KYSELY KUVATAITEEN TALOSTA TALON MAHDOLLISILLE KÄYTTÄJILLE

Kuvataiteen talo on kahdentoista taideorganisaation vuonna 2019 käynnistämä hanke, joka selvittää visuaalisille taiteille omistetun talon perustamista. Kuvataiteen talo -hanke tähtää kuvataidealan toimijoiden yhteistyön tiivistämiseen, vaikuttavaan ja monipuoliseen näyttelytoimintaan, kentän rakenteiden ja kaupunkikulttuurin kehittämiseen, kuvataiteen yhteiskunnallisen merkityksen esiin tuomiseen ja kuvataiteilijoiden työskentelyedellytysten parantamiseen valtakunnallisesti.

Kuvataiteen taloa koskevan esiselvityshankkeen käynnistivät keväällä 2019 Suomen Taiteilijaseura ja sen kuusi jäsenliittoa sekä viisi muuta organisaatiota. Hanke on saanut opetus- ja kulttuuriministeriön visuaalisen taiteen alan välittäjäportaan kehittämisavustusta vuosille 2019-2021. Hankkeen ensimmäinen esiselvitys osoitti, että visuaalisen alan toimijoilla on vahva tahto kehittää toimintaansa ja uusia yhteistyön muotoja viemällä Kuvataiteen talo -hanketta eteenpäin. Esiselvityksen toinen osa valmistuu alkukesästä 2021.

Kesällä 2020 hankkeen toteuttamista edistämään perustettu yhdistys, Kuvataiteen talo ry on saanut tukea toimintansa käynnistämiseen opetus- ja kulttuuriministeriöltä sekä viestintäänsä Taiteen edistämiskeskukselta. Talon fyysinen sijainti on vielä avoinna, mutta esiselvityksessä mahdollisina tilavaihtoehtoina nähdään mm. Suvilahden voimala-alue Helsingissä.

Yhdistyksen jäsenorganisaatiota ovat tällä hetkellä: AV-arkki, Frame Contemporary Art Finland, Kuvasto, Mehiläispesä ry / Galleria Huuto, MUU ry, Suomen Kuvanveistäjäliitto, Suomen Kuvataidejärjestöjen Liitto, Suomen Taidegraafikot, Suomen Taiteilijaseura, Taidemaalariliitto ja Valokuvataiteilijoiden liitto. Kuvataiteen talon konseptoinnin ja yhteiskehittämisen edettyä tulee kullekin hankkeen valmistelussa mukana olevalle tai mukaan myöhemmin liittyvälle järjestölle päätettäväksi lopullinen mukanaolo Kuvataiteen talossa.

Tämän kyselyn tarkoituksena on kartoittaa hankkeessa mukana olevien järjestöjen jäsenten ja muiden mahdollisten käyttäjien näkemyksiä Kuvataiteen talon toiminnoista ja toiminnan painopisteistä sekä antaa Kuvataiteen talon hallitukselle suuntaa talon toimintakonseptin kehitystyöhön.

Kysely on tarkoitettu Suomen Kuvataidejärjestöjen Liiton jäsenyhteisöjen operatiiviselle henkilökunnalle ja hallituksen jäsenille. Vastausaikaa on 11.4.2021 asti. Kyselyyn vastaaminen kestää 7-10 minuuttia.

Vastaa kyselyyn tästä.

Lisätietoa Kuvataiteen talosta:
Kuvataiteen talo -esiselvityksen tiivistelmä
Kuvataiteen talo -esiselvitys

Lisätietoa kyselystä:
Suomen Kuvataidejärjestöjen Liitto
Toiminnanjohtaja Venla Styrman, venla.styrman@skjl.fi