Suomen Taiteilijaseuralta päivitetyt taidekilpailusäännöt ja julkisen taiteen tilausmallien ohjeistukset

SUOMEN TAITEILIJASEURALTA PÄIVITETYT TAIDEKILPAILUSÄÄNNÖT JA JULKISEN TAITEEN TILAUSMALLIEN OHJEISTUKSET Suomen Taiteilijaseura on vuonna 2019 käynnistänyt mittavan julkisen taiteen strategiaprosessin. Työn tavoitteena on lisätä julkisen taiteen tilaamisen hyviä käytäntöjä, palvella taiteen tilaajia entistä joustavammin sekä turvata taiteilijan asema tilausprosesseissa. Uudistustyössä kuultiin…

Opetus-ja kulttuuriministeriö suosittelee näyttelypalkkiokokeilun vakinaistamista

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ SUOSITTELEE NÄYTTELYPALKKIOKOKEILUN VAKINAISTAMISTA Kaksivuotisesta näyttelypalkkiokokeilusta saadut tulokset ovat myönteisiä; sekä museot että taiteilijat pitivät tukea tarpeellisena. Näyttelypalkkiot ovat osaltaan parantaneet taitelijan taloudellista asemaa sekä mahdollistaneet taitelijan laajemman osallistumisen näyttelyiden valmisteluun ja toteutukseen. Opetus- ja kulttuuriministeriön 26.5.2020 julkaisemassa…

Suuri työtilahaaste 2020: työtilakysely kuvataiteilijoille ja työtilayhteisöille

SUURI TYÖTILAHAASTE 2020: TYÖTILAKYSELY KUVATAITEILIJOILLE JA TYÖTILAYHTEISÖILLE Suuri osa kuvataiteilijoista työskentelee kodin ulkopuolella olevassa työtilassa. Työtila ei kuitenkaan aina vastaa tarpeita – se on väärän kokoinen tai hintainen, väärässä paikassa tai muuten toimimaton. Nyt sinulla on mahdollisuus vaikuttaa siihen, millaisissa tiloissa…