KEVÄÄN KUNTAVAALIT LÄHESTYVÄT: OSALLISTU ALUEELLISEEN VAIKUTTAMISTYÖHÖN

Suomen Taiteilijaseuran ja jäsenliittojen vaikuttamistyön fokus on syksyn ajan tiukasti tulevissa kuntavaaleissa. Kampanjoinnin kolme kärkiteemaa ovat jo viime syksynä julkaistut:

    • julkisen taiteen tukeminen,
    • näyttelypalkkiojärjestelmän vakiinnuttamisen edistäminen sekä
    • taiteilijoiden työskentelyedellytyksien ja taiteen välittäjäportaan toiminnan vahvistaminen kunnissa.

Suora kontaktointi puoleisiin on toteutettu vuoden 2020 aikana keskitetysti Suomen Taiteilijaseuran kautta. Näkyvin julkinen kampanjointi ajoittuu kevääseen 2021, jolloin toivomme näkyvyyden maksimoimiseksi myös alueellisten taiteillijaseurojemme apua. Kampanja toteutetaan pandemiatilanteesta johtuen pääosin virtuaalisena verkossa.

Luomme syksyn aikana kentän käyttöön vaikuttamistyön infopaketin, joka sisältää paitsi tietoa vaaleista, infografiikkaa, visuaalista ja kirjallista materiaalia, myös vaikuttamisvinkkejä ja keinoja ehdokkaiden kontaktointiin. Viime vuoden liittojen eduskuntavaalikampanjoinnista tuttu Kuvataidevaalit.fi -sivusto jatkaa myös elämäänsä osana kuntavaalikampanjaa.

Kampanjointi voi alueellisen taiteilijaseuran näkökulmasta tarkoittaa esimerkiksi ehdokkaiden suoraa kontaktointia, kampanjaa varten luodun visuaalisen materiaalin ja videoiden jakamista sosiaalisen median kanavissa tai virtuaalisen tapahtuman (keskustelutilaisuus, muu tempaus) järjestämistä. Kannustamme pandemiatilanteesta johtuen ensisijaisesti striimattavien tai muuten tallennettavissa ja verkossa jaettavien tapahtumien järjestämiseen.

Keräämmekin nyt alustavaa tietoa jäsenyhteisöjemme halukkuudesta osallistua kampanjointiin. Ilmoittaudu mukaan täyttämällä alla oleva lomake 9.10.2020 mennessä. Ilmoittautuminen ei ole sitova ja mukaan kampanjointiin ehtii myöhemminkin.

KUNTAVAALIEN AIKATAULU

    • ehdokashakemusten jättöpäivä: 9.3.2021
    • ehdokasasettelun vahvistaminen: 18.3.2021
    • ennakkoäänestys kotimaassa: 7. - 13.4.2021
    • ennakkoäänestys ulkomailla: 7. - 10.4.2021
    • vaalipäivä: 18.4.2021
    • tulosten vahvistaminen: 21.4.2021
    • valtuustot aloittavat työnsä 1.6.2021

Lisätietoa: toiminnanjohtaja Venla Styrman, venla.styrman@skjl.fi

Ilmoittaudu mukaan kuntavaalikampanjointiin
Yhteisömme on kiinnostunut osallistumaan kuntavaalikampanjointiin *