YHTEISÖJEN SÄHKÖINEN TUNNISTAUTUMINEN JA VALTUUTTAMINEN MUUTTUU: KATSO -PALVELU POISTUU KÄYTÖSTÄ

Yhteisöjen sähköisen tunnistautumisen ja valtuuttamisen KATSO -palvelu poistuu käytöstä kuluvan vuoden lopussa, 31.12.2020. Palvelun korvaavat Suomi.fi -tunnistus ja Suomi.fi -valtuudet. Vuodenvaihteen jälkeen KATSO -tunnisteella ei ole enää mahdollista tunnistautua Kelan, Verohallinnon, tulorekisterin tai muiden viranomaisten asiointipalveluihin, eivätkä Katso-palvelussa olevat roolit ja valtuudet ole enää voimassa. Katso-palvelussa olevat valtuudet eivät siirry uuteen palveluun, vaan ne tulee luoda Suomi.fi -valtuuksiin. Yhteisöt, jotka eivät pysty ottamaan käyttöön Suomi.fi -valtuuksia omatoimisesti, voivat tehdä hakemuksen virkailijavaltuuttamispalvelussa. Tällaisia yhteisöjä ovat esimerkiksi yhdistykset, joiden nimenkirjoittajilla ei ole yhdistysrekisterin mukaan oikeutta edustaa yhdistystä yksin.

Jatkossa myös yhteisöjen kirjautuminen Taiteen edistämiskeskuksen verkkoasiointiin vaatii Suomi.fi -tunnistautumisen.

Lisätietoa: Katso-palvelun käyttö päättyy – käyttäjien tulee siirtyä Suomi.fi-palveluun