TAITEILIJASEURA ESITTELYSSÄ: ARS-HÄME RY

Kesänäyttelyssä 2020 "Kohtuus, Yhteys, Tasa-Arvo" vieraili ennätysmäärä yleisöä: 19 000 kävijää. Kuva: Sirpa Taulu
Kesänäyttelyssä 2020 "Kohtuus, Yhteys, Tasa-Arvo" vieraili ennätysmäärä yleisöä: 19 000 kävijää. Kuva: Sirpa Taulu
Uusi toiminnanjohtaja Oona Myllyntaus. Kuva: Sami Reivinen
Uusi toiminnanjohtaja Oona Myllyntaus. Kuva: Sami Reivinen

Ars-Häme ry perustettiin vuonna 1973 kantahämäläisten taiteilijoiden voimin ajamaan kuvataiteilijoiden ammatillisia ja taloudellisia etuja. Yhdistyksen toiminnan tarkoituksena on työskennellä kuvataiteen edistämiseksi ja edistää Kanta-Hämeen alueella kuvataiteilijoiden ammatinharjoittamisen edellytyksiä.

Yhdistys toteuttaa Hämeenlinnassa ja Riihimäellä näyttely- ja taidelainaamotoimintaa, tarjoaa edullisia työhuonetiloja taiteelliseen työskentelyyn Hämeenlinnan Taidekasarmilla ja Välittäjä 3:ssa Riihimäellä sekä tukee taiteilijoiden työtä erilaisin yhteistyöprojektein. 

Yhdistys ylläpitää nykytaidetta esittelevää GalleriaKONEtta ja Taidelainaamoa, jotka ovat sijainneet Verkatehtaalla vuodesta 2008. Galleriassa on kuukausittain vaihtuvia näyttelyitä taiteilijoilta Hämeenlinnan seudulta sekä muualta Suomesta. Gallerialla on kuvataiteen kentällä vakiintunut asema ja se on valtakunnallisesti arvostettu nykytaiteen esityspaikka. Hämeenlinnan Taidelainaamo puolestaan tarjoaa vaivattoman tavan yksityishenkilöille sekä yrityksille hankkia taidetta suoraan ammattitaiteilijoilta. Yhdistyksen toiminta tavoitti yli 24 000 ihmistä vuoden 2020 aikana. 

Ars-Häme ry on jakanut taidepalkintoa vuodesta 2019 lähtien henkilölle, joka on edistänyt kuvataiteen asemaa Hämeen alueella. Vuoden 2020 taidepalkinto myönnettiin yhdistyksen pitkäaikaiselle toiminnanjohtajalle Sirpa Taululle ansiokkaasta työstä hämäläisen kuvataiteen edistämiseksi.


ARS-HÄMEELLE UUSI TOIMINNANJOHTAJA

Yhdistyksen uutena toiminnanjohtajana aloitti tammikuussa 2021 monipuolisen kokemuksen kuvataiteen ja taiteen tutkimuksen alalta omaava FM, AO Oona Myllyntaus. Myllyntaus on työskennellyt projektipäällikkönä Kulttuuripolitiikan tutkimuskeskus Cuporessa julkisen taiteen tutkimushankkeessa sekä Kuvataideopettajat ry:n toiminnanjohtajana ja projektisihteerinä kuvataidekoulujen opetusmenetelmien kehittämisen yhteishankkeessa. 

Toiminnanjohtajan tehtäväkenttä on monialainen näyttely- ja taidelainaamotoiminnasta aina työhuonetilojen vuokraukseen ja asiantuntija- ja toimitustyöhön julkisen taiteen alueella. 

”Päätavoitteenani on kantahämäläisen kuvataideperinteen jatkuvuuden takaaminen. Teemallisilla ja ajassa kiinniolevilla galleria- ja kesänäyttelyillä kuvataiteilijayhdistys nostaa esiin kiinnostavaa nykytaidetta ja kuvataiteilijoita alueellisesti monipuolisesti niin Kanta-Hämeestä, ympäri maata kuin kansainvälisestikin. Yhtenä lähitulevaisuuden ratkaisuna saavuttaa laveampi yleisöpohja nykytaiteen ajankohtaisille teoksille on luoda kesänäyttelyn yhteyteen kuvataiteilijoille tuotantoresidenssi yhteistyössä Verkatehdas Oy:n ja Hämeenlinnan kaupungin kanssa. Tuotantoresidenssi mahdollistaisi siten uusien teoksien tuotannon ja ensiesityksen laajalle yleisölle maakuntakaupungissa”, kertoo Oona Myllyntaus. 

Yhdistyksen puheenjohtaja Mika Karhu toteaa, että: Taiteen avulla Ars-Hämeen näyttelyhankkeet laajentavat ihmisten kokemuspiiriä ja purkavat keinotekoisia vastakkainasetteluja. Taiteen avulla ihmiset kykenevät oppimaan itselle vieraiden kulttuurien ja eri sosiaalisten lähtökohtien näkökulmia ja niihin sisältyviä kokemuksia. Tällainen vieraista kokemuksista oppiminen ei tarkoita pelkästään jonkinlaisen yleissivistyksen ja suvaitsevaisuuden lisääntymistä, vaan ihmisten kokemisen tapojen kokonaisvaltaista laajentumista ja syventymistä.

ARS-HÄME RY

Jäsenmäärä: 95 (2021)
Perustamisvuosi: 1973

Kotisivut
Instagram

GalleriaKONE & Taidelainaamo
Verkatehdas, Paasikiventie 2
13200 Hämeenlinna

Kotisivut
Facebook
Instagram

Taidelainaamo

Tutustu Ars-Hämeen historiaan Häme-Wikin sivuilla.

Taiteilijaseura esittelyssä -juttusarja esittelee Suomen Kuvataidejärjestöjen Liiton jäsenjärjestöjä. Liiton jäsenistöön kuuluu kymmeniä vuosia toimineita, asemansa vakiinnuttaneita vahvoja ja aktiivisia yhdistyksiä. Mukana on myös useita nuoria yhdistyksiä, joiden toiminta-alue ja kulttuurinen merkitys kuvataiteen kentän aktiivisina ja kriittisinä uudistajina on huomattavasti jäsenmääräänsä suurempi. Taiteilijaseurojen toiminta on merkittävää niin alueellisen elinvoimaisuuden, paikallisen kulttuurielämän jatkuvuuden kuin kuvataiteen kentän uudistumisenkin kannalta. Tutustu muihin juttusarjan osiin täällä.