LIITTO KARTOITTAA: SENAATTI-KIINTEISTÖT TARJOAA TILOJAAN NÄYTTELYTILOIKSI

Valtionhallinnon toimitila-asiantuntija Senaatti-kiinteistöt on seurannut visuaalisen alan koronapandemiasta aiheutunutta näyttelytilaisuuksien peruuntumista ja ilmaissut halukkuutensa auttaa näyttelynjärjestäjiä tarjoamalla ympäri maata sijaitsevia tilojaan näyttelytiloiksi nimellistä korvausta vastaan. Senaatti-kiinteistöjen ehto tilan tarjoamiselle on näyttelyn peruuntuminen koronapandemiasta ja sen tuomista liikkumis- ja kokoontumisrajoituksista johtuen. Suomen Kuvataidejärjestöjen Liitto kartoittaa kentän tilatarvetta ja toimii yhteystahona Senaatti-kiinteistöjen suuntaan. Tilakartoitus ei sido näyttelyn järjestäjätahoa, mutta mahdollistaa jatkoneuvotteluiden käymisen Senaatti-kiinteistöjen kanssa liiton välityksellä.

Kartoituksen tulokset arvioidaan yhdessä Senaatti-kiinteistöjen kanssa, minkä jälkeen neuvotteluja näyttelynjärjestäjän ja Senaatti-kiinteistöjen välillä jatketaan. Mikäli tarve ja tarjonta kohtaavat, tehdään tilasta näyttelyn ajaksi vuokrasopimus näyttelynjärjestäjän ja Senaatti-kiinteistöjen välille. Vastuu näyttelyn tuotannosta ja tilan auki pitämisestä on näyttelynjärjestäjällä. Näyttelyn ajankohta on neuvoteltavissa Senaatti-kiinteistöjen kanssa, mutta ajoittunee syksylle 2020.

Monet kuvataidetoimijat ovat reagoineet nopeasti vallitsevaan poikkeustilaan ja onnistuneet uudelleen sopimaan näyttelyaikojaan. Monissa tapauksissa näyttelyitä on kuitenkin jouduttu myös perumaan. Me liitossa ymmärrämme, ettei näyttelyn siirtäminen täysin uuteen tilaan ole ongelmatonta, mutta pyrimme kartoituksella tukemaan kuvataidekenttää ja näyttelynjärjestäjiä ja löytämään mahdolliset tilan tarvitsijat.

Mikäli yhteisönne on kiinnostunut paikkakuntanne tilojen kartoittamisesta, pyydämme yhteydenottoa alla olevan lomakkeen kautta 22.5.2020 mennessä. Kerrottehan yhteydenoton yhteydessä mahdollisimman tarkasti tilantarpeestanne. Kartoitus koskee myös Suomen Kuvataidejärjestöjen Liiton jäsenistön ulkopuolisia kuvataidetoimijoita.

Kiitämme kartoitukseen osallistuneita; vastausaika on päättynyt. 

Lue lisää: Senaatti-kiinteistöt on valtionhallinnon työympäristökumppani ja toimitila-asiantuntija. 

Lisätietoa tilojen kartoittamiseen liittyen: liiton puheenjohtaja Margarita Rosselló Ramón, margarita.rossello@skjl.fi.