SUOSITUKSET NÄYTTELYNJÄRJESTÄJILLE KOSKIEN PERUUNTUNEITA JA SIIRTYNEITÄ NÄYTTELYITÄ

Koronaviruksen vuoksi tehdyt kokoontumisrajoitukset ovat vaikuttaneet gallerioiden ja näyttelytilojen toimintaan eri puolilla Suomea. Lukuisia näyttelyitä on jouduttu perumaan tai siirtämään, mikä aiheuttaa tulonmenetyksiä ja kustannuksia niin taiteilijoille kuin näyttelynjärjestäjillekin. Tilanne on erittäin valitettava kaikille osapuolille.

Suomen Kuvataidejärjestöjen Liitto on yhdessä Suomen Taiteilijaseuran muiden jäsenliittojen kanssa sitoutunut galleriatoiminnassaan seuraaviin toimenpiteisiin koskien peruuntuneiden näyttelyiden kustannusten jakautumista ja mahdollisten korvausten maksamista:

  1. Näyttelyn peruuntuessa taiteilijasta riippumattomasta syystä mahdolliset jo ennakkoon maksetut näyttelymaksut palautetaan taiteilijalle sopimuksen ehdoista riippumatta.
  2. Näyttelyn peruuntuessa taiteilijasta riippumattomasta syystä jo käynnistyneiden, mutta koronan vuoksi keskeytyneiden näyttelyiden näyttelymaksut palautetaan taiteilijalle peruuntuneiden päivien osalta.

Suomen Kuvataidejärjestöjen Liitto kannustaa näyttelynjärjestäjiä yllämainittuihin toimenpiteisiin ja sopimaan tapauskohtaisesti näyttelyiden siirtojärjestelyistä yhdessä taiteilijan kanssa.

Lisätietoa: toiminnanjohtaja Venla Styrman, venla.styrman@skjl.fi