LIITON HALLITUS

Liiton toimielimiä ovat jäsenyhdistysten edustajista koostuva hallitus sekä liiton jäsenkokous. Jäsenkokous on liiton ylin päättävä elin, ja se järjestetään sääntömääräisesti kahdesti vuodessa, keväällä ja syksyllä. Jäsenyhteisöt valitsevat itse edustajansa jäsenkokouksiin,

Jäsenet valitsevat syksyn vuosikokouksessa kaksivuotiskaudeksi hallituksen, johon kuuluu puheenjohtaja ja kuusi (6) varsinaista jäsentä sekä kaksi (2) varajäsentä. Hallituksen jäseniä valittaessa pyritään ottamaan huomioon liiton jäsenkunnan mukainen alueellinen edustavuus. Ellei syyskokous toisin päätä, hallituksen jäsenten on oltava kuvataiteilijoita.

Liiton puheenjohtaja, ja hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja, on myös liiton edustaja Suomen Taiteilijaseuran hallituksessa.

Hallitus asettaa laaja-alaista suunnittelua vaativia tehtäviä varten erillisiä valiokuntia, joihin jäseniksi voidaan valita myös liittoon tai sen jäsenyhdistyksiin kuulumattomia henkilöitä.

LIITON HALLITUS VUONNA 2021

Puheenjohtaja

Margarita Rosselló Ramón
Turun Taiteilijaseura ry
(2020-2021)

Yhteydenotot: margarita.rossello@skjl.fi

HALLITUKSEN JÄSENET

Susanna Autio
Järvenpään Taideseura ry
(2020-2021)

Reetta Gröhn-Soininen, varapuheenjohtaja
Joensuun Taiteilijaseura ry
(2021-2022)

Emmi Kallio
Tampereen Taiteilijaseura ry
(2020-2021)

Laura Laukkanen
Tampereen Taiteilijaseura ry
(2020-2021)

Aki Koskinen
Pohjalainen Taiteilijaliitto ry
(2020-2021)

Jukka Tuominen
Pirkkalan Taideyhdistys ry
(2021-2022)

VARAJÄSENET

Ilari Kähönen
Helsingin Taiteilijaseura ry
(2021-2022)

Tiitus Petäjäniemi
Jyväskylän Taiteilijaseura ry
(2021-2022)