TULOSSA MARRAS-JOULUKUUSSA: JÄSENKORTTITILAUKSET VUODELLE 2023

Suomen Kuvataidejärjestöjen Liitto tarjoaa vuoden 2023 jäsenkortin jäsenyhteisöjensä taiteilijajäsenille ensisijaisesti sähköisessä muodossa. Kahden siirtymävuoden jälkeen suosittelemme vahvasti siirtymistä sähköisen kortin käyttäjiksi onnistuaksemme minimoimaan korttiprosessin ekologisen ja taloudellisen kuormittavuuden. Toimitamme kuitenkin edelleen myös paperisia jäsenkortteja pyynnöstä. Vuoden 2023 jäsenkorttitilaus tulee jättää 15.1.2023 mennessä.

Sähköinen jäsenkortti on sovellus Androidille ja OS:lle ja sen voivat ladata kaikki, joilla on toimiva älypuhelin tai tabletti. Sähköinen jäsenkortti rekisteröidään taiteilijajäsenelle sähköpostiosoitteen perusteella.

Paperinen kortti on edellisvuosien tapaan käyntikorttikokoinen kartonkinen kortti. Paperiset kortit toimitetaan jäsenyhteisön toivomaan postiosoitteeseen, minkä jälkeen jäsenyhteisö vastaa itse jäsenkorttien nimeämisestä ja jakamisesta taiteilijajäsenilleen.

Tietojen kerääminen ja jäsentietojen toimittaminen

Vuoden 2023 jäsenkorttien tilaamiseksi yhteisössänne voidaan tehdä sisäinen päätös, että jäsenkorttia tarjotaan taiteilijajäsenille a.) vain sähköisessä muodossa b.) vain paperisessa muodossa.

Voitte myös edelleen tilata osalle jäsenistöänne kortin paperisessa, osalle sähköisessä muodossa. Jäsenkorttien tilauslomakkeessa pyydämme tietoa kokonaisjäsenmäärästänne sekä kappalemäärät molempien korttimuotojen suhteen.

Sähköisten jäsenkorttien rekisteröimiseksi toimitetaan lisäksi excel -muotoinen jäsenlista osoitteeseen koordinaattori@skjl.fi. Taulukkoon eritellään omiin sarakkeisiinsa:

  1. jäsenen etunimi
  2. jäsenen sukunimi
  3. jäsenen sähköpostiosoite

Nimeättehän tiedoston yhteisönne nimellä (esim. Taide Taiteilijaseura ry Jäsenkortit 2023).

Tietojen toimittamisen yhteydessä (vain ensimmäisellä kerralla) solmimme sopimuksen henkilötietojen käsittelystä EU:n tietosuoja-asetuksen mukaisesti. Meille toimitettuja jäsentietoja käytetään ainoastaan jäsenkorttien rekisteröimiseksi, eikä hyödynnetä muissa yhteyksissä. Tiedot poistetaan liiton ylläpitämästä jäsenkorttirekisteristä vuosittain.

Jäsenkorttien tilaaminen

Pyydämme ilmoittamaan jäsenkorttien määrän vasta, kun asiasta on yhteisössänne selkeä käsitys. Täytättehän lomakkeen ja toimitattehan pyydetyn jäsenlistan vaikka jäsentietonne olisivat säilyneet edellisvuoden kaltaisina. Emme tallenna meille vuodelle 2022 lähetettyjä taiteilijakohtaisia tietoja.

Paperikorttien määrässä voitte ottaa huomioon arvion toimintavuoden aikana yhteisöönne liittyvistä uusista taiteilijajäsenistä. Pyrimme välttämään paperikorttien lähettämistä pitkin vuotta kustannussyistä. Sähköisiä kortteja rekisteröimme mielellämme myös myöhemmin vuotta. Toimitattehan uusien jäsentaiteilijajäsentenne tiedot mahdollisuuksien mukaan suurempana yhteistilauksena yksittäisten sijaan.

Pyydämme ilmoittamaan yhteisönne tarvitseman paperisten/ sähköisten jäsenkorttien määrän täyttämällä tilauslomakkeen alla 15.1.2023 mennessä. Paperisten korttien lähettäminen ja sähköisten korttien rekisteröiminen käynnistetään viikolla 5 korttitilausten saapumisjärjestyksessä. Korttien tilauslomake avataan marraskuun alussa 2022.

Yhteistyössä Gruppo Softwaren kanssa suunniteltu sähköinen jäsenkortti on otettu samanaikaisesti käyttöön myös muissa kuvataiteen liitoissa (Muu ry, Suomen Kuvanveistäjäliitto ry, Suomen Taidegraafikot ry, Valokuvataiteilijoiden liitto ry). Yhteinen jäsenkortti mahdollistaa sen, että taiteilijajäsenen kaikki liittojäsenyydet löytyvät jatkossa samasta sovelluksesta.

Huom. Jäsenyhteisöjen, joilla on käytössään liiton ja Gruppo Softwaren ylläpitämä taidelainaamojen toiminnanohjausjärjestelmä, ei tarvitse lähettää jäsenlistaansa aiemmin kuvaillun kaltaisesti. Pyydämme tästä huolimatta vastausta korttien tilauslomakkeeseen.

Lisätietoa ja tiedustelut:
Järjestökoordinaattori Riikka Puumalainen, koordinaattori@skjl.fi