KORONAKRIISIN UUSI TOIMENPIDETASO: OHJEISTUKSIA MYÖS GALLERIATOIMIJOILLE

Covid-19-tautitapausten määrä ja ilmaantuvuus on kohonnut helmikuun 2021 alun jälkeen erittäin nopeasti. Useissa osissa maata on siirrytty epidemian leviämisvaiheeseen. Voimassa on sekä koko maata koskevia että alueellisia rajoituksia ja suosituksia, jotka riippuvat alueen epidemian vaiheesta. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos kerää sivuilleen tietoa eri alueiden epidemiatilanteesta. Lainsäädännön toimeenpano-, ohjaus- ja valvontatehtäviä hoitavat alueellisesti aluehallintavirastot (AVI).

Aluehallintovirasto voi tehdä kunnan alueelle päätöksen, joka velvoittaa laissa mainittuja toimijoita varmistamaan yleisölle avoimissa tai rajatun asiakas- tai osallistujapiirin oleskeluun tarkoitetuissa tiloissa, että henkilöiden väliset lähikontaktit voidaan tosiasiallisesti välttää. Etelä-Suomen aluehallintovirasto on 26.2.2021 tehnyt päätöksen, jolla määrätään suljettavaksi asiakas-, osallistuja- ja odotustiloja Espoon, Helsingin, Järvenpään, Kauniaisten, Keravan, Kirkkonummen, Sipoon, Tuusulan ja Vantaan kuntien alueilla. Määräys on 4.3.2021 laajennettu koskemaan koko Etelä-Suomen aluetta eli myös Etelä-Karjalan, Kanta-Hämeen, Kymenlaakson ja Päijät-Hämeen sairaanhoitopiirien alueita. Päätös perustuu tartuntatautilain väliaikaiseen pykäliin 58 g ja 58 d, ja se on voimassa 14.3. tai 31.3.2021 asti sairaanhoitopiiristä riippuen. Tutustu aluehallintovirastojen aluekohtaisiin päätöksiin AVI:n verkkosivuilla.

Päätös ei tällä hetkellä koske sellaisia tiloja, joissa toiminta on järjestetty siten, että tilassa on mahdollista olla enintään kymmenen henkilöä kerrallaan. Siten ko. tilat voivat olla auki, kunhan henkilömäärä on rajoitusten mukainen. Toisin sanoen, silloin, kun kyseessä ei ole järjestetty kokoontuminen, voi tilassa olla enintään kymmenen henkilöä kerrallaan. Henkilöiden määrään ei lasketa henkilökuntaa.

Yli 6 hengen järjestettyjen kokoontumisten eli yleisötilaisuuksien järjestäminen sisä- ja rajatuissa ulkotiloissa on kielletty. Yli 6 hengen kokoontumisrajoitus koskee kaikkia tiloja, joissa oleskelee tavanomaisesti vaihteleva määrä henkilöitä ja jotka ovat avoimia asiakkaille ja osallistujille eli yleisölle tiettynä aukioloaikana. Asiakas- ja osallistujatiloina pidetään myös tiloja, joiden käyttö on rajoitettu esimerkiksi jäsenyyteen tai muun sopimussuhteen perusteella.

Päätös edellyttää, että toimijat, myös galleria- ja näyttelyitä järjestävät tahot, tekevät kirjallisen suunnitelman siitä, miten ne varmistavat mm. turvavälien toteutumisen tiloissaan ja estävät asiakkaiden lähikontaktit. Toimijat voivat määritellä nämä turvavälit mahdollistavat keinot itse. Suunnitelma on pidettävä tiloissa esillä siten, että asiakkaat tai toimintaan osallistuvat näkevät sen. Suunnitelmaa ei tarvitse lähettää aluehallintovirastolle hyväksyttäväksi, eikä aluehallintovirasto ei ota kantaa yksittäisiin suunnitelmiin, vaan ohjeistaa yleisluontoisesti. Aluehallintovirasto on tehnyt toimijoiden avuksi suunnitelmapohjan.

Yhteenvetona: tartuntatautilain pykälät 58 c (asiakkailla mahdollisuus käsien puhdistamiseen, riittävä etäisyys, tilojen siivoaminen yms.), 58 d (tilojen käyttö on järjestettävä siten, että asiakkaiden on tosiasiallisesti mahdollista välttää lähikontakti toisiinsa) ja 58 h (kirjallinen suunnitelma siitä, miten se toteuttaa 58 d:ssä asetetut velvollisuudet ja rajoitukset) koskettavat laajasti kaikkia toimijoita, myös näyttelyjärjestäjiä. THL:n ohje koronavirustartuntojen ehkäisemisestä yleisötilaisuuksien ja yleisten kokoontumisten yhteydessä sekä julkisten tilojen käytössä.