Hallitus / Styrelsen / Board

SKjL:n hallitus vuonna 2017

Puheenjohtaja / Ordförande / Chairperson

Minna Kangasmaa (Oulun Taiteilijaseura) Esittely>>

Varapuheenjohtaja / Viceordförande / Vice Chairperson

Anne Lehtelä (Jyväskylän Taiteilijaseura)

Jäsenet / Medlemmar / Members

Ritva Harle (Helsingin Taiteilijaseura)

Kirsi Jaakkola (Porin Taiteilijaseura)

Laura Melkinen (Joensuun Taiteilijaseura)

Jyrki Poussu (Oulun Taiteilijaseura -63)

Martta Tuomaala (Rajataide)

Varajäsenet / Suppleanter i styrelsen / Deputy members

Raimo Jaatinen (Vantaan Taiteilijaseura)

Johanna Mäkitalo (Jyväskylän Taiteilijaseura)