DIGITAALISTEN PALVELUIDEN SAAVUTETTAVUUSVAATIMUKSET AIHEUTTAVAT TOIMENPITEITÄ MYÖS YHDISTYKSISSÄ

Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta (306/2019) on astunut voimaan 1.4.2019. Laki velvoittaa toteuttamaan verkkosivustot ja mobiilisovellukset saavutettavuusstandardin eli kansainvälisen WCAG-ohjeistuksen mukaisesti. Viranomaisten lisäksi saavutettavuusvaatimukset koskevat julkisoikeudellisia laitoksia ja kaikkia niitä yhteisöjä (säätiöt, yhdistykset tai yhtiöt), joilla

  • toimintaan myönnetty valtionavustus (yleisavustus) yhdessä muiden julkisten avustusten (esim. kohdennettu yleisavustus, kaupunkien myöntämät avustukset) kanssa muodostaa 50 % tai enemmän yhteisön vuosittaisesta rahoituksesta.
  • tietyn verkkopalvelun kehittämiseen tai tarjoamiseen on saatu kohdennettua avustusta (esimerkiksi erityisavustusta) ja tämä avustus kattaa yli puolet verkkopalvelun kustannuksista.

Sivustojen saavutettavuus tulee testata ja jokaiselle sivustolle tulee liittää saavutettavuusseloste. Selosteessa palvelun tarjoaja kertoo käyttäjille, miten sivusto tai palvelu täyttää saavutettavuusvaatimukset. Selosteesta tulee käydä ilmi ainakin miltä osin palvelu tai sivusto ei täytä saavutettavuusvaatimuksia ja miten palvelun tai sivuston käyttäjä voi vaihtoehtoisella tavalla saada tiedot tai palvelun käyttöönsä niiltä osin kuin se ei ole saavutettavaa. Lisäksi selosteessa tulee antaa yhteystieto, johon käyttäjä voi lähettää saavutettavuuspalautetta (sähköpostiosoite t. sähköinen lomake) sekä kertoa valvontaviranomaisen yhteystiedot, johon tehdä saavutettavuuskantelu tai -selvityspyyntö. Palveluntarjoajan tulee vastata yhteydenottoon 14 vrk:n kuluessa.

Kartoitamme nyt liiton jäsenistön tarvetta lisäohjeistukseen saavutettavuusvaatimusten täyttämiseksi. Mikäli asia on ajankohtainen yhteisössänne ja tarvitsette tukea vaatimusten täyttämiseksi, pyydämme ottamaan yhteyttä liiton toiminnanjohtajaan.

Lisätietoa: toiminnanjohtaja Venla Styrman, venla.styrman@skjl.fi