

Sähköisen jäsenkortin käyttöönotto on vaatinut onnistuakseen uusia käytäntöjä, sillä jäsenkortti rekisteröidään taiteilijajäsenelle sähköpostiosoitteen perusteella. Keräämmekin jäsenyhteisökohtaisesti jäsenmäärää enemmän tietoa. Tietojen keräämiseksi ja sähköisen jäsenkortin rekisteröimiseksi solmimme jäsenyhteisöjemme kanssa sopimuksen henkilötietojen käsittelystä EU:n tietosuoja-asetuksen mukaisesti.

KYSELY TAITEILIJAJÄSENILLE JA JÄSENLUETTELON TOIMITTAMINEN

Yhteisössänne joudutaan sähköisen jäsenkortin käyttöönottamiseksi tekemään jäsentiedustelu siitä haluaako jäsen sähköisen vai paperisen kortin. Tiedusteluun vastatessaan jäsenen tulee hyväksyä sähköpostiosoitteensa luovuttaminen jäsenkorttijärjestelmään (EU:n tietosuoja-asetus). Tiedustelun voi toteuttaa sähköpostitse tai yksinkertaisena verkkolomakkeena (katso esimerkki lomakkeesta (linkki)). 

Pyydämme tiedustelun suoritettuanne toimittamaan jäsenluettelonne excel -muotoisena osoitteeseen sihteeri@skjl.fi. Pyydämme:

  1. jäsenen etu- ja sukunimeä
  2. jäsenen sähköpostiosoitetta
  3. tietoa jäsenkortista; paperinen, sähköinen tai ei korttia lainkaan

Nimeättehän tiedoston yhteisön nimellä (esim. Taiteilijaseura Jäsenkortit 2022).

Huom. Taiteilijaseurojen, joilla on käytössään taidelainaamojen toiminnanohjausjärjestelmä, ei tarvitse lähettää jäsenluetteloitaan kokonaisuudessaan; sähköinen jäsenkortti saadaan rekisteröityä taiteilijalle taidelainaamojäsenyyden yhteydessä. Pyydämme tästä huolimatta vastausta lomakkeeseen yhdistyksen kokonaisjäsenmäärästä sekä tarvittavasta paperisten korttien määrästä.

JÄSENKORTTIEN TILAAMINEN

Pyydämme ilmoittamaan yhteisönne tarvitseman paperisten/ sähköisten jäsenkorttien määrän täyttämällä lomakkeen täällä (linkki). Pyydämme täyttämään lomakkeen vasta, kun asiaa on tiedusteltu taiteilijajäseniltä ja yhteisössänne on selkeä käsitys tarvittavasta jäsenkorttien määrästä. Toimitamme vuoden 2022 jäsenkortit ilmoittamanne mukaisesti. Pyydämme täyttämään lomakkeen ja lähettämään pyydetyn tiedoston vaikka jäsentietonne olisivat säilyneet vuoden 2021 kaltaisina. Emme tallenna meille vuodelle 2021 lähetettyjä taiteilijajäsenkohtaisia tietoja.

Pyydämme vastausta lomakkeeseen 31.1.2022 mennessä. Paperisten korttien lähettäminen ja sähköisten korttien rekisteröiminen aloitetaan viikolla 6.

Sähköinen jäsenkortti on otettu samanaikaisesti käyttöön myös muissa kuvataiteen liitoissa (Muu ry, Suomen Kuvanveistäjäliitto ry, Suomen Taidegraafikot ry, Valokuvataiteilijoiden liitto ry), mikä mahdollistaa sen, että taiteilijajäsenen kaikki jäsenyydet (paikallisyhdistys, Suomen Kuvataidejärjestöjen Liitto, välineliitto) löytyvät jatkossa saman jäsenkortin takaa.

Taidelainaamoissa, joissa yhdessä Gruppo Softwaren kanssa suunnittelemamme taustaohjelmisto on otettu käyttöön, taiteilijan jäsenkortista tulevat löytymään myös teosmyyntiin, laskutukseen ja jäsenviestintään liittyviä lisäosia.

Ajantasaiset jäsenedut jäsenyhteisöille ja jäsenyhteisöjen taiteilijajäsenille löytyvät verkkosivuiltamme Jäsenpalvelut -kohdasta (linkki).

Lisätietoa ja tiedustelut:
Toiminnanjohtaja Venla Styrman, venla.styrman@skjl.fi