JÄSENYHTEISÖ: TOIMI AJOISSA VUODEN 2022 JÄSENKORTTIEN TILAAMISEKSI

9A825825-2126-4AA5-BDFD-482222A45A71

Suomen Kuvataidejärjestöjen Liitto tarjoaa vuoden 2022 jäsenkortin jäsenyhteisöjensä taiteilijajäsenille edellisvuoden tapaan paperisen lisäksi sähköisessä muodossa. Vuodelle 2022 taiteilijajäsenen ei kuitenkaan ole mahdollista saada käyttöönsä siirtymäajan kaltaisesti molempia korttimuotoja, vaan valinta korttimuotojen välillä tulee taiteilijakohtaisesti tehdä.

Paperinen kortti on edellisvuosien tapaan käyntikorttikokoinen kartonkinen kortti. Paperiset kortit toimitetaan jäsenyhteisön toivomaan postiosoitteeseen, minkä jälkeen jäsenyhteisö vastaa itse jäsenkorttien nimeämisestä ja jakamisesta taiteilijajäsenilleen.

Sähköinen jäsenkortti on sovellus Androidille ja OS:lle ja sen voivat ladata kaikki, joilla on toimiva älypuhelin tai tabletti. Sähköinen jäsenkortti rekisteröidään taiteilijajäsenelle sähköpostiosoitteen perusteella.

Pyydämme vastausta jäsenkorttien tilauslomakkeeseen 31.1.2022 mennessä. Paperisten korttien lähettäminen ja sähköisten korttien rekisteröiminen käynnistetään viikolla 6 korttitilausten saapumisjärjestyksessä.

TIETOJEN KERÄÄMINEN TAITEILIJAJÄSENILTÄ JA JÄSENLUETTELON TOIMITTAMINEN

Vuoden 2022 jäsenkorttien tilaamiseksi jäsenyhteisöjä pyydetään keräämään ennakkotietoa jäsenistöltään siitä haluaako jäsen korttinsa sähköisessä vai paperisessa muodossa. Keräämme siis vuodesta 2021 alkaen yhteisökohtaista henkilöjäsenmäärää enemmän tietoa jäsenkorttien toimittamiseksi.

Jäsenkorttitiedusteluun vastatessaan taiteilijajäsenen tulee hyväksyä sähköpostiosoitteensa luovuttaminen jäsenkorttijärjestelmään (EU:n tietosuoja-asetus). Tiedustelun voi toteuttaa sähköpostitse tai yksinkertaisena verkkolomakkeena (katso esimerkki lomakkeesta (linkki)). 

Pyydämme tiedustelun suoritettuanne toimittamaan luettelon sähköistä jäsenkorttia toivovista excel -muotoisena osoitteeseen sihteeri@skjl.fi. Pyydämme erittelemään taulukkoon omiin sarakkeisiinsa:

  1. jäsenen etunimen
  2. jäsenen sukunimen
  3. jäsenen sähköpostiosoitteen

Nimeättehän tiedoston yhteisön nimellä (esim. Taide Taiteilijaseura ry Jäsenkortit 2022).

Tietojen toimittamisen yhteydessä (vain ensimmäisellä kerralla) solmimme jäsenyhteisöjemme kanssa sopimuksen henkilötietojen käsittelystä EU:n tietosuoja-asetuksen mukaisesti. Meille toimitettuja jäsentietoja käytetään ainoastaan jäsenkorttien rekisteröimiseksi, eikä hyödynnetä muissa yhteyksissä. Tiedot poistetaan liiton ylläpitämästä jäsenkorttirekisteristä vuosittain.

Huom. Jäsenyhteisöjen, joilla on käytössään liiton ja Gruppo Softwaren ylläpitämä taidelainaamojen toiminnanohjausjärjestelmä, ei tarvitse lähettää taiteilijaluetteloaan yllä kuvaillun kaltaisesti. Pyydämme tästä huolimatta vastausta jäsenkorttien tilauslomakkeeseen (lisää alla) yhdistyksen kokonaisjäsenmäärästä sekä tarvittavasta korttimäärästä.

JÄSENKORTTIEN TILAAMINEN

Tiedunkeruun jälkeen pyydämme ilmoittamaan jäsenyhteisön tarvitseman paperisten/ sähköisten jäsenkorttien määrän täyttämällä tilauslomakkeen.

Täytäthän lomakkeen vasta tiedonkeruun jälkeen ja vasta kun yhteisössänne on selkeä käsitys tarvittavasta korttien määrästä. Pyydämme täyttämään lomakkeen ja lähettämään pyydetyn jäsenluettelon vaikka jäsentiedot olisivat säilyneet edellisvuoden kaltaisina. Emme tallenna meille vuodelle 2021 lähetettyjä taiteilijakohtaisia tietoja.

Paperikorttien määrässä voitte ottaa huomioon arvion toimintavuoden aikana yhteisöönne liittyvistä uusista taiteilijajäsenistä. Sähköisiä kortteja rekisteröimme mielellämme myös myöhemmin vuotta; pyydämme toimittamaan uusien jäsentaiteilijajäsentenne tiedot mahdollisuuksien mukaan suurempana yhteistilauksena yksittäisten sijaan.

Pyydämme vastausta lomakkeeseen 31.1.2022 mennessä. Paperisten korttien lähettäminen ja sähköisten korttien rekisteröiminen käynnistetään viikolla 6 korttitilausten saapumisjärjestyksessä. Paperisten korttien tulisi olla ilmoittamassa postiosoitteessa viikon 7 aikana.

Yhteistyössä Gruppo Softwaren kanssa suunniteltu sähköinen jäsenkortti on otettu samanaikaisesti käyttöön myös muissa kuvataiteen liitoissa (Muu ry, Suomen Kuvanveistäjäliitto ry, Suomen Taidegraafikot ry, Valokuvataiteilijoiden liitto ry), mikä mahdollistaa sen, että taiteilijajäsenen kaikki liittojäsenyydet löytyvät saman jäsenkortin takaa.

Taidelainaamoissa, joissa yhdessä Gruppon kanssa suunnittelemamme taustaohjelmisto on otettu käyttöön, taiteilijan jäsenkortista tulee löytymään myös teosmyyntiin ja raportointiin liittyviä lisäosia.

Lisätietoa ja tiedustelut:
Toiminnanjohtaja Venla Styrman, venla.styrman@skjl.fi