VALTIONEUVOSTO LINJANNUT KORONARAJOITUSTEN PURKUA: YLEISÖTILOJA AVATAAN VAIHEITTAIN

Koronavirusepidemian kasvu on pysähtynyt Suomessa rajoitustoimien ja hygieniakäyttäytymisen selvän parantumisen kautta. Vaikka epidemia on tällä hetkellä suvantovaiheessa, on edelleen olemassa uhka sen kiihtymisestä uudelleen.

Hallitus linjasi neuvottelussaan 3.-4.5.2020 strategiasta ja suunnitelmasta, jolla koronakriisiä hallitaan ja viruksen aiheuttamia rajoituksia voidaan purkaa vaiheittain. Tehdyt linjaukset koskevat mm. kokoontumisrajoituksia ja kulttuuripalveluja.

Julkisten sisätilojen asteittainen avaaminen aloitetaan 1.6.2020. Henkilömäärärajoitusta lievennetään nykyisestä 10 henkilöstä enintään 50 henkilöön. Kokoontumisrajoitusta sovelletaan julkisten kokoontumisten lisäksi myös yksityisen ja kolmannen sektorin järjestämissä tilaisuuksissa. Sisätilojen ja alueellisesti rajattujen ulkotilojen osalta turvallisuus varmistetaan asiakasmäärien rajaamisen, turvaetäisyyksien ja hygieniaohjeistuksen kautta. Tilanne arvioidaan uudelleen kesäkuun loppuun mennessä.

Aluehallintovirastojen 8.4.2020 tekemät päätökset ovat voimassa 13.5.2020 saakka. Sosiaali- ja terveysministeriön ohjauskirjeen mukaisesti aluehallintovirastot jatkavat päätöksiään yli 10 hengen yleisötilaisuuksien ja yleisten kokousten kieltämisestä 31.5.2020 asti. Ministeriö antaa ohjauskirjeen kesän osalta myöhemmin, jonka jälkeen päätökset valmistellaan aluehallintovirastoissa.

Lisätietoa: Hallitus linjasi suunnitelmasta koronakriisin hallinnan hybridistrategiaksi ja rajoitusten vaiheittaisesta purkamisesta 4.5.2020

Puhtauden ja turvallisuuden vuoksi suosittelemme taidelainaamo- ja galleriatiloissa seuraavia toimenpiteitä:
  • Yleisön samanaikaiseen lukumäärään näyttely- ja lainaamotiloissa, jonotukseen ja kiertosuuntaan on syytä kiinnittää erityistä huomiota turvavälit muistaen. Asiakkaiden selkeään ohjeistukseen on syytä panostaa (lattiatarrat, ohjekyltit).
  • Kutsuvierasavajaisten ja muiden yleisötapahtumien järjestämisessä on edelleen syytä käyttää harkintaa ja huomioida näyttely- tai muun tapahtumatilan koko suhteessa yleisömäärään.
  • Siisteystaso on syytä pitää korkeana ja tehostaa kaikkien kosketuspintojen (pöytätasot, kahvat, kaiteet, maksupäätteet, näppäimistöt ja muut työvälineet) puhdistamista tehokkaammilla puhdistusaineilla. Tutustu Työterveyslaitoksen siivousohjeisiin.
  • Yleisötiloissa on syytä olla tarjolla saippuaa, paperisia käsipyyhkeitä ja käsidesiä.
  • Henkilökunta on syytä sitouttaa hyvään käsihygieniaan sekä pysymään poissa töistä lievimmissäkin sairaustapauksissa. Etätyötä on syytä edelleen suosia, jos työtehtävät sen mahdollistavat.
  • Tutustu Työterveyslaitoksen ohjeistukseen palvelualoille (asiakaskontaktit, ruoan tarjoilu)

Seuraamme valtioneuvoston, aluehallintovirastojen ja muiden viranomaisten ohjeistuksia ja päivitämme suosituksia saadun tiedon mukaisesti.

Lisätietoa:
Toiminnanjohtaja Venla Styrman, venla.styrman@skjl.fi