SUURI TYÖTILAHAASTE 2020: TYÖTILAKYSELY KUVATAITEILIJOILLE JA TYÖTILAYHTEISÖILLE

Suuri osa kuvataiteilijoista työskentelee kodin ulkopuolella olevassa työtilassa. Työtila ei kuitenkaan aina vastaa tarpeita – se on väärän kokoinen tai hintainen, väärässä paikassa tai muuten toimimaton. Nyt sinulla on mahdollisuus vaikuttaa siihen, millaisissa tiloissa tulevaisuudessa työskentelemme.

Suomen Taiteilijaseuran Ateljeesäätiö toteuttaa yhdessä Kulttuuripoliittisen tutkimuskeskuksen Cuporen kanssa valtakunnallisen kyselyn, jolla selvitetään työtilatarpeita eri kuvataiteen lajeittain, eri puolilla maata. Tutkimuksella kerätään tietoa sekä suoraan taiteilijoilta, että taiteilijoiden työtilayhteisöjä ylläpitäviltä organisaatioilta. Jälkimmäisiltä kerättävä tieto painottuu tilojen teknisiin ja rakenteelliseen ominaisuuksiin, taiteilijoilta kerättävä tieto taiteilijoiden kokemuksiin omista työtiloistaan.

Taiteilijoiden vastauslomakkeelle pääsee tästä. Taiteilijavetoisten työtilayhteisöjen kyselyyn tästä. Työtilayhteisöjä koskevaan kyselyyn pyydetään ylläpitävän yhteisön toiminnasta tai tiloista vastaavan henkilön vastausta. Vastauksia kerätään 24.5.2020 asti. Vastaaminen vie noin 10–15 minuuttia ja vastaukset käsitellään nimettömästi. Tulokset julkaistaan alkusyksystä 2020 ilmestyvässä raportissa.

Työtilaselvityksen suunnittelu aloitettiin syksyllä 2019. Haastavasta koronatilanteesta huolimatta kysely päätettiin toteuttaa, jotta tulokset ovat hyödynnettävissä myöhemmin. Suomessa työskentelee nyt n. 3.400 ammattilaiseksi katsottavaa taiteilijaa. Kun edellinen työtilaselvitys tehtiin vuonna 2003, Suomen Taiteilijaseuran taiteilijajäseniä oli 2.458, Ornamon taiteilijat mukaan lukien 2.838. Taiteilijoiden määrä on kasvanut noin 20% prosenttia. Samaan aikaan työtilatilanne on muuttunut.

Ateljeesäätiön edellisen selvityksen seurauksena säätiö on kasvattanut hallinnoimiensa työtilojen määrää, mutta samaan aikaan yksityisiltä markkinoilta tiloja on poistunut kaavamuutosten ja kiinteistöjen kehittämistoiminnan seurauksena. Osa tarjolla olevista tiloista on kiinteistösijoittajilla, jotka vuokraavat niitä taiteilijoille vain tilapäiseen käyttöön. Osa tiloista on työskentelyyn sopimattomia. Ns. raakatila houkuttelee taiteilijoita edullisuutensa vuoksi, mutta tiloissa saattaa olla esimerkiksi terveysongelmia aiheuttavia rakennevaurioita.

Epävarmuus työtilan pysyvyydestä tai työtilan sopimattomuus yhdistettynä ammatista saatujen tulojen riittämättömyyteen aiheuttaa stressiä ja työuupumusta. Työtilan sopimattomuus kuvataiteilijan työhön estää taiteilijaa saavuttamasta työllään sitä, johon hän parhaimmillaan voisi yltää. Kyselyn tavoitteena on kartoittaa työhuonetilannetta ja saada esille tulevia ongelmia korjatuksi.