TOIMINTAVUOSI 2019: NÄKYMÄTÖNTÄ UUSIUTUMISTA - SUURIA HALLINNOLLISIA JA VIESTINNÄLLISIÄ MUUTOSPROSESSEJA

Liiton vuosikertomuksen kannessa komeilee yksityiskohta Inka Hannulan & Eve Alasaarelan "Jump or not to jump"-teoksesta, Galleria SEINÄ:n näyttely heinäkuussa 2019.
Liiton vuosikertomuksen kannessa komeilee yksityiskohta Inka Hannulan & Eve Alasaarelan "Jump or not to jump"-teoksesta, Galleria SEINÄ:n näyttely heinäkuussa 2019.

Poikkeusolosuhteiden vuoksi vasta syyskauden aluksi 29.8.2020 järjestetty liiton kevätkokous on hyväksynyt vuosikertomuksen toimintavuodelta 2019. Liitto on toimintavuoden 2019 läpikäynyt aikana perustavanlaatuisen uusiutumisen, joka on pitänyt sisällään paitsi jäsenjärjestöjen tarpeiden ja jäsenpalveluiden uudelleen arvioimista, myös liiton toimintakulttuurin, hallinnon ja viestinnän toimivuuden kehittämistyötä.

"Merkillepantavaa on, että hallinnon ja viestinnän uudistukset toteutettiin operatiivisen henkilökunnan (yksi päätoiminen työntekijä) työpanoksella ilman erillisrahoitusta. Työ oli raskas ja aikaa vievä, mutta hallinnon toimivuuden ja tehokkuuden kannalta välttämätön", liiton toiminnanjohtaja Venla Styrman toteaa. "Liiton sisäistä toimintakulttuuria kehitettiin avoimempaan ja keskustelevampaan suuntaan, minkä lisäksi luotiin toimintaa ohjaavaa ohjesäännöstöä ja prosessikuvauksia. Toimiston työskentelyolosuhteita kohennettiin suursiivouksella sekä työkalujen, työskentelyalustojen sekä muun muassa arkistoinnin ajantasalle saattamisella."

Lisäksi liiton ulkoinen viestintä sai toimintavuoden aikana uuden ilmeen, kun käytettävä tunnus (logo), fontit ja värit uusiutuivat. Samalla näkyvyyttä verkkosivujen ja uusien sosiaalisen median kanavien avulla kasvatettiin.

Toimintavuoden aikana ehdittiin lisäksi moneen muuhun. Lue lisää tutustumalla vuosikertomukseen.