Tiedotustoiminta

Suomen Kuvataidejärjestöjen Liitto tiedottaa jäsenistöään ajankohtaisista asioista jäsenkirjeiden ja muiden tiedotteiden välityksellä. Jäsenkirje lähetetään liiton jäsenyhdistysten yhteyshenkilöille sähköisenä versiona. Liitto toteuttaa edunvalvontaa neuvomalla jäsenyhdistyksiä ja Read more

Kansainvälinen toiminta

VERKOSTOITUMINEN Suomen Kuvataidejärjestöjen Liitto seuraa liittoa vastaavien kansainvälisten kuvataidejärjestöjen toimintaa ja verkostoituu niiden kanssa yhteistoiminnan vireyttämiseksi.

NÄYTTELYT JA MUU TOIMINTA Liitto kehittää yhteistoimintaa erityisesti Suomen lähialueilla Read more

Kuvataiteen edistäminen

ALUEELLISUUS Suomen Kuvataidejärjestöjen Liitto pyrkii tasoittamaan alueellisia eroja maamme eri osissa asuvien kuvataiteilijoiden toimeentulossa, työskentelymahdollisuuksissa sekä eri kuvataidelajien esille tulemisessa ja kuvataidepalveluissa.

VALTAKUNNALLISUUS Liitto on Read more