TAITEILIJASEURA ESITTELYSSÄ: PIRKKALAN TAIDEYHDISTYS RY

Pirkkalan taideyhdistyksen näyttelytoiminta on vilkasta. Kuva: Pirkkalan Taideyhdistys ry
Pirkkalan taideyhdistyksen näyttelytoiminta on vilkasta. Kuva: Pirkkalan Taideyhdistys ry
"Taidemajakka" sijaitsi Suupantorilla Pirkkalan keskustassa kesällä 2020. Kuva: Pirkkalan Taideyhdistys ry
"Taidemajakka" sijaitsi Suupantorilla Pirkkalan keskustassa kesällä 2020. Kuva: Pirkkalan Taideyhdistys ry

Pirkkalan Taideyhdistys ry on paikallinen kuvataidevaikuttaja, jonka toiminta ulottuu myös kuntarajojen ulkopuolelle. Yhdistyksen perusti vuonna 1976 joukko ammattitaiteilijoita, taiteen harrastajia ja kulttuurivaikuttajia. Vuonna 1979 yhdistys perusti Pirkkalan Taidekoulun, jonka nelivuotinen opetusohjelma tarjosi tavoitteellista vuosikurssista toiseen etenevää kuvataidekoulutusta toimintansa alusta alkaen. Taidekoulu toimii nykyään Pirkan Opiston alaisuudessa ja tarjoaa aikuisille visuaalisten taiteiden perusopetusta laajan oppimäärän mukaisesti.

Pirkkalan Taideyhdistys on kasvanut suureksi ja aktiiviseksi yhdistykseksi. Yhdistyksessä on lähes neljäsataa jäsentä, niin ammattitaiteilijoita kuin aktiivisia taiteen harrastajiakin. Yhdistys järjestää vuosittain taidenäyttelyitä ja muita taidetilaisuuksia tavoitteenaan tuoda taide ihmisten luokse terveyskeskuksiin, palvelutaloihin sekä esimerkiksi Tampereen keskussairaalan naistentautien poliklinikalle. Yhdistyksen jurytettyjä vuosinäyttelyitä on järjestetty useilla eri paikkakunnilla ja jopa ulkomailla. Viime vuosina suosittu pop up -taidemyyntitapahtuma Tampereen keskustassa on noussut joulunajan kohokohdaksi.

Pirkkalan Taideyhdistys tarjoaa jäsenilleen ilmaisia näyttelytiloja ja näin mahdollisuuksia omien näyttelyiden järjestämiseen. Muutaman vuoden ajan yhdistys on pystynyt tarjoamaan myös edullista työskentelytilaa osalle jäsenistöstä.

Näyttelytoiminnan lisäksi yhdistys järjestää esitelmä-, kritiikki- ja koulutustilaisuuksia sekä taide- että kulttuuriretkiä. Yhdistys vaikuttaa aloittein, lausunnoin ja neuvotteluin taiteita koskevaan päätöksentekoon sekä toimii yhteistyössä vastaavien yhdistysten sekä muiden taide- ja kulttuuritahojen kanssa.

Pirkkalan Taideyhdistys elää ja voi hyvin: katse tulevaisuudessa, menneisyyttä unohtamatta.

PIRKKALAN TAIDEYHDISTYS RY

Jäsenmäärä: n. 400 (2020)
Perustamisvuosi: 1976

Kotisivut
Facebook
Instagram

Taiteilijaseura esittelyssä -juttusarja esittelee Suomen Kuvataidejärjestöjen Liiton jäsenjärjestöjä. Liiton jäsenistöön kuuluu kymmeniä vuosia toimineita, asemansa vakiinnuttaneita vahvoja ja aktiivisia yhdistyksiä. Mukana on myös useita nuoria yhdistyksiä, joiden toiminta-alue ja kulttuurinen merkitys kuvataiteen kentän aktiivisina ja kriittisinä uudistajina on huomattavasti jäsenmääräänsä suurempi. Taiteilijaseurojen toiminta on merkittävää niin alueellisen elinvoimaisuuden, paikallisen kulttuurielämän jatkuvuuden kuin kuvataiteen kentän uudistumisenkin kannalta. Tutustu muihin juttusarjan osiin täällä.