LIITON HALLITUS VUONNA 2020

Liiton toimielimiä ovat jäsenyhdistysten edustajista koostuva hallitus sekä liiton jäsenkokous. Jäsenkokous on liiton ylin päättävä elin, ja se järjestetään sääntömääräisesti kahdesti vuodessa, keväällä ja syksyllä.

Liiton toimintaa johtaa hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja ja kuusi (6) varsinaista jäsentä sekä kaksi (2) varajäsentä. Hallituksen ja puheenjohtajan toimikauden pituus on kaksi (2) vuotta. Liiton puheenjohtaja, ja hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja, on myös liiton edustaja Suomen Taiteilijaseuran hallituksessa.

Hallitus asettaa laaja-alaista suunnittelua vaativia tehtäviä varten erillisiä valiokuntia, joihin jäseniksi voidaan valita myös liittoon tai sen jäsenyhdistyksiin kuulumattomia henkilöitä.

Puheenjohtaja

Margarita Rosselló Ramón
Turun Taiteilijaseura ry
(2020-2021)

Yhteydenotot: margarita.rossello@skjl.fi

Varapuheenjohtaja

Reetta Gröhn-Soininen
Joensuun Taiteilijaseura ry
(2020)

HALLITUKSEN JÄSENET

Susanna Autio
Järvenpään Taideseura ry
(2020-2021)

Emmi Kallio
Tampereen Taiteilijaseura ry
(2020-2021)

Laura Laukkanen
Tampereen Taiteilijaseura ry
(2020-2021)

Aki Koskinen
Pohjalainen Taiteilijaliitto ry
(2020-2021)

Karoliina Paappa
Rajataide ry
(2020)

VARAJÄSENET

Liisa-Maria Tiihonen
Kemin Kuvataiteilijat ry
(2019-2020)

Alex Suomi
Helsingin Taiteilijaseura ry
(2019-2020)