REILUN TAITEEN MANIFESTI KAMPANJOI OIKEUDENMUKAISTEN KORVAUSKÄYTÄNTÖJEN PUOLESTA

Kuvitus: Ville Pirinen
Kuvitus: Ville Pirinen

Taiteen edistämiskeskus on käynnistänyt yhdessä taiteilijajärjestöjen kanssa Reilun taiteen manifesti -kampanjan, joka kannustaa maksamaan taiteilijalle työstään ja käymään reiluja sopimusneuvotteluja. Suomen Kuvataidejärjestöjen Liitto on mukana viemässä kampanjan viestiä visuaalisen taiteen kentälle.

Reilun taiteen manifesti kertoo taidealan todellisuudesta. Taiteilijan työ koostuu tyypillisesti monesta palasesta: keikat, toimeksiannot ja muut tilaukset muodostavat tärkeän osan taiteilijan repaleisesta toimeentulosta. Usein näistä töistä tarjotaan taiteilijalle palkkioksi kuitenkin vain näkyvyyttä. Yksittäisen taiteilijan neuvotteluasema on usein heikko alalla, jossa maksuttomaan työhön on totuttu.

Reiluntaiteenmanifesti.fi -sivustolle on koottu tilaajille ja tekijöille eri taiteenaloilla käytössä olevia sopimuspohjia, palkkiosuosituslinkkejä ja ohjeistuksia, jotka auttavat sekä tilaajaa että taiteilijaa työn hinnoittelussa, sopimusneuvotteluissa ja tapahtumien sekä muiden toimeksiantojen realistisessa budjetoinnissa. Sivusto keskittyy ensisijaisesti tilaustöihin, toimeksiantoihin ja keikkoihin eli sellaiseen työhön, jota työehtosopimukset eivät turvaa. Suomen Taiteilijaseura on julkaissut osana kampanjaa ensimmäistä kertaa kuvataiteilijoille suunnatun palkkio-ohjeistuksen.