LIITON HALLITUS VUONNA 2019

Liiton toimielimet ovat jäsenyhdistysten edustajista koostuva hallitus ja liiton jäsenkokous. Jäsenkokous on liiton ylin päättävä elin, joka järjestetään sääntömääräisesti kahdesti vuodessa, keväällä ja syksyllä.

Liiton toimintaa johtaa hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja ja kuusi (6) varsinaista jäsentä sekä kaksi (2) varajäsentä. Hallitus kokoontuu toimintavuoden aikana arviolta kuukausittain, kuitenkin vähintään kaksi kertaa. Liiton puheenjohtaja, ja hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja, on myös liiton edustaja Suomen Taiteilijaseuran hallituksessa.

Hallitus asettaa laaja-alaista suunnittelua vaativia valmisteluja varten erillisiä toimikuntia, joihin jäseniksi voidaan valita myös liittoon tai sen jäsenyhdistyksiin kuulumattomia henkilöitä.

Puheenjohtaja

Minna Kangasmaa
Oulun Taiteilijaseura -63 ry
pj(a)skjl.fi

Taiteilijalehden esittely>>

Varapuheenjohtaja

Margarita Rosselló Ramón
Turun Taiteilijaseura ry

HALLITUKSEN JÄSENET

Reetta Gröhn-Soininen
Joensuun Taiteilijaseura ry

Johanna Mäkitalo
Jyväskylän Taiteilijaseura ry

Karoliina Paappa
Rajataide ry

Martta Tuomaala
Rajataide ry

VARAJÄSENET

Liisa-Maria Tiihonen
Kemin Kuvataiteilijat ry

Alex Suomi
Helsingin Taiteilijaseura ry