OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ SUOSITTELEE NÄYTTELYPALKKIOKOKEILUN VAKINAISTAMISTA

Kaksivuotisesta näyttelypalkkiokokeilusta saadut tulokset ovat myönteisiä; sekä museot että taiteilijat pitivät tukea tarpeellisena. Näyttelypalkkiot ovat osaltaan parantaneet taitelijan taloudellista asemaa sekä mahdollistaneet taitelijan laajemman osallistumisen näyttelyiden valmisteluun ja toteutukseen. Opetus- ja kulttuuriministeriön 26.5.2020 julkaisemassa arviointiraportissa suositellaan kokeilun vakinaistamista.

Suomen Taiteilijaseura, Ornamo ja Suomen museoliitto esittävät, että lisärahoitus taiteilijoiden näyttelypalkkioille huomioidaan ensi vuoden talousarviossa ja tukimallin muodostamista varten perustetaan taiteilijajärjestöjen, museokentän ja valtion edustajista koostuva työryhmä.

"Näyttelypalkkio on kuvataiteen alalle ja taiteilijoille merkittävä avaus. Vuonna 2019 näyttelyihin suomalaisissa taidemuseoissa osallistui yli 1200 taiteilijaa. Esitämme, että hyväksi havaittua avustusmuotoa jatketaan myös selvitysvaiheen yli, ettei katkosta näyttelypalkkioiden maksatuksessa pääse syntymään”, sanoo Suomen Taiteilijaseuran toiminnanjohtaja Annukka Vähäsöyrinki.

Näyttelypalkkio on taiteilijalle maksettava korvaus museonäyttelyn eteen tehdystä työstä. Käytännön vakiintuminen loisi kuvataiteen kentälle merkittävän työllistävän rakenteen, jollaisia kuvataiteen alalla ei juurikaan ole. Kustannuksiltaan maltillinen rahoitusmuoto olisi suuri harppaus alan kehittymisessä: se vahvistaisi taiteilijoiden toimeentuloa ja työn arvostusta sekä viitoittaisi tietä laajemmin kohti yhtenäisiä sopimus- ja korvauskäytäntöjä.