SUOMEN TAITEILIJASEURALTA ENSI KERTAA KUVATAITEEN ALAN PALKKIO-OHJEISTUS

Suomen Taiteilijaseura on julkaissut ensi kertaa kuvataiteen alalle palkkio-ohjeistuksen osana Reilun taiteen manifesti -kampanjaa. Ohjeistus auttaa sekä taiteilijaa että työn tilaajaa arvioimaan eri työtehtävistä kuvataiteilijoille maksettavia korvauksia.

Myös kuvataiteen alalla ilmaisen työn teettäminen on yleistä. Ohjeistuksella halutaan vahvistaa taiteilijoiden neuvotteluasemaa ja kannustaa niin taiteilijoita kuin työn tilaajia edellyttämään asianmukaisia korvauksia. Ohjeistus pitää sisällään taiteelliset tehtävät, asiantuntijatehtävät, esiintymiset, opetustehtävät ja julkisen taiteen tehtävät.

Kuvataiteellisen työn hinnan muodostamista hankaloittaa työllistävien rakenteiden ja vakiintuneiden työnantajaosapuolten puuttuminen alalta. Kuvataiteilija voi kuitenkin aina neuvotella työnsä ehdoista ja palkkiotasostaan. Ohjeistus peräänkuuluttaa myös kirjallisen sopimisen tärkeyttä taidealoilla.

Ohjeistus pohjaa osin Suomen Taiteilijaseuran ja Taide- ja kulttuurialan ammattijärjestö TAKU ry:n palkkiokyselyyn (2019), jolla kartoitettiin erilaisista kuvataiteen alan tehtävistä maksettuja korvauksia.